Jak založit živnost a živnostenský list v 2024 [+poplatky]

Jak založit živnost a živnostenský list? A jaké jsou podmínky a ceny pro založení v tomto roce?

Jestliže se rozhodnete začít podnikat, musíte si buď založit vlastní živnost nebo začít podnikat založením společnosti – nejběžnější bývá založení společnosti s ručením omezeným.

Živnost neboli živnostenské podnikání je upravováno zákonem číslo 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.

Živnost je definována jako soustavná podnikatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a poskytování služeb, která je provozována samostatně, na vlastní jméno a na vlastní odpovědnost.

Cílem je dosažení zisku. Osoby samostatně výdělečné činné mohou bez komplikací vykonávat více živností najednou, ale na každou z nich musí vlastnit jiné živnostenské oprávnění.

Jak založit živnost, jak získat živnostenský list a jaké jsou ceny a podmínky se dozvíte v následujícím článku.

 

Jak založit živnost a získat živnostenský list (ŽL) neboli živnostenské oprávnění

Na rozdíl od minulosti se již nevydávají živnostenské listy, které byste okamžitě získali a mohli si je vystavit do svého obchodu.

V současné době, pokud potřebujete někomu doložit, že máte oprávnění podnikat, je možné to zjistit buď online ve výpisu ze živnostenského rejstříku nebo mít potřebnou stránku vytištěnou.

K založení živnosti a vystavení živnostenského listu (oprávnění) potřebujete následující:

 • Plnoletost – podnikat může vždy jen osoba, která již dosáhla 18 let.
 • Nezadluženost – na živnostenském úřadu doložíte, že nemáte žádné dluhy finančním úřadu nebo nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění.
 • Způsobilost – nezbytná je také právní bezúhonnost a čistý trestní rejstřík.
 • Kvalifikaci – pokud jste se rozhodli pro jakoukoli jinou živnost než volnou, budete muset doložit i příslušnou kvalifikaci k tomuto oboru.

 

K založení živnosti a získání živnostenského listu je třeba na živnostenském úřadu předložit:

 • občanský průkaz
 • vyplněný formulář

 

Kolik stojí založení živnosti a vydání živnostenského listu

 • abyste získali živnostenské oprávnění (list), musíte také na úřadu zaplatit poplatek 1 000 Kč za založení živnosti

 

Jak dlouho trvá zařízení živnosti a získání živnostenského listu

Samotné vyřízení živnosti trvá přibližně 1 – 2 týdny, záleží na vytíženosti a ochotě daného úřadu. Poté obdržíte identifikační číslo a můžete začít vyřizovat razítko a vizitky.

Zároveň také po obdržení identifikačního čísla musíte zajít na OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení) a taktéž na zdravotní pojišťovnu (někde možno online). Oboje je nutné vyřídit do 8 dní od založení živnosti.

Na těchto institucích se musíte přihlásit k měsíčnímu placení záloh. Zálohy za podnikatele jsou vysoké, pokud tedy máte podnikání jako vedlejší činnost a jinak máte sále zaměstnání, bude výše záloh nižší.

 

Získejte zdarma až 1000 Kč

 

Jaké existují živnosti

Živnosti se dělí na 2 základní skupiny – koncesované a ohlašovací.

Koncesované živnosti

Jedná se o živnosti, které se vykonávají za pomoci koncese. Je tedy nutné je provozovat s povolením a zároveň s dostatečnou odbornou praxí. Koncesované živnosti jsou tedy nejsložitější na získání ze všech druhů živností.

Mezi tyto živnosti patří například manipulace se zbraní nebo střelivem, pyrotechnický průmysl, pohřební služba, taxislužba, manipulace s trhavinou a ohňostroj práce apod.

Ohlašovací živnosti

Ohlašovací živnosti jsou všechny ostatní, které nepodléhají povolení od státu. Tyto živnosti se ještě následně dělí na – volné, řemeslné a vázané.

