Fundlift recenze: Zkušenosti s první investiční crowdfundingovou platformou v ČR

Fundlift recenze_zkušenosti s první crowdfundingovou platformou v ČR

Fundlift recenze: Zkušenosti s první investiční crowdfundingovou platformou v ČR

V březnu roku 2015 vznikla první investiční crowdfundingová platforma v České republice, za kterou stojí významná investiční skupina Rockaway a finanční skupina Roklen. Ostrý provoz byl však spuštěn v roce 2016. Primárním účelem projektu je propojit investory s růstovými a zajímavými projekty s nadějnou budoucností. Investorem se může stát v podstatě kdokoliv, ať už se jedná o širokou veřejnost, drobného podnikatele, nebo společnost či korporaci.

Investice probíhají několika formami, a to přes minibondy (dluhopisy), podíly na základním kapitále a konvertibilní investiční certifikáty. Investoři se tak finančně podílejí na růstu a úspěchu různých projektů. Investice jsou uskutečňovány skrze licencovaného obchodníka s cennými papíry Roklen360 a.s., který je pod kontrolou České národní banky.

 

Fundlift recenze aneb jak to celé funguje

Fundlift v číslech

Přes crowdfundingový portál bylo úspěšně zafinancováno už téměř 400 milionů korun, přičemž úspěšnost kampaní dosahuje neuvěřitelných 85 procent. Průměrná investice do projektů se pohybuje okolo 36 tisíc korun. A cíle dosáhlo za uplynulé čtyři roky více než 60 projektů s růstovým potenciálem.

Fundlift recenze statistika

 

Jaké formy investicí Fundlift nabízí?

Investoři vkládají své peníze buď do podílu ve společnosti, minibondů, ale i konvertibilních investičních certifikátů. Všechny instrumenty mají své přednosti a úskalí. Pokud byste hledali na Fundlift recenze, našli byste v nich chválu právě na to, že nabízí takto široké možnosti investování.

Jako první se nabízí minibond. V podstatě se jedná o investiční nástroj, jenž vyplácí investorům pouze úrokový výnos bez nárokování si podílu v dané společnosti. Výplata výnosů probíhá průběžně. Ideální je touto formou financovat spíše firmy s delší historií, nikoliv mladé a nově vznikající podniky. U těch mladých je naopak vhodné investovat přes certifikáty a podíly na základním kapitále.

Další formou financování jsou konvertibilní investiční certifikáty, přičemž společnost by měla buď celou částku vloženou investorem včetně úroků plně splatit, nebo by mělo dojít k takzvané konverzi do základního kapitálu. Všechny podmínky jsou předem stanovené a zakotvené ve smlouvě. Investiční certifikáty konkrétně na crowdfundingové platformě Fundlift slibují fixní úrokový výnos 10 % p.a. Co se však vyplácení výnosu týče, nedochází k průběžným výplatám, ale jedná se o jednorázovou záležitost. Úrokové výnosy tedy investor obdrží až při splatnosti certifikátu společně s investovanou částkou.

Jako poslední varianta se nabízí podíl na základním kapitále, což není dluhový instrument, takže investorovi se nevyplácí úrokové výnosy.

 

Jak začít investovat na Fundliftu?

Jakmile investora některý z projektů zaujme, je nezbytné pro jeho financování uskutečnit několik kroků.

V první řadě je důležité provést registraci zde, vyplnit investiční dotazník, ověřit identitu a uzavřít smlouvu s obchodníkem Roklen360. Investiční dotazník může investor odmítnout vyplnit, to ale není doporučováno, protože mu Fundlift nebude moci (mimo jiné) zasílat e-mailová upozornění s novými investičními projekty.

Poté investor odešle peníze na zákaznický bankovní účet licencovaného obchodníka, kde peníze zůstanou v úschově. Jestliže se nakonec investor rozhodne nefinancovat žádný projekt, nemusí se bát, že by o své peníze přišel, protože mu budou vráceny zpět na jeho bankovní účet.

Fundlift recenze_kampaň Klenota

 

Pro koho je Fundlift vhodný?

Stejně jako na všech crowdfundingových platformách, tak i na Fundlift se setkávají dvě strany, a to investoři s firmami, jež potřebují získat základní kapitál ke svému vývoji a růstu.

