IPO [2024]: Jak do IPO investovat + výhody a rizika

IPO je zkratka anglického termínu Initial Public Offering, který v češtině znamená primární veřejnou nabídku akcií. Investování do IPO se může zdát velmi lákavé.

Na trhu se zvedá vlna vzrušení vždy,  když jsou oznámeny IPO. Investoři vkládají své prostředky do IPO, protože cítí, že je to začátek něčeho nového, co jim pomůže znásobit kapitál.

Vyplatí se však do IPO investovat? A jak?

Pomůžeme vám porozumět tomu, kdo a za jakých podmínek má z IPO skutečně prospěch.

 

Jakmile se známé nebo oblíbené společnosti rozhodnou stát se veřejně obchodovanými entitou, mediální rozruch často naláká investory, kteří vkládají investiční kapitál do IPO těchto společností.

Avšak před nákupem akcií je důležité porozumět principu IPO, oprostit se od mylných představ s IPO spojovaných a zjistit, jaké jsou potenciální příležitosti investování do IPO.

IPO je pro každou společnost významným milníkem, neboť naznačuje, že se společnost nachází ve fázi růstu, kdy má přístup na veřejný trh, a poskytuje tak kapitál pro další expanzi svého obchodního působení.

Nicméně investování do IPO se nemusí vyplatit všem.

Potenciálním akcionářům se může hlídání kalendáře IPO a nákup akcií v rámci první veřejné nabídky v momentě, kdy společnost vstoupí na burzu, zdát jako snadný způsob, jak vstoupit na burzu.

Avšak pozitivní mediální pozornost věnovaná IPO sice může, ale rovněž nemusí znamenat, že se jedná o vhodnou investici.

 

Co je IPO

Primární veřejná nabídka akcií neboli IPO (Initial Public Offering) je proces, při kterém soukromá organizace zpřístupňuje široké veřejnosti akcie firmy k nákupu.

 

Vlna nadšení ohledně IPO

Existují různé důvody, proč lidé uvažují o investici do IPO. Společnost zahájí IPO a lidé předpokládají, že hodnota akcie je mnohem nižší, než je skutečná cena.

Investoři jsou také nadšeni z toho, že jsou první, kdo akcie společnosti vlastní. Kromě toho je tu vidina zisku, pokud budou akcie kótovány na býčím (rostoucím) trhu.

 

Sociální vliv

Lidé mají tendenci následovat dav – protože je o IPO společnosti ze strany investorů velký zájem, stále více a více investorů se do investování v rámci IPO zapojuje.

Nicméně velmi často se jedná o přehnaný humbuk.

Je-li soukromá společnost na trhu nová, často utrácí o něco více na reklamu, o IPO se tak dozví více investorů, kteří se nechají strhnout sociálním vlivem a poté jsou ochotni do těchto akcií investovat.

 

Vyplatí se ale do IPO investovat?

Pojďme se podívat na mýty, které ohledně IPO panují, abyste si mohli sami udělat obrázek o tom, zda je investování do IPO to pravé pro vás.

 

Jaké mýty a polopravdy panují ohledně IPO?

Obecné nadšení z IPO ještě neznamená, že máte investovat

Nabízí se zásadní otázka: Pokud je veřejnost nadšená z IPO, měl bych investovat? Oblíbená nebo známá společnost může stále představovat špatnou investici.

Neměli byste investovat do IPO jen proto, že společnost získává pozitivní pozornost ze strany médií a širší veřejnosti.

Extrémní ocenění může naznačovat, že riziko a výnos investice nejsou při současných cenových hladinách příznivé.

Investoři by měli mít na paměti, že společnost vydávající IPO postrádá prokazatelné záznamy o veřejné činnosti. Kromě toho může konkurenční prostředí na trhu ovlivnit výkon IPO.

Tyto a další faktory by mohly negativně ovlivnit úspěšnost IPO a potažmo i investiční portfolio investora.

 

Investice do IPO nejsou vždy ziskové

Společnosti nově vstupující na burzu bývají často kategorizovány jako vysoce rizikové a nestálé, protože jim chybí prokázaná činnost ve veřejné sféře.

Finanční výsledky z investic do IPO jsou smíšené. To znamená, že ne všechny IPO se ukážou jako dlouhodobé ziskové.

