Dluhopisomat recenze [2024]: Nový způsob investování do firemních dluhopisů?

Recenze Dluhopisomat vám přiblíží výhody, nevýhody a rizika investic do firemních dluhopisů. Jaké jsou zkušenosti s platformou a s čím je potřeba počítat se dozvíte zde.

Dluhopisomat je inovativní investiční platforma zaměřená na korporátní dluhopisy. Tato online platforma funguje jako tržiště, kde investoři mohou transparentně a jednoduše investovat do dluhopisů vydávaných různými společnostmi.

Dluhopisomat logo

Platforma nabízí širokou škálu dluhopisů s různými úrokovými sazbami a dobami splatnosti, což umožňuje investorům diverzifikovat své portfolio a maximalizovat své výnosy.

Minimální investice do jednoho dluhopisu je 25 000 Kč a maximální investice závisí na celkové výši emise společnosti, obvykle se pohybuje od 3,5 milionů Kč výše.

 

Recenze Dluhopisomat aneb cíl a poslání platformy

Hlavní posláním Dluhopisomatu je poskytnout investorům přístup k investičním příležitostem, které by jinak mohly být mimo jejich dosah.

Platforma usiluje o to, aby investování do firemních dluhopisů bylo snadné a dostupné pro široké spektrum investorů.

Jejím cílem je také poskytnout transparentní a efektivní prostředek pro společnosti, které hledají financování prostřednictvím vydávání dluhopisů.

Prostřednictvím platformy mohou tyto společnosti snadno přilákat kapitál od širokého spektra investorů.

Co je Dluhopisomat?

Dluhopisomat je tedy platforma, která propojuje investory a emitenty korporátních dluhopisů.

Investoři mohou vybírat z široké škály dluhopisů a investovat do nich prostřednictvím snadno ovladatelného online rozhraní.

Po investici do vybraného dluhopisu investoři pravidelně dostávají výnosy každé tři měsíce a po uplynutí doby splatnosti emitent vrátí investorům celou výši investice.

Tímto způsobem Dluhopisomat umožňuje investorům efektivně a transparentně investovat do firemních dluhopisů a získávat z těchto investic pravidelné výnosy.

 

Jak Dluhopisomat funguje?

Fungování Dluhopisomatu je jednoduché a transparentní.

Po výběru dluhopisu si ho investor snadno a online objedná u emitenta, tedy firmy vydávající dluhopisy a poté mu i uhradí investovanou částku.

Následně  investor obdrží svoje dluhopisy k uschování. Každý dluhopis má specifické parametry, jako je úroková sazba, doba splatnosti, a společnost emitent.

Po investici do dluhopisu investoři pravidelně dostávají výnosy od emitenta dluhopisu kvartálně nebo i měsíčně. Po uplynutí doby splatnosti emitent vrátí investorům celou výši investice.

 

Co Dluhopisomat nabízí?

Dluhopisomat nabízí širokou škálu investičních příležitostí (nabídka zde), zajišťující až 12 % ročních výnosů.

Kromě toho platforma také poskytuje uživatelům přehledné a intuitivní rozhraní, přístup k detailním informacím o jednotlivých dluhopisech a společnostech emitentech, a možnost sledovat vývoj svých investic v reálném čase.

Platforma se také pyšní vysokou mírou spokojenosti investorů a solidními výsledky v minulosti, kdy bylo investováno více než 500 milionů Kč do inzerovaných emisí, s více než 1000 spokojenými investory a 26+ úspěšně upsanými emisemi.

Představení investičních příležitostí a výnosů

Dluhopisomat představuje atraktivní platformu pro investování do korporátních dluhopisů.

Tato platforma nabízí mnoho investičních příležitostí s různými úrokovými sazbami a dobami splatnosti.

Typický dluhopis nabízený na platformě má úrok mezi 6 a 12 procenty ročně a doba splatnosti se obvykle pohybuje mezi 2 a 4 lety.

Dluhopisomat nabízí dluhopisy od různých společností, včetně těch z odvětví jako je nemovitostní vývoj, technologie, nebo průmysl.

To investorům poskytuje možnost diverzifikace a výběru investic podle jejich preferencí.

