Jak levně koupit nemovitost v 2024

Jak levně koupit nemovitost? V dnešní době se vyplatí investovat do nemovitostí. Chcete-li zhodnotit své peníze, tak jeden ze způsobů jak na to, je pořídit si nemovitost. Jistě jste si všimli, že v posledních letech cena nemovitostí stále stoupá a podle ekonomů to tak má zůstat i nadále.

Tak kupříkladu byt, který měl před deseti lety hodnotu okolo 2 milionů může mít dnes jednou takovou hodnotu.

Samozřejmě je třeba vzít v potaz, že údržba nemovitosti taky něco stojí, ale v poměru s potencionálním zhodnocením se to stále vyplatí. Jak levně koupit nemovitost, a to za zlomek ceny? To se dozvíte v následujícím článku.

 

Jak najít levnou nemovitost?

První možností se jeví projíždění různých realitních portálů bazarů a inzerátů, které nabízejí nemovitosti. Nutno však podotknout, že tato metoda není efektivní.

Za prvé zabere spoustu času a za druhé existuje jen mizivá šance, že na nějakou levnou nemovitost, kterou by se vyplatilo koupit, opravdu narazíte.

Efektivnější možností, jak levně koupit nemovitost, je pořídit ji v exekuci prostřednictvím nařízené dražby. V tomto případě se totiž nemovitost dostává do dražby za 2/3 odhadní ceny stanovené znalcem.

Pokud o nemovitost není žádný zájem, v druhém kole její cena klesá na 1/2 hodnoty stanovené znalcem, ve třetím kole pak na 40 %, ve čtvrtém kole na 30 % a v pátém kole lze nemovitost koupit jen za 1/4 ceny stanovené znalcem.

Jak levně koupit nemovitost tento rok

Samozřejmě se může stát, že o nemovitost bude velký zájem a cena se vyšplhá vysoko, ale stejně tak se může stát, že o nemovitost zájem nebude a vy jako jediný dražitel ji získáte za velice příznivou cenu.

V každém případě se můžete informovat u exekutora, který dražbu nařizuje, jakou očekává účast.

Pro vyhledávání dražeb můžete využít Portál dražeb Exekutorské komory České republiky.

Obecně platí, že levnější nabídky a méně zájemců najdete především u nemovitostí, které se draží mimo velká města.

 

Jak levně koupit nemovitost aneb jak nemovitost v exekuci či dražbě nařízené exekutorem pořídit

Pokud již tedy máte vytipovanou nemovitost, která se bude v exekuci zpeněžovat, existují 2 možnosti, jak nemovitost koupit.

  1. Dohodněte s dlužníkem koupi

První a výhodnější možností je domluvit se s dlužníkem na koupi nemovitosti s tím, že vyplatíte jeho dluhy včetně nákladů exekučního řízení. Jelikož je dlužník v situaci, kdy potřebuje finance, je zde pravděpodobnost, že na toto řešení přikývne. Ušetří ho to totiž spoustu starostí.

Samozřejmě je nutné o záměru rovněž informovat exekutora, který vám poradí s dalším postupem. Avšak v případě, kdy dluhy výrazně převyšují hodnotu nemovitosti se tento postup nedoporučuje, a naopak se vyplatí využít nařízené dražby.

  1. Koupě nemovitosti v dražbě nařízené exekutorem

Poté, co exekutor rozhodně o zpeněžení majetku k úhradě dluhů dlužníka, je třeba vyčkat, dokud nebude vydána i dražební vyhláška, díky které se dozvíte spoustu důležitých informací o dražbě.

Dražební vyhlášce však předchází usnesení o ceně. Usnesení o ceně se vydává na základě znaleckého posudku.

Po vydání usnesení o ceně je třeba ještě vyčkat, až nabude právní moci. Do právní moci mohou oprávněné osoby podávat námitky právě vůči ceně. Ve chvíli, kdy je usnesení o ceně pravomocné, je vydávána dražební vyhláška.

Co usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) obsahuje?

V dražební vyhlášce se dozvíte čas a místo konání dražby. Jsou zde také označeny věci, které budou v prodeji v dražbě včetně jejich příslušenství. Dále zde naleznete vyvolávací cenu, výši nejnižšího podání a další skutečnosti důležité pro průběh dražby.

Do dražby se může přihlásit kdokoliv, kromě osob vyloučených. Mezi takové osoby patří například samotný dlužník nebo zaměstnanci exekutorského úřadu. Často bývá vstup do dražby spojen s povinností zaplatit jistotu.

V dnešní době jsou velice oblíbené dražby nemovitostí online. Od dražby na místě samém se ale příliš neliší. U obou typů dražeb vždy vyhrává ten, kdo položí nejvyšší podání.

Příklepem pak dražbu vyhrává. Při vydražení se potom peníze neposílají majiteli, ale přímo soudnímu exekutorovi.

 

Jak levně koupit nemovitost: na co si dát pozor

Upozorňujeme však na to, že taková dražba s sebou může nést i rizika. Koupě nemovitosti nemusí být výhodná, jak se zdá, a to v případě, kdy si nemovitost nemůžete dostatečně prohlédnout.

Možná nakonec budete překvapeni stavem nemovitosti, nebo skutečností, že nemovitost obsahuje velké množství odpadu, jehož likvidace jsou zase další výdaje navíc.

Rovněž je třeba si zkontrolovat na katastru nemovitostí, zda na nemovitosti neváznou práva třetích osob, jako například věcná břemena nebo nájemní vztahy.

Následně je třeba také dát vklad do katastru nemovitostí, ale na vás přešlo vlastnické právo k nemovitosti. Koupě nemovitosti obecně nebývá levnou záležitostí. Proto doporučujeme své kroky konzultovat s právníkem, který vás ujistí, že váš postup je správný.

Jak investovat do nemovitostí
Investovat do nemovitostí můžete již 5000 Kč, více naleznete v tomto článku.