Třebaže mnoho IPO může svým investorům přinést zisk, stejně tak existuje velké množství neúspěšných IPO.

muž zkoumá na telefonu jak začít investovat do akcií

Přesto předpovídaný růst často přitahuje velkou pozornost k IPO.

Investoři jsou obvykle ochotni zaplatit vyšší ocenění za očekávaný budoucí růst, takže IPO mají tendenci obchodovat s vyššími násobky.

Tato vysoká ocenění by se však mohla stát problematická v obdobích ekonomického zpomalování, kdy roste úzkost investorů a sentiment trhu naznačuje odklon od investování do akcií.

 

Ne každá společnost, která vstupuje na burzu, je finančně stabilní

Otázka finanční stability není tak jednoduchá. Společnost, která vstupuje na burzu, sice prošla finančním auditem, nicméně budoucí stabilita je nejistá.

Majetek společnosti je často závislý na faktorech, které jsou mimo kontrolu společnosti.

Například mnoho faktorů – jako je tempo globálního růstu, cla, vládní regulace a fáze ekonomického cyklu – by mohly působit proti společnosti a způsobit její nestabilitu.

 

Do IPO investují zejména institucionální a nikoliv drobní investoři

Institucionální investoři nebo správci fondů bývají primárními kupujícími v IPO – tedy nikoliv individuální investoři, jak se může na první pohled zdát.

Institucionální investoři a správci fondů mají obvykle prostředky k nákupu více akcií najednou.

IPO Starlink

Investiční bankéři, kteří poskytují upisovací služby společnostem, které se rozhodnou vstoupit na burzu, chtějí alokovat akcie IPO investorům, kteří mají delší časové horizonty a jsou ochotni akcie spíše držet, než je prodávat na otevřeném trhu, čímž zvyšují cenu akcií.

Pamatujte, že IPO, které získá pozitivní mediální pozornost, může, ale nemusí znamenat, že se jedná o výhodnou investici.

Takže, když dobře medializovaná společnost konečně vstoupí na burzu, nemusí být dostatek akcií IPO, aby po nich byla uspokojena poptávka.

V důsledku toho mohou jednotliví investoři čekat na sekundární trh, kde se obchoduje s cennými papíry po proběhnutí IPO.

 

Účast na IPO ještě neznamená, že jste prvními, kdo akcie vlastní

Před vstupem na burzu společnost pravděpodobně prošla několika koly soukromých investic.

To znamená, že investoři do IPO nejsou první, kdo má k podílu ve společnosti přístup. Spíše jsou mezi prvními veřejnými vlastníky společnosti.

 

Poznámka: Pravděpodobně bude rozdíl mezi nabídkovou cenou IPO a cenou, kterou individuální investor zaplatí za akcie, jakmile se akcie začnou obchodovat na burze.

Nabídková cena, oznámená před IPO, je pevná cena vyhrazená pro institucionální investory, zaměstnance a investory, kteří splňují určité požadavky způsobilosti.

 

Kdo těží z IPO?

Společnost, která zahájila prodej akcií v rámci IPO, má z první nabídky akcií prospěch. Jen málokdy se stává, že si drobní investoři přijdou na velké zisky.

Z IPO tak primárně těží vrcholoví manažeři společnosti nově obchodované na burze.

 

Vyplatí se investovat do IPO?

Je tedy výhodné investovat do IPO? Vložení peněz do IPO nezaručuje bohatství ani zisky.

Mediální zprávy, marketing a přehnaný humbuk ohledně IPO se často snaží „nalákat investory do investiční hry“.

Nicméně pokud opravdu chcete, aby se tato investice vyplatila, ujistěte se, že investujete na správném trhu. Nepodceňte výzkum dané společnosti.

Prozkoumání společnosti, která nabízí IPO, a pochopení jejích obchodních vyhlídek vám pomůže učinit správnou volbu.

Po pečlivém zvážení, pokud máte stále zájem o určité IPO, označte si v kalendáři datum, kdy budou akcie nově veřejné společnosti k dispozici ke koupi na trhu.

V tento den lze v závislosti na dostupnosti akcií nakupovat prostřednictvím brokerského účtu.