 

Proces investování

Investiční proces na platformě Dluhopisomat je přímočarý a transparentní. Investor si nejprve vybere dluhopis, do kterého chce investovat, na základě jeho úrokové sazby, doby splatnosti a dalších parametrů.

Nabídka dluhopisů Dluhopisomat

Poté zadá výši své investice, která musí být minimálně 25 000 Kč, s maximálním vkladem odvíjejícím se od celkové výše emise společnosti, obvykle 3,5 mil. Kč a více.

Následně je investice uskutečněna u emitenta a výnosy jsou vypláceny každé 3 měsíce. Po uplynutí doby splatnosti dluhopisu je investovaná částka vrácena investorovi.

 

Informace o společnosti

Společnost Dluhopisomat byla založena Andrejem Štaňkem a Petrem Cimalou.

Obě tyto osobnosti přinášejí do společnosti své odborné znalosti a zkušenosti, čímž posilují důvěru investorů v platformu.

Dluhopisomat se může pochlubit více než 1000 spokojenými investory a úspěšně upsanými emisemi v hodnotě přes 500 milionů Kč.

Představení zakladatelů společnosti

Společnost Dluhopisomat byla založena dvěma významnými osobnostmi v jejich oborech – Andrejem Štaňkem a Petrem Cimalou.

Andrej Štaňko je právník s hlubokou specializací na právo obchodních korporací. Vzdělání získal na Masarykově Univerzitě, Univerzitě Karlově a Vysoké škole ekonomické v Praze.

Během své kariéry zastával pozici v odděleních pro řešení sporů a fúze a akvizice ve společnosti Weil, Gotshal & Manges LLP. Později se stal spoluzakladatelem, partnerem a project managerem ve společnosti CFG.

Petr Cimala je partnerem v Comfort Finance Group (CFG), kde působí od června 2016. Kromě své role v CFG je také členem poradního sboru Charles Bridge Global Macro Fundu, kde působí od října 2012.

Má také dlouhodobé angažmá v Klubu investorů, kde působí v dozorčí radě od ledna 2011.

V minulosti působil jako prezident a zakladatel Klubu investorů od září 2008 do prosince 2010, kde se věnoval vedení a rozvoji jedné z největších studentských organizací v České republice zaměřené na investování, obchodování a soukromý kapitál.

Také pracoval jako projektový vedoucí v Market Vision od listopadu 2006 do června 2010, kde byl odpovědný za projekt v oblasti konkurenčního zpravodajství v automobilovém průmyslu.

 

Výhody a nevýhody Dluhopisomatu

Výhody investování do dluhopisů prostřednictvím Dluhopisomatu zahrnují přístup k vysokým ročním výnosům, které mohou dosáhnout až 12 %.

Investoři také mohou očekávat pravidelné výplaty výnosů každé tři měsíce.

Nevýhodou může být riziko spojené s investováním do firemních dluhopisů, které mohou být méně zajištěné než vládní dluhopisy.

Kromě toho, i když je minimální investice stanovena na 25 000 Kč, maximální vklad se odvíjí od celkové výše emise společnosti, která je obvykle 3,5 milionu Kč a více.

Přehled klíčových výhod

Dluhopisomat přináší investorům řadu klíčových výhod, které přispívají k jeho atraktivitě a důvěryhodnosti.

První výhodou je široký výběr investičních příležitostí. Platforma nabízí investorům možnost investovat do různých emisí dluhopisů, které pocházejí od spolehlivých emitentů.

To poskytuje investorům možnost diverzifikovat svůj portfolio a minimalizovat riziko.

Další výhodou je transparentnost a přehlednost investičního procesu.

Dluhopisomat poskytuje investorům jasný a srozumitelný popis každé investiční příležitosti, včetně informací o emitentovi, úroku, splatnosti a dalších důležitých parametrech.

Investoři mají tak možnost pečlivě vybrat dluhopis, který nejlépe vyhovuje jejich investičním cílům a preferencím.

Poslední, ale neméně důležitou výhodou je profesionální a odborná podpora. Dluhopisomat disponuje týmem odborníků, kteří mají hluboké znalosti o finančních trzích a investování.

Tento tým poskytuje investorům podporu a asistenci při jejich investičním rozhodování, odpovídá na jejich dotazy a poskytuje relevantní informace.

