Jak připravit svůj trading na letní režim?

Letní období přináší na trhy určité specifické podmínky, které je důležité brát v úvahu. Snižuje se volatilita i likvidita, což vyžaduje úpravu obchodních strategií a přístupu k trhům.

V tomto článku se podíváme na několik důležitých faktorů, které byste měli zvážit při přípravě své obchodní taktiky pro nadcházející měsíce.

Přizpůsobte své strategie nižší volatilitě

Mezi dlouhodobými investory je známé pořekadlo „Sell in May and go away” (volně přeloženo jako: Prodej v květnu a opusť trhy) a již dlouhá léta se vedou debaty, do jaké míry brát toto pořekadlo vážně.

Nedá se mu ale odepřít, že minimálně myšlenka změny tržního sentimentu v tomto čase je postavená na realitě. Během letních měsíců opravdu dochází k obecnému snížení volatility na trzích.

To znamená, že pohyby cen jsou obvykle menší a méně dynamické.

Důkazy tohoto fenoménu můžeme vidět na finančních trzích prakticky každý rok včetně toho letošního, kdy index volatility VIX je na rekordně nízkých hodnotách.

Proto je důležité přizpůsobit své strategie této nižší volatilitě. Jednou z možností je zmenšit velikosti svých Stop loss a Take profit pokynů, aby byly více v souladu s očekávanými pohyby cen.

Vyvarujte se nadměrné aktivitě

Menší aktivita a snížená volatilita logicky vedou obvykle k méně příležitostem, které lze zobchodovat. Je důležité nedělat chyby tím, že se budeme snažit nalézt příležitosti pro obchod za každou cenu.

Místo toho je lepší být selektivní a vybírat pouze ty nejlepší obchody, které odpovídají vašim pravidlům strategie.

Zaměřte se na vyšší časové rámce

Vzhledem k nižší aktivitě na trzích může být výhodné zaměřit se na vyšší časové rámce.

Analyzování a obchodování na hodinových, denních až týdenních grafech může poskytnout lepší přehled o dlouhodobých trendech a potenciálních obchodech.

Obecně řečeno pohledem na vyšší časové rámce budete redukovat vliv krátkodobých výkyvů a šumu na trzích.

Rozšiřte spektrum sledovaných trhů

Letní období může být také dobou, kdy je vhodné rozšířit spektrum sledovaných instrumentů.

Hledání vhodných trhů, které spolu ne vždy pozitivně korelují, ale přesto mohou doručovat zajímavé obchodní signály jako diverzifikace stávajících strategií, se může jevit jako vhodné.

Zajímavým příkladem mohou být třeba komodity, které jsou celkově více náchylné ke kalendářní sezónnosti.

U komodit typu kukuřice a obilí je to dáno časem sklizně, u energetických komodit, jako jsou zemní plyn nebo benzín, je to dáno zase změnou spotřeby.

Sledujte důležitá ekonomická data

I přes sníženou volatilitu jsou letní měsíce stále dobou, kdy jsou publikována důležitá makroekonomická data, zejména inflace, nezaměstnanost a v neposlední řadě samotná měnová politika.

Vzhledem k nižší likviditě na trzích mohou tato data vést k větším pohybům na trzích. Je proto důležité sledovat makroekonomický kalendář a být připraven reagovat na případné výkyvy.

V tomto roce jsou tyto data důležitější, než kdy předtím. Ve vzduchu je stále strach z příchodu recese a jakékoli takové zveřejnění může být katalyzátorem velkých pohybů.

Vyhodnoťte a revidujte si své obchodní výsledky

Letní měsíce jsou také vhodný čas na vyhodnocení a revizi svých obchodních výsledků.

Tato část tradingu je často opomíjena, nebo jí není věnováno tolik času, nicméně pro dlouhodobou ziskovost je to stěžejní část.

Pokud obchodujete méně aktivně, můžete si vyhradit více času na analýzu svých předchozích obchodů. Analyzujte, které obchody byly úspěšné a které se nevyvíjely podle očekávání.

Identifikujte faktory, které přispěly k úspěchu nebo neúspěchu. Tato reflexe vám umožní získat cenné poznatky a zlepšit svůj přístup k obchodování.

Více informací a vzdělávacích materiálů o tradingu naleznete na webu XTB.