TIP: Můžete využít této společnosti (recenze zde), se kterou i malí investoři mohou investovat do akcií.

Alternativou pro individuální investory k nákupu akcií přímo prostřednictvím IPO je zvážit investování do podílových fondů s malou/střední kapitalizací, z nichž mnohé jsou aktivními kupci IPO.

Pamatujte, že ačkoliv jste si prostudovali danou společnost, hnací síly růstu, konkurenční prostředí, ocenění podobných společností a specifická rizika společnosti, ani tak se vám investování do IPO nemusí vyplatit.

Ne všechny první veřejné nabídky jsou si rovny.

V ideálním případě společnosti s konkurenčními výhodami na trzích s vysokým růstem a s vysokými překážkami vstupu do obchodování s přiměřeným oceněním poskytují investorům IPO skvělou příležitost podílet se na rané fázi růstu životního cyklu společnosti.

Bohužel budoucnost společností IPO je často méně jasná, ovlivněná několika neznámými, včetně zásadních, makro a geopolitických problémů, které společnost nemůže reálně nijak ovlivnit.

Tato implikovaná volatilita může učinit IPO vhodnější pro investory s delším časovým horizontem, kteří mohou unést podstatnou ztrátu jistiny.

 

IPO v Česku

V Česku zaznamenala IPO úspěch společnost Pilulka Lékárny, která v roce 2020 vstoupila na pražskou burzu Start Market.

Vývoj akcií Pilulka od IPO v 2020

Úpis byl mnohonásobně překročen a hodnota akcií dosud vzrostla o 256 %.

 

IPO 2021 ovládl Rivian

V roce 2021 vstoupilo na světové burzy 2388 nových firem, nejvíce od roku 2000.

V Evropě se pro veřejný úpis akcií rozhodlo 485 firem, přičemž největší evropské IPO ovládla polská zásilková společnost In-Post, která získala 3,9 miliardy dolarů.

V Číně vstoupilo na burzu 600 společností a do USA zamířilo 416 nových firem.

IPO společnosti Rivian

Právě v USA se uskutečnilo nejúspěšnější IPO na světě poté, co automobilka Rivian vstupem na burzu získala 13,7 miliardy dolarů.

 

IPO chystaná v 2024

Které společnosti se chystali na IPO v roce 2024 a později?

Zde je seznam některých z „velkých ryb“, které se chystají vstoupit na burzu.

IPO 2023

VinFast

Vietnamská automobilka vstoupila na burzu v roce 2023. V tomto roce již plánuje první prodeje svých automobilů v Evropě.

Discord
Bezplatná platforma pro textový, zvukový a video chat. Aplikace zaměřená na hráče se během pandemie stala ještě populárnější.

V roce 2021 chtěl společnost Microsoft koupit za 10 miliard dolarů (8,3 miliardy Kč), ale vedení Discordu dohodu odmítlo. Společnost byla naposledy oceněna na 17 miliard dolarů.

Stripe (2025)

Jedna z nejrychleji rostoucích fintechových společností, jejíž poslední hodnota byla stanovena na 74 miliard dolarů (62 miliard Kč), je v současné době na trhu. miliard eur).

Společnost Stripe působí ve více než 120 zemích a mezi její zákazníky patří i Zapier, Slack, Google, Instacart, Amazon a Shopify.

Samotná společnost je známá svými službami, které sahají od daňové asistence až po programy „kup teď, zaplať později“.

Klarna

Švédská fintech společnost, která poskytuje online finanční služby, jako např. online platby, přímé platby a platby po nákupu.

Nejnovější ocenění společnosti činilo 6,7 miliardy dolarů (5,6 miliardy Kč).

Chime

Od svého uvedení na trh v roce 2012 se společnost Chime stala jednou z nejrychleji rostoucích společností v oblasti finančních technologií. v USA.

Chime provozuje plně mobilní bankovní platformu, která poskytuje řadu služeb tradičních bank bez nutnosti poboček nebo fyzických poboček, a zároveň nabízí běžné účty bez měsíčních poplatků.

Reddit

Oblíbená online komunita s různými vlákny, kde se diskutuje o různých tématech.

Od ledna 2021 měla více než 50 milionů aktivních uživatelů a její poslední hodnota byla stanovena na 10 miliard dolarů.

