4 způsoby, jak investovat do vody

Jak investovat do vody? Voda je životodárnou tekutinou na níž jsme všichni absolutně závislí. Její dodávky patří mezi strategické segmenty ekonomiky a u nás jsou skoro až politickým tématem.

Za to mohou především skandály s podezřelou privatizací vodárenských firem.

Nemusíte ale hned kupovat obecní vodovod a zvyšovat ceny svým sousedům, abyste na vodě vydělali.

Vodárenství je naprosto normální odvětví, ve kterém působí mnoho zajímavých společností do nichž může investovat každý.

 

Proč je investice do vody finančně perspektivní?

Už jen samotný růst lidské populace zakládá nároky na mohutný rozvoj vodárenské infrastruktury a vyšší dodávky vody.

Růst vzdělanosti i v rozvojových zemích a s tím spojená vyšší úroveň hygieny k tomu také přispívají.

Vodárenské společnosti jsou považovány za stabilní firmy, které mnohem méně podléhají výkyvům trhu než jiná průmyslová odvětví.

Díky tomu jsou vhodné pro dlouhodobé investování. Během ekonomických krizí dokonce mohou být bezpečným přístavem bez výrazného propadu hodnoty.

Dalším významným plusem těchto cenných papírů jsou dividendy. Vodárenské společnosti vyplácí poměrně štědré podíly na zisku.

Růst ceny akcií je v tomto oboru totiž omezen poptávkou i přírodními zdroji.

Dividendy jsou tak hlavní motivací pro investorskou veřejnost.

Investoři by ale měli věnovat pozornost dividendové politice každé společnosti a posoudit zda je dividenda dlouhodobě stabilní a není nadhodnocená.

 

Jak investovat do vody?

Možností se nabízí poměrně dost. Nejčastěji investoři volí tyto nástroje:

  • Akcie a fondy
  • ETF
  • Portfolia na míru
  • Nemovitosti (vodní plochy)

Většina způsobů, jak investovat do vody, nevybočuje z obvyklého schématu nakupování klasických cenných papírů a dalších investičních nástrojů. Ukážeme si ale, že investovat můžete i přímo do konkrétní vodní plochy.

 

1) Akcie vodárenských firem

Hledáte nejsnazší a nejbezpečnější cestu, jak investovat do vody? Jsou to obyčejné akcie. Mnoho velkých společností se zabývá úpravou a distribucí pitné či užitkové vody.

Další společnosti vyrábí a dodávají potřebná zařízení a technologie.

Jejich akcie můžete kupovat po celém světě a využívat všechny výhody diverzifikované investice, včetně zisku ve formě vyplácených dividend. Níže uvádíme příklad některých zajímavých akcií:

 

American Water Works (AWK)

AWK je snad největší veřejně obchodovaná společnost ve Spojených státech. Působí ve 46 z 50 amerických států a poskytuje služby na zhruba 14 milionech odběrných míst.

Zajišťuje komplexní vodárenské služby od dodávek pitné vody až po správu kanalizace, čističek a odpadních vod. Zvláštní divize firmy se navíc stará o zásobování amerických vojenských základen.

 

United Utilities (UU)

Tato britská společnost zásobuje vodou asi tři miliony domácností a zhruba 200 tisíc komerčních odběratelů.

Je velkým vlastníkem půdy a vodních zdrojů na pomezí Anglie a Walesu, odkud dodává vodu po celém regionu jižní a jihozápadní Anglie.

 

KSB AG (KSB)

Vybrali jsme pro vás i zástupce průmyslových podniků. Vodárenství se samozřejmě neobejde bez příslušných technologií.

KSB je německá firma vyrábějící pumpy, ventily k potrubí a veškerý hardware, který je k rozvodu vody potřeba.

Jedná se o zavedenou značku, která čtvrtinu zisku realizuje v Evropě. Zhruba 16% podíl má v USA, podstatná část dodávek také míří do Asie a Jižní Ameriky.

