Index Nasdaq a jak do něho investovat [2024]

Co je index Nasdaq, jak funguje, graf a aktuální cena, jak investovat do Nasdaq, výhody a nevýhody obchodování s indexy – vše najdete zde.

 

Co byste měli vědět o indexu Nasdaq a jak do něho investovat?

Index Nasdaq je vedle indexu S&P 500 a Dow Jones jedním z nejvíce sledovaných amerických indexů.

Obsahuje všechny akciové tituly, které se obchodují na americké burze Nasdaq, jež je z majoritní části tvořena technologickými společnostmi.

Proto je i vývoj indexu Nasdaq Composite nejvíce ovlivněn změnami technologického trhu.

Index Nasdaq lze obchodovat několika způsoby, mezi něž patří ověřené futures, opce či ETF. Obchodování je možné i prostřednictvím CFD.

 

Kdy a jak vznikl index Nasdaq?

Světlo světa spatřil index Nasdaq v roce 1971počáteční hodnotou 100 bodů a celkem 50 akciovými tituly.

V současné době tento index s plný názvem Nasdaq Composite (IXIS) obsahuje více než 3 300 titulů obchodovaných na burze Nasdaq.

Jsou do něho zahrnuty klasické akcie amerických firem převážně z technologické oblasti a depozitní certifikáty neamerických společností.

Součástí indexu však nejsou ETF, preferované akcie či deriváty.

Index Nasdaq Wall Street

Index Nasdaq Composite obsahuje především akcie internetových a obecně technologických společností.

Okrajově jsou v něm zastoupeny také společnosti z oblasti finanční, spotřebitelské a dalších sektorů.

Jeho zaměření je tedy poměrně úzké, na druhou stranu vzhledem k charakteru obsažených společností, je zde větší pravděpodobnost růstu už jen z toho důvodu, že technologické firmy rády a často investují do vývoje a inovací, které jim následně přináší nepřetržitý růst.

 

Co lze očekávat od indexu Nasdaq Composite?

Jde o poměrně volatilní index, který přináší rozsáhlé příležitosti k investicím. Vývoj jednotlivých titulů je ale hůře předvídatelný a proto více nahrává spekulacím.

Aktuální hodnota indexu Nasdaq Composite je odvozena od tržní kapitalizace jednotlivých společností v něm obsažených, jde tedy o vážený index.

Nejvýznamněji ovlivňují jeho cenu akciové tituly s nejvyšší tržní kapitalizací, tedy ty, u nichž je součin celkové počtu a hodnoty emitovaných akcií nejvyšší.

Hodnota indexu Nasdaq je aktualizována každou sekundu v průběhu obchodního dne na burze.

 

100 nejlepších v indexu Nasdaq 100

Kromě kompletního indexu Nasdaq Composite zahrnující všechny akciové tituly americké burzy Nasdaq se můžete setkat také s indexem Nasdaq 100.

Ten může být pro některé investory dokonce mnohem zajímavější než Nasdaq Composite.

Do indexu Nasdaq 100 je vybíráno 100 nejdravějších společností nefinančního charakteru americké burzy Nasdaq.

Jejich váha je stejně jako v případě indexu Nasdaq Composite počítána na základě tržní kapitalizace, tedy součinem ceny a počtu akcií.

Kromě těchto 2 indexů existuje ještě další modifikace indexu Nasdaq, jíž je Nasdaq Financial 100 obsahující 100 největších finančních společností burzy Nasdaq.

 

Graf a aktuální cena indexu Nasdaq

 

Jaké společnosti lze najít v hlavním indexu Nasdaq 100?

Rozhodně ty největší technologické giganty jako například Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Cisco System, PayPal, Adobe, Netflix, Texas Instruments, NVIDIA, a další.

Kromě nich však v indexu Nasdaq 100 naleznete také společnosti jako Starbucks, PepsiCo, Tesla Motors či Comcast.

Nenechte se mýlit označením indexu. Počet titulů není přesně 100, ale pohybuje se plus mínus okolo této hranice.

V porovnání s indexem Nasdaq Composite je na index Nasdaq 100 mnohem více zaměřen focus investorů a je také mnohem více obchodován.