 

Jakým způsobem se přidělují akcie v rámci IPO?

Na jakém principu dochází k přidělování akcií v rámci IPO?

Vysvětlíme si v textu níže.

Rozhodne-li se společnost vstoupit na burzu a stát se veřejně obchodovatelnou, dochází k první veřejné nabídce akcií (IPO) dané společnosti.

Účast na IPO je možná prostřednictvím bank, makléřských společností a dalších poskytovatelů finančních a investičních služeb.

Zprostředkovatelé IPO žadatelům umožňují vyplnit registrační formulář, prostřednictvím kterého mohou podávat žádosti o účast v IPO.

Podávali jste již někdy žádost o účast na IPO? Pokud ano, pak pravděpodobně rovněž máte zkušenost s tím, že vám nebyly přiděleny žádné akcie.

Ve stejnou dobu možná byly vašemu příteli přiděleny nějaké akcie ve stejné nabídce IPO.

Na jakém principu tedy dochází k přidělování akcií v rámci IPO?

Pojďme se podrobně podívat na proces přidělování akcií v rámci první veřejné nabídky.

 

Jaký je postup při přidělování akcií v rámci IPO?

Poté, co organizace zahájí IPO pro širokou veřejnost, jsou všechny nabídky na akcie registrovány online.

Poté jsou prostřednictvím online procesu z celkového počtu nabídek vyřazeny všechny nesprávně podané neplatné žádosti o účast na IPO.

Tím je získán konečný počet úspěšných žádostí na účast na uvedeném IPO.

Následně mohou nastat dva scénáře:

  • Celkový počet úspěšných žádostí je menší nebo roven počtu nabízených akcií
  • Celkový počet úspěšných žádostí je vyšší než počet nabízených akcií

Případ 1: Celkový počet žádostí je menší nebo roven počtu nabízených akcií

Pokud je celkový počet žádostí učiněných uchazeči menší nebo roven počtu nabízených akcií, dojde k úplnému přidělení akcií. Každému přihlášenému žadateli tak budou přiděleny akcie.

Případ 2: Celkový počet žádostí je vyšší než počet nabízených akcií

Pokud je celkový počet žádostí učiněných žadateli vyšší než počet nabízených akcií, pak proces přidělování akcií vyžaduje více plánování.

 

Pojďme si tento scénář vysvětlit na příkladu:

Předpokládejme, že investorům je nabízeno 3 000 000 akcií a minimální velikost lotu je 30. Maximální počet investorů, kteří získají alespoň jeden lot, je pak = 3 000 000 / 30 = 10 000

10 000 investorům tak bude přidělen alespoň jeden lot.

Poznámka: Lot je standardizované množství akcií, se kterým se obchoduje. Jedná se tedy o jakousi jednotku minimálního obchodovatelného množství akcií.

 

Přerozdělování může probíhat dvojím způsobem v závislosti na odběru

Malý přebytek odběru

Minimální lot bude rozdělen mezi všechny žadatele a zbývající akcie budou přiděleny proporcionálně investorům, kteří nabídli více než jeden lot.

Velký přebytek odběru

V případě, že dojde k takovému překročení úpisu, že ani jeden lot nelze přidělit každému žadateli, dojde k přidělení prostřednictvím losování. Toto losování probíhá zcela náhodně.

IPO Airbnb

 

Důvod nepřidělení IPO akcií

Pokud vám v rámci IPO nebyly přiděleny žádné akcie, je tomu tak ze dvou důvodů:

  • Vaše nabídka na IPO byla označena za neplatnou – k čemuž může dojít z mnoha důvodu, například pokud podáte více žádostí na účast v jednom IPO.
  • Vaše jméno nebylo vybráno v náhodném losování v případě nadměrného zájmu o IPO

Nyní můžete nakupovat akcie prostřednictvím IPO a znát důvody, proč nebyla vaše žádost přijata.

Pravidelně se informujte o nadcházejících IPO společností nebo sektorů, které vás zajímají, abyste měli možnost podat žádost včas.

 

TIP: Jak a kde koupit akcie?
Nakupujte a prodávejte akcie i vy. Investujte do akcií, ETF a dluhopisů.

[VÍCE INFORMACÍ ZDE]