Fundlift recenze: Zkušenosti s první investiční crowdfundingovou platformou v ČR

Fundlift recenze: Zkušenosti s první investiční crowdfundingovou platformou v ČR

V březnu roku 2015 vznikla první investiční crowdfundingová platforma v České republice, za kterou stojí významná investiční skupina Rockaway a finanční skupina Roklen. Ostrý provoz byl však spuštěn v roce 2016. Primárním účelem projektu je propojit investory s růstovými a zajímavými projekty s nadějnou budoucností. Investorem se může stát v podstatě kdokoliv, ať už se jedná o širokou veřejnost, drobného podnikatele, nebo společnost či korporaci.

Investice probíhají několika formami, a to přes minibondy (dluhopisy), podíly na základním kapitále a konvertibilní investiční certifikáty. Investoři se tak finančně podílejí na růstu a úspěchu různých projektů. Investice jsou uskutečňovány skrze licencovaného obchodníka s cennými papíry Roklen360 a.s., který je pod kontrolou České národní banky.

 

Fundlift recenze aneb jak to celé funguje

Fundlift v číslech

Přes crowdfundingový portál bylo úspěšně zafinancováno už téměř 400 milionů korun, přičemž úspěšnost kampaní dosahuje neuvěřitelných 85 procent. Průměrná investice do projektů se pohybuje okolo 36 tisíc korun. A cíle dosáhlo za uplynulé čtyři roky více než 60 projektů s růstovým potenciálem.

Fundlift recenze statistika

 

Jaké formy investicí Fundlift nabízí?

Investoři vkládají své peníze buď do podílu ve společnosti, minibondů, ale i konvertibilních investičních certifikátů. Všechny instrumenty mají své přednosti a úskalí. Pokud byste hledali na Fundlift recenze, našli byste v nich chválu právě na to, že nabízí takto široké možnosti investování.

Jako první se nabízí minibond. V podstatě se jedná o investiční nástroj, jenž vyplácí investorům pouze úrokový výnos bez nárokování si podílu v dané společnosti. Výplata výnosů probíhá průběžně. Ideální je touto formou financovat spíše firmy s delší historií, nikoliv mladé a nově vznikající podniky. U těch mladých je naopak vhodné investovat přes certifikáty a podíly na základním kapitále.

Další formou financování jsou konvertibilní investiční certifikáty, přičemž společnost by měla buď celou částku vloženou investorem včetně úroků plně splatit, nebo by mělo dojít k takzvané konverzi do základního kapitálu. Všechny podmínky jsou předem stanovené a zakotvené ve smlouvě. Investiční certifikáty konkrétně na crowdfundingové platformě Fundlift slibují fixní úrokový výnos 10 % p.a. Co se však vyplácení výnosu týče, nedochází k průběžným výplatám, ale jedná se o jednorázovou záležitost. Úrokové výnosy tedy investor obdrží až při splatnosti certifikátu společně s investovanou částkou.

Jako poslední varianta se nabízí podíl na základním kapitále, což není dluhový instrument, takže investorovi se nevyplácí úrokové výnosy.

 

Jak začít investovat na Fundliftu?

Jakmile investora některý z projektů zaujme, je nezbytné pro jeho financování uskutečnit několik kroků.

V první řadě je důležité provést registraci zde, vyplnit investiční dotazník, ověřit identitu a uzavřít smlouvu s obchodníkem Roklen360. Investiční dotazník může investor odmítnout vyplnit, to ale není doporučováno, protože mu Fundlift nebude moci (mimo jiné) zasílat e-mailová upozornění s novými investičními projekty.

Poté investor odešle peníze na zákaznický bankovní účet licencovaného obchodníka, kde peníze zůstanou v úschově. Jestliže se nakonec investor rozhodne nefinancovat žádný projekt, nemusí se bát, že by o své peníze přišel, protože mu budou vráceny zpět na jeho bankovní účet.

Fundlift recenze_kampaň Klenota

 

Pro koho je Fundlift vhodný?

Stejně jako na všech crowdfundingových platformách, tak i na Fundlift se setkávají dvě strany, a to investoři s firmami, jež potřebují získat základní kapitál ke svému vývoji a růstu.

