Rekordní čtvrtletí společnosti XTB: 64,4 milionů EUR čistého zisku a více než 104 tisíc nových klientů.

  • Konsolidovaný čistý zisk v prvním čtvrtletí roku 2023: 64,4 mil. EUR, což je o 19,9 % více než ve stejném období předchozího roku;
  • Celkový počet klientů se meziročně zvýšil o 46,1 % na 703,9 tisíce;
  • Nárůst objemu obchodů klientů s nástroji CFD o 18,2 % r/r – z 1,56 mil. lotů na 1,85 mil. lotů;
  • Zintenzivnění akvizice klientů a marketingových aktivit.

Společnost XTB zveřejnila předběžné finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2023. V tomto období dosáhla XTB rekordního konsolidovaného čtvrtletního čistého zisku v historii společnosti: 64,4 milionů EUR.

Významnými faktory, které ovlivnily výši výsledků v prvním čtvrtletí roku 2023, byla přetrvávající vysoká volatilita na finančních a komoditních trzích, způsobená mimo jiné neustále napjatou geopolitickou situací nebo bankovní krizí. Kromě toho měly nepochybný vliv marketingové aktivity, které se projevily výrazným nárůstem počtu klientů a jejich vysokou transakční aktivitou.

Za těchto podmínek dosáhla společnost XTB v prvním čtvrtletí roku 2023 čistého zisku ve výši 64,4 milionů EUR oproti 54,4 milionů EUR před rokem. To znamená nárůst o 10 milionů EUR. Provozní výnosy v prvním čtvrtletí roku 2023 činily 113,1 milionů EUR (v prvním čtvrtletí roku 2022: 94,6 milionů EUR), přičemž provozní náklady byly na úrovni 39,2 milionů EUR (v prvním čtvrtletí roku 2022: 28,2 milionů EUR).

V prvním čtvrtletí získala XTB 104,2 tisíc nových klientů, což znamená nárůst jejich celkového počtu na 703,9 tisíc oproti 481,9 tisíc na konci prvního čtvrtletí předchozího roku. Za zmínku stojí zejména nárůst počtu aktivních klientů. V prvním čtvrtletí činil 215,7 tis. oproti 149,8 tis. v 1. čtvrtletí 2022. To se promítlo do růstu objemu obchodů klientů s nástroji CFD vyjádřeného v lotech – v prvním čtvrtletí se zvýšil na 1,86 mil. lotů oproti 1,56 mil. lotů ve stejném období roku 2022 (nárůst o 18,2 %). Ziskovost na jeden lot v 1. čtvrtletí 2023 činila 62 EUR (v 1. čtvrtletí 2022: 61 EUR).

Předběžné výsledky za první čtvrtletí roku 2023 se ukázaly být v mnoha ohledech rekordní. Především mě těší, že jsme dokázalizopakovat úroveň dosažených výsledků ve srovnání s velmi dobrým rokem 2022. Navíc naše strategie založená na rozšiřování zákaznické základny a neustálých investicích do technologií a nových produktů přináší očekávané výsledky. Díky tomu jsme schopni efektivně využívat období volatility na finančních trzích – komentuje Omar Arnaout, generální ředitel společnosti XTB.

Pokud jde o výnosy XTB z hlediska tříd nástrojů, které se na jejich tvorbě podílejí, v prvním čtvrtletí roku 2023 vedly CFD založené na komoditách. Jejich podíl ve struktuře výnosů z finančních nástrojů dosáhl 48,8 % oproti 30,2 % o rok dříve. Nejziskovějšími nástroji CFD založenými na komoditách byly v tomto případě nástroje založené na cenách zemního plynu a zlata. Druhou nejziskovější třídou aktiv byly nástroje CFD založené na indexech. Podíl indexů na struktuře výnosů v prvním čtvrtletí roku 2023 činil 45,3 % oproti 57,4 % v prvním čtvrtletí roku 2022. Konkrétně nejziskovějšími nástroji v této třídě byly CFD založené na německém indexu DAX (DE30) a amerických indexech – US 100 a US 500. Příjmy z CFD založených na forexu tvořily 4,2 % všech příjmů, zatímco o rok dříve to bylo 9,4 %.

Provozní náklady v prvním čtvrtletí roku 2023 činily 39,2 milionu EUR a byly o 11,0 milionu EUR vyšší než ve stejném období předchozího roku (28,2 milionu EUR v prvním čtvrtletí roku 2022). Nejvýznamnější změny byly zaznamenány u marketingových nákladů, kde došlo k nárůstu o 6,4 mil. EUR, a to zejména v důsledku vyšších výdajů na marketingové kampaně intenzivně realizované v prvním čtvrtletí. Vzhledem k dynamickému rozvoji společnosti, a tedy i nárůstu počtu zaměstnanců, došlo také k nárůstu nákladů na odměny a zaměstnanecké benefity o 3,5 mil. EUR.

V prvním čtvrtletí roku 2023 jsme se zaměřili na propagaci kapitálového trhu prostřednictvím zapojení našich ambasadorů. Výsledkem tohoto úsilí byl rekordní počet získaných zákazníků. Tím však naše iniciativy nekončí. Současně jsme zahájili projekt „Investujte odpovědně“ a neustále investujeme do bezplatných vzdělávacích materiálů pro naše klienty. Časy uzavřeného světa financí pomíjejí a trh se otevírá novým investorům. Proto podnikáme všechny kroky, abychom snížili vstupní práh pro každého, kdo by chtěl sám „vyzvat trh“. Proto jsme představili nový produkt, Frakční akcie. Na začátku druhého čtvrtletí letošního roku debutovaly na prvních trzích a brzy je plánujeme rozšířit do dalších zemí – komentáře Omar Arnaout.

Podrobné informace shrnující činnost skupiny XTB v prvním čtvrtletí roku 2023 a předběžné finanční a provozní výsledky jsou uvedeny [ZDE].