Oba indexy lze obchodovat prostřednictvím futures, ETF či CFD. Opce lze ale využít pouze na obchodování indexu Nasdaq 100.

 

Jaká byla historie indexu Nasdaq 100?

Tento index byl spuštěn o něco později než Nasdaq Composite, konkrétně v roce 1985 a opět burzovním trhem Nasdaq. Přesně o 3 roky později do něho začaly být zahrnovány také zahraniční společnosti se sídlem mimo USA.

Zhruba do roku 2014 se počet akcií indexu držel přesně na čísli 100. To už dnes ale jinak.

Od tohoto mezníku totiž má jedna společnost dovoleno vydat několik tříd akcií a index tedy může obsahovat více než 100 společností (aktuálně je jich 103).

Díky tržní kapitalizaci platí stejně jako v případě indexu Nasdaq Composite, že změna ceny akcií velké společnosti, tedy té s vyšší kapitalizací, bude mít větší dopad na celkovou hodnotu indexu než změna ceny akcií společnosti s nižší tržní kapitalizací.

 

Jaké jsou přednosti obchodování indexu Nasdaq 100?

Prostřednictvím obchodů s indexem Nasdaq 100 můžete potenciálně profitovat z dění na americkém trhu.

Jestliže se tedy zajímáte o dění v americké ekonomice a hltáte zprávy o amerických společnostech, jste tím pravým typem investora pro obchodování indexu Nasdaq 100.

Na rozdíl například od Forexu jsou obchodní hodiny amerického akciového trhu pevně dány a vy tak přesně víte, kdy můžete obchodovat.

Využít tak můžete pohybů při otevření trhu a těžit ze strategie postavené na otevíracích gapech anebo se zaměřit na konkurenční spread a získat ze své pozice maximum v co nejkratším čase.

 

Proč byste měli začít obchodovat s indexy právě vy?

V případě investice do akciového indexu nemusíte mít strach z poklesu jediného akciového titulu, nakoupíte jich totiž v rámci indexu hned několik.

Pokles jednoho bude tedy bohatě vykompenzován růstem jednoho či několika jiných.

Zároveň si nemusíte vybírat, který konkrétní titul si s ohledem na své investiční prostředky pořídíte. V případě indexu Nasdaq 100 jich nakoupíte rovnou 103.

Do indexů tak lze investovat i s minimálními finančními prostředky a rozhodně se těchto transakcí nemusejí bát ani začátečníci. Indexy totiž patří k nejstabilnějším investičním produktům.

Investice do nich je doporučována především zájemcům o pozice dlouhodobějšího charakteru, kteří chtějí zajistit své prostředky před inflací.

Akciové indexy lze ale úspěšně obchodovat i v rámci krátkodobých spekulací.

 

Jak lze využít korelujícího trendu několika akciových indexů?

Zkušení tradeři si možná již povšimli vzájemné souvislosti vývoje některých akciových indexů. Ta je zjevná především mezi indexy Nasdaq 100, Dow Jones 30 a S&P 500.

Z historického hlediska lze u těchto indexů vypozorovat podobné trendy, to znamená, že jestliže jeden index roste, je vysoká pravděpodobnost, že porostou i další 2.

Toho lze využít při vašich obchodních strategiích. Jestliže si například otevřete pozici v jednom z těchto 3 akciových indexů a jeho cena se začne vyvíjet proti vám, není nic jednoduššího než na jednom z dalších indexů otevřít pozici opačnou a tím své ztráty eliminovat.

Apple jako součást Nasdaq

Lze totiž předpokládat, že trend vývoje ceny druhého indexu bude podobný jako v případě toho, do něhož jste již investovali.

Korelaci trendů vývoje jednotlivých indexů lze využít i na znásobení zisků. Jestliže totiž nastane výrazný růstový trend na jednom indexu, lze předpokládat, že se bude podobná situaci týkat i dalších dvou.

Stačí tedy zainvestovat i do nich a své potenciální zisky minimálně ztrojnásobit.

Tuto strategii lze s úspěchem použít jak v rámci dlouhodobých investic, tak jako součást intradenního obchodování.

Samozřejmě v případě, že se růstový trend otočí, musíte počítat i se znásobením vašich ztrát.