Na portále se mohou zaregistrovat všichni investoři, kteří chtějí financovat zajímavé projekty různých firem. Investování je naprosto transparentní, rizika jsou minimální a výnosy naopak atraktivní.

Stejně tak se jedná o místo, kam chodí společnosti získávat kapitál ke svému růstu. Současně se společnost dostane do povědomí široké veřejnosti, protože se jedná i o skvělý marketingový kanál.

 

Proč investovat na Fundliftu?

Investoři se mohou inovativně a moderně podílet na růstu mnoha různých firem, a to i na jejich budoucím zisku.

Investice jsou v současné době mnohdy rizikové, a proto vznikl Fundlift, jenž si zakládá na moderním prostředí. Investuje se do konkrétních firem a projektů, které jsou na stránkách perfektně odprezentovány, takže investor je ztotožněn s tím, do jakého záměru vkládá své finance. Dále Fundlift recenze vychvalují skutečnost, že dochází k podpoře rozvoje i menších firem s obrovským potenciálem.

Fundlift recenze_zafinancované projekty

Fundlift má dveře otevřené pro kohokoliv od široké veřejnosti až pro zkušené investory (venture capital fondy, angel investory, family offices a podobně).

 

Jaký je potencionální výnos?

Jednotlivé projekty na Fundliftu nabízí roční výnos od 5,5 % do 10 %.

 

TIP: Alternativa k Fundliftu
Vyzkoušet můžete platformu RondaInvest, která nabízí investice do úvěrů zajištěných bonitními nemovitostmi, aplikaci Investown (pasivní příjem v nemovitostech) nebo službu Upvest, který také nabízí investice do zajištěných úvěrů pro developerské projekty.

 

Jaká je minimální investice na Fundliftu?

Minimální částka, kterou je nezbytné investovat, je 5 000 korun. Jedná se o vskutku nízkou částku, takže investoři mají možnost lépe diverzifikovat své investiční portfolio. Zůstávat tak nemusí jen u jednoho projektu, ale financovat jich mohou hned několik.

Fundlift recenze_navýšení objemu kampaně

 

2 příležitosti za měsíc

Fundlift nabízí neustále nové projekty, přičemž každý měsíc přibývají v průměru dva. Pokud se investoři zaregistrují zde, vždy obdrží e-mail s upozorněním, že se na portále objevil další projekt, jenž čeká na financování. Některé projekty byly v minulosti zafinancovány v řádu hodin.

Fundlift recenze_kampaň Chefparade

 

Zajímavá čísla a rekordy z Fundliftu

  • Nejmenší investiční cíl kampaně byl v objemu 600 tis. Kč
  • Největší investiční cíl kampaně činil 20 mil. Kč
  • Největší počet investorů v jedné kampani byl 336
  • Nejrychlejší zafinancování kampaně trvalo 70 minut. Jednalo se o Pivovar Zvíkov, který poptával 1,5 mil. Kč. Částka byla poté navýšení na 2,5 mil. Kč a do pár hodin byl projekt zcela zafinancován.

 

TIP: Po registraci na Fundliftu uvidíte detaily jednotlivých projektů včetně detailního byznys plánu s konkrétními čísly a výhledy

 

Výhody a nevýhody

Stejně jako každá platforma, tak i Fundlift má své výhody a nevýhody. Z těch hlavních výhod je především to, že se jedná o ryze český portál, jenž je pod záštitou velkých skupin. Dalšími výhodami jsou:

  • webová stránka s intuitivním prostředím,
  • minimální investice od 5 000 korun,
  • některé projekty jsou ručeny osobním ručením akcionáře,
  • kvalitní projekty se zajímavými záměry.

Stejně tak, jak jsou výhody, tak existují i nějaké nevýhody. Pokud se podíváte na Fundlift recenze, někteří investoři si stěžují na to, že výběr z projektů je malý. Je to však jen otázka názoru.

Investice jsou rizikové a u některých projektů se již stalo, že došlo k celkové či částečné ztrátě investice (např. 3Doid, Regal Burger, Nanits Comics, Artstaq).

Proto  je doporučeno se seznámit s možnými riziky, které najdete u každého investičního projektu.

Do čeho investovat kromě Fundliftu?

Podívejte se na přehled aktuálních investičních příležitostí podle výnosů a vyberte si ten nejvhodnější.
Více informací