Investoři se tak cítí podporováni a mají jistotu, že jejich investice jsou v bezpečí a spravovány profesionály.

Tyto klíčové výhody Dluhopisomatu představují silné argumenty pro investory, kteří hledají spolehlivou a transparentní platformu pro své investice do korporátních dluhopisů.

Dluhopisomat si získává pozitivní reputaci a důvěru investorů díky své kvalitní nabídce investičních příležitostí, přehlednému investičnímu procesu a profesionální podpoře.

 

Diskuse o potenciálních nevýhodách a rizicích

Přestože platforma Dluhopisomat nabízí řadu výhod pro investory, je také důležité zmínit potenciální nevýhody a rizika spojená s touto formou investování.

Jednou z možných nevýhod je omezený výběr investičních příležitostí.

I když Dluhopisomat nabízí různé emise dluhopisů, může se stát, že investor nenajde vhodnou příležitost, která by plně odpovídala jeho investičním cílům nebo preferencím.

Další potenciální nevýhodou je riziko platební neschopnosti emitentů.

I když Dluhopisomat provádí důkladnou analýzu emitentů a vybírá spolehlivé a solidní subjekty, stále existuje riziko, že emitent nedokáže splnit své závazky včas nebo vůbec.

To může vést ke ztrátě části nebo všech investovaných prostředků.

Dluhopisomat nicméně eviduje pouze 1 zatím nesplacený projekt od svého založení v 2017, u kterého se právně řeší vymáhání pohledávek investorů.

Další riziko spojené s investicemi do dluhopisů je riziko úrokové sazby.

Pokud dojde k náhlému a významnému poklesu úrokových sazeb, může to mít negativní dopad na hodnotu dluhopisů a výnosy investorů v případě, že výnosy nejsou fixní (což ale má většina emitentů).

Dluhopisomat recenze dluhopisů

Investoři by měli být si vědomi tohoto rizika a důkladně zvážit své investiční rozhodnutí.

V neposlední řadě je důležité zmínit i riziko likvidity. Investice do dluhopisů prostřednictvím platformy Dluhopisomat může být méně likvidní než například investice na veřejných burzách.

To znamená, že prodej investice a získání likvidity může být složitější a trvat déle.

Přestože existují tyto potenciální nevýhody a rizika, je důležité zdůraznit, že investice do dluhopisů přináší také stabilní výnosy a dlouhodobý investiční potenciál.

Je proto důležité, aby investoři pečlivě zvážili své investiční cíle, rizikovou toleranci a důkladně se seznámili s podmínkami a riziky spojenými s investicemi do dluhopisů před svým rozhodnutím.

 

Shrnutí zkušeností a hodnocení od investorů

Investoři, kteří využili platformu Dluhopisomat, vyjadřují pozitivní zkušenosti a hodnotí ji jako spolehlivou a efektivní investiční možnost.

Mnoho investorů oceňuje snadný a přehledný proces investování, který platforma poskytuje.

Dluhopisomat zkušenosti a hodnocení

Dluhopisomat nabízí investorům přístup k široké škále zajištěných korporátních dluhopisů s atraktivními úrokovými sazbami a různými splatnostmi.

Investoři také hodnotí transparentnost a spolehlivost Dluhopisomatu.

Společnost se pyšní svým důkladným výběrem emitentů a poskytuje podrobné informace o každé investiční příležitosti, včetně úrokových sazeb, splatností a dalších relevantních podmínek.

To umožňuje investorům provádět informovaná rozhodnutí a minimalizovat rizika.

Dluhopisomat také získal pozitivní hodnocení za svou kvalitní zákaznickou podporu. Investorům je k dispozici tým odborníků, kteří jim poskytují pomoc a odpovídají na jejich dotazy či nejasnosti.

Investoři oceňují rychlost a ochotu týmu Dluhopisomatu v poskytování kvalitních služeb.

Shrnutě lze říci, že investoři mají s platformou Dluhopisomat převážně pozitivní zkušenosti a hodnotí ji jako důvěryhodný a efektivní nástroj pro investování do zajištěných korporátních dluhopisů.

Transparentnost, snadný proces investování a kvalitní zákaznická podpora jsou hlavními faktory, které přispívají k vysoké spokojenosti investorů s touto platformou.