Harmonic Trading: Užitečný nástroj pro tradery i investory

Úspěšný trading i dlouhodobé investování ve světě finančních trhů často vyžaduje kombinaci technické analýzy, rozpoznávání vzorců a disciplinovaného rozhodování.

Strategie Harmonic trading je metoda, která všechny tyto prvky kombinuje a umožňuje identifikovat potenciální body obratu na trhu.

Tento obchodní styl ale zatím mezi širší veřejností není příliš rozšířen.

Právě z tohoto důvodu XTB ve spolupráci s profesionálním traderem Partikem Klempárem vypracovalo třídílný videokurz pro všechny zájemce, kteří by se této strategii chtěli začít věnovat.

V tomto úvodním článku se budeme zabývat tím, co to harmonické obchodování vlastně je a jak může být přínosné pro běžné tradery či investory.

Co to je Harmonic trading?

Harmonické obchodování je forma technické analýzy, která se snaží identifikovat specifické cenové vzorce založené na Fibonacciho úrovních.

Tento koncept vychází z přesvědčení, že finanční trhy se pohybují v přirozených geometrických vzorcích, které se v čase opakují.

Tyto úrovně, jako například 0,618 a 0,786, jsou odvozeny z Fibonacciho posloupnosti a předpokládá se, že mají na finančních trzích značný význam.

Ačkoliv se takový předpoklad může zdát absurdní, v minulosti se ukázalo, že Fibonacciho posloupnost se objevuje v řadě odvětví a její příklady můžeme nalézt třeba i v přírodě.

Na finančních trzích se harmonické obrazce obvykle skládají z řady cenových výkyvů a jsou rozděleny do několika známých obrazců – mezi ty nejpoužívanější patří například Butterfly nebo Cypher.

Obchodníci tyto obrazce využívají k předpovídání potenciálních bodů obratu na trhu, což jim pomáhá s větší přesností určit místa vstupu a výstupu.

Jak využít Harmonic trading v praxi?

Někteří obchodníci se této strategii vyhýbají ze strachu, že se jedná o příliš složitou disciplínu.

Pro efektivní využití harmonických vzorců nicméně stačí následovat pouze čtyři hlavní kroky:

  1. Identifikace vzoru: Prvním krokem je identifikace konkrétního harmonického obrazce, který se tvoří na cenovém grafu. Historicky tato část byla považována za jednu z nejtěžších celého procesu. Pro netrénované oko může být identifikace harmonického vzoru problematická. V dnešní době ale mají obchodníci možnost použití specializovaného softwaru nebo grafické platformy, které tyto obrazce automaticky rozpoznávají, čímž šetří čas a snižují pravděpodobnost lidské chyby.
  2. Měření Fibonacciho poměrů: Po rozpoznání obrazce obchodníci změří cenové pohyby pomocí Fibonacciho poměrů. Tyto úrovně fungují jako potenciální zóny, kde se cenové pohyby pravděpodobně zastaví nebo obrátí.
  3. Potvrzení pomocí dalších indikátorů: Pro zvýšení spolehlivosti harmonického obrazce jej obchodníci často kombinují s dalšími technickými ukazateli, jako jsou klouzavé průměry, RSI (index relativní síly) nebo MACD (klouzavý průměr konvergence divergence). Tento potvrzovací proces pomáhá minimalizovat falešné signály a zvyšuje účinnost obrazce.
  4. Realizace obchodu: Když se všechny podmínky sladí, zbývá jen otevření obchodu a nastavení vhodných úrovní stop-loss a take-profit pro efektivní řízení rizika.

Jak mohou investoři profitovat z harmonického obchodování?

Ačkoli je harmonické obchodování často spojováno s krátkodobým obchodováním a tradingem, z jeho principů mohou těžit i dlouhodobí investoři.

Investoři mohou harmonické vzorce aplikovat na delší časové rámce, jako jsou týdenní nebo měsíční grafy, a identifikovat tak potenciální body vstupu a výstupu pro dlouhodobější investiční příležitosti.

Začleněním principů harmonického obchodování mohou investoři zpřesnit načasování nákupu nebo prodeje aktiv, což jim umožní vstupovat do pozic za výhodnější ceny.

Tato strategie navíc může investorům pomoci vyhnout se impulzivnímu vstupu na trh nebo jeho opuštění, protože poskytuje systematický přístup k rozhodování založený na dobře definovaných vzorcích a ukazatelích.

Harmonické obchodování je bezpochyby ve správných rukou mocný nástroj, který může pomoci jak traderům, tak i investorům k lepší a přesnější realizaci obchodů.

Díky dnešní technologii je navíc tento způsob analýzy dostupný více než kdy předtím.