Prague

Glass Experience

Museum

Projekt ZIBA byl společným rozhodnutím týmu ZIBA s investorem CPI pozastaven na dobu neurčitou. Důvodem pozastavení je doposud neuzavřené jednání s novými majiteli budovy spol. CEFC Group (Europe) Company o rekonstrukci prostor pro expozice a činnost muzea.

The ZIBA project has been suspended indefinitely following the joint decision of the ZIBA team and the investor, CPI. The suspension is the result of having not yet reached an agreement with the new owners of the building CEFC Group (Europe) Company regarding the development and refurbishment of the space for the museum and its exhibitions.

Kontakt / Enquiries
contact@cpipg.com