10 rad, jak sestavit akciové portfolio

Diverzifikujte vaše investiční portfolio a rozložte tak vaše riziko a maximalizujte potenciál vašich investic do akcií.

Poradíme vám jak!

 

Investování na akciových trzích může být velmi riskantní – a to zvláště nemáte-li s investováním žádné zkušenosti.

Chcete-li nechat hodnotit své úspory investováním na akciovém trhu, vyplatí se vědět, jak sestavit diverzifikované investiční portfolio.

Může to znít jako samozřejmost, ale být úspěšným investorem znamená víc než jen najít vhodné společnosti, do kterých investovat vaše finanční prostředky.

Musíte o svých investicích přemýšlet globálně a dívat se na něj jako na celek.

To znamená, že byste si měli klást otázky typu:

  • Jak vypadají vaše různé investice, když je postavíte vedle sebe?
  • Fungují spolu harmonicky a vzájemně se doplňují?
  • Nebo existují nějaké střety a rozpory, které by mohly zabránit tomu, aby vaše portfolio fungovalo tak, jak chcete?

V následujícím článku vás provedeme některými základy správného sestavení portfolia.

 

Jak sestavit akciové portfolio (základy)

 

Univerzální portfolio neexistuje

Začněme tím, že při sestavování diverzifikovaného portfolia neexistuje žádný „univerzální“ přístup.

Narazíte na mnoho různých investičních filozofií a každá s sebou přináší řadu silných a slabých stránek.

Klíčovou věcí je zamyslet se nad svými konkrétními potřebami a preferencemi a podle toho pak nastavit své portfolio.

Je také pravda, že metoda pokusu a omylu je zde zcela přirozená. Noví investoři na začátku mohou chtít vyzkoušet různé přístupy a zjistit, co jim nejlépe vyhovuje.

 

Klíč tkví v rozmanitosti

Pokud jde o diverzifikaci portfolia, pak rozmanitost představuje dobrý nápad.

Jedním z nejdůležitějších konceptů, které je třeba mít na paměti při vytváření akciového portfolia, je, že byste nikdy neměli všechny naše prostředky vkládat do akcií jedné společnosti.

To znamená, že byste neměli příliš „sázet“ na jednu akcii, na jedno průmyslové odvětví sektor nebo na jeden ekonomický sektor.

Úspěch v investiční hře často přichází z mnoha různých a nepředvídatelných směrů, a proto se musíte ujistit, aby některá část vašeho portfolia byla vystavena růstu, ať už tento růst přichází odkudkoli.

Jak správně investovat do akcií

Bylo by například pošetilé sázet na jedinou biotechnologickou akcii, jejíž hodnota může, ale nemusí stoupat během příštích 5 let.

V tomto odvětví biotechnologie je však evidentně spousta skvělých společností, z nichž některé budou velmi úspěšné.

Možná by bylo lepší investovat do fondu nebo jiného investičního nástroje, který sleduje tento sektor.

Zároveň je také možné, že celý sektor nemusí naplnit svá očekávání a v této situaci by bylo pro investora velmi užitečné mít v portfoliu nějaké další akcie z jiných nesouvisejících ekonomických sektorů.

 

Nikdy nekončící obchodní cyklus

Dalším klíčovým bodem je, že cykly růstu a propadu, kterými každá ekonomika prochází, zde zůstanou a budou se neustále opakovat.

Nikdy neskončí a ve skutečnosti by bylo špatné, kdyby skončily, protože tato dynamika je součástí toho, co pohání dlouhodobý růst ekonomik.

Investoři proto potřebují zajistit, aby jejich portfolio bylo připraveno na nevyhnutelné poklesy, které trhy a ekonomiky podstupují.

Potřebujete dobrou kombinaci akcií s agresivním růstem, akcií s jistější hodnotou a také zahrnutí různých sektorů a různých trhů z celého světa.

Pokud tak uděláte, růsty a pády hospodářského cyklu nebudou mít tak extrémní dopad na vaše investice.

Je to proto, že vždy budete mít něco, co dobře funguje, takže celková hodnota vašeho portfolia nebude tolik kolísavá.

 

Krátkodobé versus dlouhodobé investování

Teď již víte, proč je důležitá různorodost.

Z toho plyne, že je třeba také přemýšlet o tom, co budete dlouhodobě kupovat a držet a jaké akcie byste mohli nakupovat a prodávat pravidelněji.

Některé společnosti budou v příštím desetiletí vykazovat solidní zisky, jiné budou naopak vycházet z módy v reakci na aktuální novinky a trendy.

Oba typy akcií mohou být skvělé, pokud je zahrnete do svého portfolia.

Jen si musíte hned na začátku ujasnit, kolik peněz jste ochotni vložit do jednotlivých typů a mít na paměti, že s každým nákupem nebo prodejem jsou obvykle spojeny poplatky.

 

Kolik akcií zahrnout do portfolia?