 • Volné živnosti – jedná se o druh živnosti, na kterou nepotřebujete žádné vzdělání nebo dostatečnou praxi, stačí splnit všeobecné podmínky (plnoletost, čistý rejstřík a způsobilost k právním úkolům). K těmto živnostem patří například zahradnictví, chov zvířat nebo úprava nerostů.
 • Řemeslné živnosti – u těchto živností je nutné splnit nejen všeobecné podmínky, ale také musíte mít odbornou způsobilost, ať už se jedná o vzdělání nebo praxi). K těmto živnostem patří například kadeřník, vodoinstalatér nebo třeba elektrikář.
 • Vázané živnosti – získat vázanou živnost bývá složitější, ne však tak moc jako v případě koncesovaných živností. Tyto živnosti jsou vázány zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Celkem se jedná o 34 vázaných živností. K těmto živnostem patří například péče o děti do tří let, které máte v denní péči, oční optika, masérské a rekondiční služby nebo geologické práce.

 

Koho se živnost netýká

Živnostenský list (oprávnění) vyžaduje skoro každé podnikání, existují však i nějaké výjimky. Pokud se jedná o činnosti, které vám vynesou zisk, ale nejsou pravidelné:

 • prodej vozidla, pozemku, starožitností
 • prodej vypěstované úrody, která je pro vaši potřebu nadbytečná
 • svezení známého, který vám zaplatí za pohonné hmoty

Stejně tak se jedná o tzv. samostatné živnosti:

 • daňový poradci
 • obchodníci s cennými papíry
 • spisovatelé
 • advokáti, soudní exekutoři apod.

I když na samostatné živnosti doklad nepotřebujete, je vždy lepší ho mít, budete si totiž moci do daňového přiznání uplatnit výdajové paušály, které vám zajistí platbu minimální záloh.

Pokud se jedná o zemědělství, pak nemusíte žádat o živnostenské oprávnění. Musíte se však zaregistrovat na obecní úřad v dané lokalitě, kde budete zapsáni do Evidence zemědělských podnikatelů – vše podléhá zákonu 252/1997 Sb..

 

Jak vydělat peníze?
Vydělávání peněz nemusí být jen o podnikání.

Podívejte se na mnoho dalších způsobů, jak na to.

 

Vyplatí se podnikat bez živnostenského oprávnění?

Nelegální podnikání se určitě nevyplatí, protože vám hrozí vysoké pokuty.

Kromě toho také nemusíte sehnat odběratele, který by od vás chtěl vykonat nějakou službu, protože nemáte platné identifikační číslo, takže nemůžete zákazníkovi vystavit platnou fakturu.

Jak založit živnost a získat živnostenský list neboli živnostenské oprávnění již víte. Co ale dělat potřebujete-li změnu? Čtěte dále.

 

Jak pozastavit, obnovit nebo zcela zrušit živnost a živnostenský list

Pokud z nějakého důvodu budete chtít svoji podnikatelskou činnost na nějakou dobu přerušit, udělejte to oficiální cestou, abyste nemuseli platit zálohy.

Kromě návštěvy finančního úřadu musíte změnu nahlásit i na sociální a zdravotní pojištění, pokud tak neučiníte a nebudete platit měsíční zálohy, hrozí vám vysoká pokuta.

Jestliže nechcete strávit celý den běháním po jednotlivých úřadech, zajděte na živnostenský úřad, který je pro všechny instituce brán jako centrální, zde vyplníte formulář změnového listu a změny budou nahlášeny všude za vás.

Jestliže budete chtít svoji živnost opět aktivovat, postačí zase vyplnit změnový list a živnost bude opět zahájena.

Oproti tomu celkové zrušení živnosti je již složitější. Kromě vyplnění formuláře musíte zajít i na zdravotní a sociální zařízení, abyste změnu nahlásili.

Při výmazu z živnostenského rejstříku je důležité podotknout, že k celkovému vymazání nedojde nikdy. Následující 4 roky po ukončení živnosti budou ještě informace veřejné, poté se přesunou do jiné sekce, kde jsou dostupné jen oprávněným osobám.

 

Financování živnosti aneb kam pro úvěr

Pokud pro své podnikání potřebujete finance, můžete požádat i jako OSVČ.

Přehled půjček pro živnostníky najdete zde.