 

Obchodování s Nasdaq 100 prostřednictvím futures

Jestliže uslyšíte o obchodování indexu Nasdaq 100 prostřednictvím futures, je pravděpodobné, že se setkáte s e-mini futures Nasdaq 100, který se skrývá pod symbolem NQ.

Označení e-mini znamená, že se jedná o futures obchodované na malých elektronických trzích. E-mini varianty jsou ale ve většině případů mnohem zajímavější a u investorů oblíbenější než klasické velké kontrakty.

E-mini futures Nasdaq 100 je specifický svou vysokou volatilitou, která je vyšší i ve srovnání s e-mini futures na index DAX či Euro Stoxx 50. E-mini futures kontrakt NQ expiruje 4x ročně a obchodovat jej můžete na burze GLOBEX, jejíž hlavní hodiny jsou od 15:30 do 22:15 našeho času.

Tento trh je velice dobře likvidní, to znamená, že se pro vaši poptávku či nabídku s vysokou pravděpodobností vždy najde protistrana.

 

Opce si s indexem Nasdaq 100 rozumí

Nákupem opce získává kupující právo získat od prodávajícího konkrétní finanční aktivum za předem stanovenou cenu v období od jejího zakoupení až do data expirace. Samozřejmě si lze v rámci opčního kontraktu pořídit i právo na prodej konkrétního aktiva prodejci opce.

I index Nasdaq 100 je možné prostřednictvím opcí obchodovat. Vybrat si můžete z opcí klasických a opcí na futures. Samozřejmě platí, že očekáváte-li růst ceny podkladového aktiva, budete mít s vyšší pravděpodobností zájem o opce opravňující k budoucímu prodeji konkrétního aktiva.

Naopak při předpokládaném poklesu ceny se budete zajímat spíše o opce na nákup indexu.

 

Index Nasdaq 100 můžete obchodovat i prostřednictvím ETF

Pozor ale na jistá omezení u některých typů ETF (Exchange-traded fund), která upravují obchodování pro začátečníky.

Například nejznámější ETF sledující vývoj ceny indexu Nasdaq 100 skrývající se pod symbolem QQQ (označovaný jako cube) je pro neprofesionální tradery mimo USA téměř zapovězen z důvodu platných nařízení Evropské unie.

Chcete-li ale přesto index Nasdaq 100 prostřednictvím ETF obchodovat, poohlédněte se raději po evropské variantě americké ETF skrývající se pod symbolem EQQQ.

Tento trh lze obchodovat v librách na Londýnské burze cenných papírů anebo v eurech na německé burze.

Rozhodnutí, kterou variantu zvolíte, je čistě na vás.

TIP: Investování do ETF v Česku
Pokud si nechcete ETF kupovat sami, můžete využít české automatizované platformy specializující se na ETF.
Jedná se o Portu, jejíž
recenzi naleznete zde.

 

Nasdaq 100 CFD je další možností, jak obchodovat index Nasdaq

CFD (Contract for Difference) představují další možnost, jak obchodovat akciové indexy. V rámci těchto finančních derivátů spekuluje investor na změnu ceny podkladového aktiva, tedy na její růst či pokles.

Může se rozhodnout pro strategii dlouhodobého držení, kterou ale v tomto případě prodraží poplatky za držení přes noc, které nabíhají každý den. Další variantou je krátkodobé intradenní obchodování, pro které jsou CFD jako stvořené.

Dlouhodobé i krátkodobé spekulace na růst či pokles podkladového aktiva mohou být znásobeny využitím finanční páky. Díky tomu, že převážná většina akcií indexu Nasdaq pochází z technologického sektoru, je zde velká pravděpodobnost růstu, který díky pákovému efektu ještě lépe využijete.

Vyzkoušejte si obchodování s CFD indexy

Klikněte v tabulce na oblíbený index, založte si účet, vložte na něj min. 100 eur či usd a začněte obchodovat.

 

Na cenu indexu mají vliv zejména všechny zprávy týkající se vývoje technologií a inovací v této oblasti.

Mnohem méně ovlivňují tento index zprávy z finanční oblasti, což je zárukou jeho poměrně silné stability.

Index Nasdaq 100 totiž patří k těm, které případně finanční krize ovlivňují v minimální míře. A toho lze při jeho obchodování s úspěchem využít.