 

VEOLIA

VEOLIA zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod nejen v ČR, ale i dalších zemích po celém světě.

Kromě vodohospodářského trhu zajišťuje také komplexní služby v oblasti nakládání s odpady a vyrábí a dodává energetické komodity (teplo, chlad, elektřinu) pro domácnosti, municipality, podniky apod.

 

Akciové fondy

Kromě nákupů jednotlivých akcií můžete využít i fondy. U akciových fondů ovšem musíte počítat s poměrně striktně nastavenými poplatky. Správa fondu stojí ročně kolem dvou procent vašeho kapitálu.

Stejně tak u akciových fondů platíte tzv. vstupní poplatek při první investici a většinou bývá nastavena i minimální počáteční částka.

KBI Water Fund

Pro vhodné fondy nemusíme chodit ani za oceán. Vhodný způsob jak investovat do vody pomocí akciových fondů nabízí například česká Komerční banka.

KBI Water Fund sestává z několika desítek společností, jejichž aktivita je minimálně z padesáti procent založena na vodním byznysu.

Jak investovat do vody přes fond

Jsou to jak dodavatelé, tak i firmy spravující infrastrukturu či vyrábějící potřebné technologie. Složení fondu je spíše globální. Kromě českých dodavatelů zde naleznete i americké či asijské společnosti.

 

Parvest Aqua

Parvest Aqua je fond spravovaný společností BNP Paribas a představuje další možnost, jak investovat do vody. Můžeme jej právem považovat za environmentální fond.

Investuje do společností, které se snaží hledat nové a šetrné způsoby nakládání s životodárnou tekutinou.

To zahrnuje technologie pro úsporu vody, efektivní zavlažování, odsolování mořské vody a další podobné technologie. Zhruba padesát společností je rovnoměrně rozděleno z amerického i evropského trhu.

Fond zahrnuje například tyto společnosti:

  •  Danaher
  •  Suez Environnement
  •  Severn Trent
  •  Ecolab
  •  Xylem

BNP Paribas se chlubí tím, že fond od začátku své existence vydělal přes 250%, což je velmi slušný výsledek. Fond je navíc měnově zajištěný proti výkyvům kurzu koruny a velkých světových měn.

 

Jak investovat do vody? Přes akcie
Zde najdete několik způsobů, jak koupit akcie. Můžete se zaměřit na akcie společností, které „vodu“ mají jako hlavní byznys.

 

2) Investování do ETF zaměřených na vodu

ETF jsou pro drobné investory skoro stejně zajímavé jako akcie a akciové fondy. Jaké výhody ETF nabízí?

  • Diverzifikace portfolia – pomocí ETF diverzifikujete automaticky, neboť každý fond sestává z celé řady cenných papírů. Ty jsou často rozloženy geograficky, oborově nebo mezi různé nástroje (akcie, dluhopisy, komodity).
  • ETF zjednodušuje i danění výnosu.
  • Poměrně široký výběr tisíců různých ETF po celém světě.
  • Relativně nízké poplatky

PowerShares Global Water Portfolio ETF  (PIO)

S tímto fondem se vaše investice zaměří také na oblast eurozóny a okolních států. Podkladová aktiva pochází například z Dánska, Francie, Švýcarska a také Velké Británie.

Invesco Water Resources ETF

Tento fond obsahuje aktiva desítek menších a středních amerických podniků, které mají co dočinění s vodou. Celková hodnota aktiv dosahuje přes tři čtvrtě miliardy USD. Poslední roky index vykazuje poměrně dobré dvojciferné výsledky.

First Trust Water ETF (FIW)

FIW investuje přes 90 % kapitálu do malých, středních i velkých podniků, které se zabývají vodárenským byznysem. Naprostá většina z nich podniká opět ve Spojených státech. Několik málo procent investice je rozloženo do Kanady a Latinské Ameriky.

 

3) Tematické investování na Portu

Portu je investiční platforma (psali jsme o ni zde), která vytváří a spravuje portfolia na míru jednotlivým investorům.