Na portále se mohou zaregistrovat všichni investoři, kteří chtějí financovat zajímavé projekty různých firem. Investování je naprosto transparentní, rizika jsou minimální a výnosy naopak atraktivní.

Stejně tak se jedná o místo, kam chodí společnosti získávat kapitál ke svému růstu. Současně se společnost dostane do povědomí široké veřejnosti, protože se jedná i o skvělý marketingový kanál.

 

Proč investovat na Fundliftu?

Investoři se mohou inovativně a moderně podílet na růstu mnoha různých firem, a to i na jejich budoucím zisku.

Investice jsou v současné době mnohdy rizikové, a proto vznikl Fundlift, jenž si zakládá na moderním prostředí. Investuje se do konkrétních firem a projektů, které jsou na stránkách perfektně odprezentovány, takže investor je ztotožněn s tím, do jakého záměru vkládá své finance. Dále Fundlift recenze vychvalují skutečnost, že dochází k podpoře rozvoje i menších firem s obrovským potenciálem.

Fundlift recenze_zafinancované projekty

Fundlift má dveře otevřené pro kohokoliv od široké veřejnosti až pro zkušené investory (venture capital fondy, angel investory, family offices a podobně).

 

Jaký je potencionální výnos?

Jednotlivé projekty na Fundliftu nabízí roční výnos od 5,5 % do 10 %.

 

TIP: Alternativa k Fundliftu
Vyzkoušet můžete platformu RondaInvest, která nabízí investice do úvěrů zajištěných bonitními nemovitostmi nebo službu Upvest, který také nabízí investice do zajištěných úvěrů pro developerské projekty.

 

Jaká je minimální investice na Fundliftu?

Minimální částka, kterou je nezbytné investovat, je 5 000 korun. Jedná se o vskutku nízkou částku, takže investoři mají možnost lépe diverzifikovat své investiční portfolio. Zůstávat tak nemusí jen u jednoho projektu, ale financovat jich mohou hned několik.

Fundlift recenze_navýšení objemu kampaně

 

2 příležitosti za měsíc

Fundlift nabízí neustále nové projekty, přičemž každý měsíc přibývají v průměru dva. Pokud se investoři zaregistrují zde, vždy obdrží e-mail s upozorněním, že se na portále objevil další projekt, jenž čeká na financování. Některé projekty byly v minulosti zafinancovány v řádu hodin.

Fundlift recenze_kampaň Chefparade

 

Zajímavá čísla a rekordy z Fundliftu

  • Nejmenší investiční cíl kampaně byl v objemu 600 tis. Kč
  • Největší investiční cíl kampaně činil 20 mil. Kč
  • Největší počet investorů v jedné kampani byl 336
  • Nejrychlejší zafinancování kampaně trvalo 70 minut. Jednalo se o Pivovar Zvíkov, který poptával 1,5 mil. Kč. Částka byla poté navýšení na 2,5 mil. Kč a do pár hodin byl projekt zcela zafinancován.

 

TIP: Po registraci na Fundliftu uvidíte detaily jednotlivých projektů včetně detailního byznys plánu s konkrétními čísly a výhledy

 

Výhody a nevýhody

Stejně jako každá platforma, tak i Fundlift má své výhody a nevýhody. Z těch hlavních výhod je především to, že se jedná o ryze český portál, jenž je pod záštitou velkých skupin. Dalšími výhodami jsou:

  • webová stránka s intuitivním prostředím,
  • minimální investice od 5 000 korun,
  • některé projekty jsou ručeny osobním ručením akcionáře,
  • kvalitní projekty se zajímavými záměry.

Stejně tak, jak jsou výhody, tak existují i nějaké nevýhody. Pokud se podíváte na Fundlift recenze, někteří investoři si stěžují na to, že výběr z projektů je malý. Je to však jen otázka názoru.

Investice jsou rizikové a u některých projektů se již stalo, že došlo k celkové či částečné ztrátě investice (např. 3Doid, Regal Burger). Proto  je doporučeno se seznámit s možnými riziky, které najdete u každého investičního projektu.

Do čeho investovat kromě Fundliftu?

Podívejte se na přehled aktuálních investičních příležitostí podle výnosů a vyberte si ten nejvhodnější.
Více informací