Kromě toho ale nabízí i odlišný produkt. Tím jsou tematické investiční strategie zaměřené na určitý obor nebo segment.

Jedna z nich se nazývá Odpovědná budoucnost.

V rámci tohoto tématu můžete investovat do široké škály aktiv spojených s ekologií a životním prostředí.

Jsou zde však zastoupeny i některé ‚běžné“ společnosti, které se dlouhodobě snaží eliminovat škodlivé dopady svého podnikání na životní prostředí.

To je příklad třeba firmy McDonald’s nebo Coca Cola.

Předmětem investování však nejsou přímo akcie nýbrž opět ETF s ekologickým zaměřením. Jsou to například tyto:

  • ETF UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS – sleduje environmentálně a sociálně odpovědné společnosti západního světa.
  • ETF UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS – akciový ETF podobných společností v rozvojových zemích (Asie, Latinská Amerika, JAR).
  • ETF iShares Global Water UCITS – vodní ETF, do něhož spadá i v Česku působící Veolia. Primárně se zaměřuje na vodohospodářské společnosti z USA, Velké Británie a Západní Evropy.

Tato strategie samozřejmě neslouží k maximalizaci výnosů, je to spíše prostředek dlouhodobé a zodpovědné investice. Podíl společností z vodárenského byznysu v tomto portfoliu činí kolem 15 %.

Zhruba dvě procenta vašeho kapitálu navíc Portu ponechá bez investice. Tato částka slouží zejména k zajišťování portfolia proti výkyvům v hodnotě koruny bez nutnosti prodávat instrumenty příliš často, což ve výsledku snižuje daňové náklady celé investice.

 

4) Jak investovat do vody – reálné vodní nádrže

Ze všech uvedených možností, je tato investice rozhodně nejsložitější a nejdražší. V podstatě už zde balancujeme na rozhraní investic a podnikání.

Koupě rybníku vyžaduje minimálně statisícový, většinou už ale spíše milionový kapitál.

Vodních ploch se neprodává tolik jako například domů, či rekreačních objektů, nabídek ale přesto není úplně málo.

Můžete si také za podobné náklady nechat rybník na vhodném pozemku vybagrovat.

Státní úřady jsou vzniku nových vodních ploch poměrně nakloněny. Zároveň můžete mít dobrý pocit, že přispíváte k ochraně krajiny, boji proti suchu a zlepšujete mikroklima v okolí.

Investice do vody

Jako investor pak můžete rybník pronajmout. Vodní plocha má mnoho forem využití. Je to v podstatě stejné jako pronajímat zemědělskou půdu farmářům.

Nájemce může využít rybník například k těmto ziskovým aktivitám:

  • Produkční chov ryb
  • Soukromý rybářský revír
  • Koupání a ubytování v přírodě

Příjem samozřejmě není v takových případech nikdy úplně vysoký. Z dlouhodobého hlediska se ovšem jedná o dobrý prostředek pro uchování hodnoty investovaného majetku.

Pravidelně plynoucí nájem navíc není nepodobný akciovým dividendám.

Z hlediska ekologie se navíc jedná o velmi zodpovědnou investici, která prospívá přírodě a zkrášluje okolí.

 

Investice do vody jako alternativa

V závěru lze říct, že investice do vody je zajímavým prvkem, který může obohatit vaše investiční portfolio.

Zejména některé výše uvedené ETF dokázaly v některých letech přinášet až dvouciferné roční výnosy.

Na druhou stranu ale jde o strategický obor, který je jednak limitován samotnou přírodou a zároveň podléhá striktním regulacím ze strany jednotlivých vlád.

Pro pečlivě diverzifikující investory ale ani toto nemusí představovat zásadní problém.

Kam investovat kromě vody?

Tyto investiční příležitosti nabízejí zhodnocení od 4 % do 17 % ročně. Podívejte se, které z nich se hodí právě pro vás.
Více informací