Otázka týkající se počtu akcií, který byste měli koupit nebo prodat, je složitá a neexistuje na ni správná odpověď. Je zřejmé, že čím více akcií máte ve svém portfoliu, tím je diverzifikovanější.

To rovněž znamená, že je méně riskantní, protože téměř vždy budou ve vašem portfoliu akcie, která stoupají na ceně.

To však také znamená, že máte poměrně omezenou expozici vůči každé akcii právě proto, že jich je ve vašem portfoliu tolik! Je tedy pravdou, že více akcií znamená větší diverzifikaci, a to s sebou přináší menší riziko.

To ale také znamená menší potenciální odměnu z růstu jedné akcie, protože bude zatížena všemi ostatními akciemi, které nemusí růst ve stejnou dobu.

Takže musíte najít zlatý střed, kde růst jedné nebo několika akcií bude mít dopad na celkovou hodnotu vašeho portfolia, ale aniž byste tím byli příliš vystaveni riziku.

Tip: Většina investorů má tendenci držet 10-30 akcií najednou, nicméně nejde o pevné pravidlo, které by nešlo porušit.

 

Čas jsou peníze

Při výběru počtu akcií, které chcete zahrnout do svého portfolia, je třeba vzít v úvahu, kolik času jste ochotni strávit sledováním svých pozic.

S menším počtem akcií budete obecně muset být o něco aktivnější. Budete muset zkontrolovat, co stoupá, co klesá a proč, a musíte strategicky přemýšlet o tom, kdy budete chtít něco prodat nebo koupit něco jiného.

muž zkoumá na telefonu jak začít investovat do akcií

Je to proto, že s menším počtem akcií jste mnohem více vystaveni jejich výkonu.

Tento přístup se někdy nazývá „aktivní správa“ a někteří investoři se prostě rozhodnou zaplatit někomu, kdo to udělá za ně.

S širším balíkem akcií jste méně vystaveni každodenním růstům a propadům trhu, a proto je rozumnější jen čekat a sledovat, jak vaše investice v průběhu času rostou.

Tomu se někdy říká „pasivní správa“ a investoři pro tento přístup často rádi využívají indexové fondy.

 

Sestavujte své portfolio postupně, akcii po akcii

Diverzifikované portfolio nesestavíte přes noc. Je rozumné postupovat pomalu a přidávat jednu akcii po druhé.

Tímto způsobem si můžete být zcela jisti, že jste měli čas prozkoumat a poznat společnost, které věříte a do které chcete vložit své peníze.

Tento pomalý přístup vám také umožní přemýšlet o tom, které sektory nebo země chcete zahrnout do svého portfolia. Můžete se také rozhodnout vložit více peněz do akcií, které již vlastníte.

Postupem pomalu měsíc po měsíci můžete vidět růst malé společnosti, ve které se chcete stát pravidelným investorem.

V zásadě vám doporučujeme přidat pro začátek možná jednu nebo dvě pozice měsíčně a uvidíte, jak vám to půjde.

 

Kdy prodat ztrátovou investici?

Jednou z nejtěžších otázek, kterou si musí investor zodpovědět, je, kdy snížit své ztráty a akcie prodat.

Nevyhnutelně budete mít nějaké investice, které budou klesat, a když k tomu dojde, budete čelit této volbě.

Klíčová otázka, kterou si musíte položit, zní následovně:

  • Jedná se o dočasný pokles, nebo spíše o dlouhodobý pokles?

Tato otázka může být zodpovězena prostřednictvím analýzy či průzkumu.

Pokud je pokles považován za krátkodobý, pak by možná stálo za zvážení nákupu dalších akcií – pokud se vám akcie líbily dříve, jsou nyní levnější, tak proč jich nekoupit více?

V minulosti existovalo mnoho společností, které přežily a doslova vstaly z popela, aby znovu dosáhly vrcholu.

Pokud vám vnitřní smysl i průzkum říká, že byste akcie měli držet dlouhodobě, pak někdy můžete tolerovat poměrně velký pokles ceny akcií – později můžete být odměněni!

Pokud však máte pocit, že pokles je dlouhodobý a budoucí směr cesty klesá, pak by mohl být čas snížit své ztráty a prodat celou investici.

 

Jak vybrat akciového brokera?
Zjistěte, který broker je nejlepší na akcie a na co dávat při jeho výběru pozor.

 

Velké nebo malé společnosti?

Je dobře známo, že menší firmy nabízejí lepší vyhlídky na růst, ale také přinášejí větší riziko.

Mezitím budou mít velké firmy tendenci růst méně, ale měly by vyplácet dobré dividendy a je nepravděpodobné, že by se jejich hodnota dramaticky propadla.

Jako takový byste se měli ve svém portfoliu snažit o vhodnou kombinaci obou typů společností – tedy malých firem i velkých gigantů.

Jedna věc, kterou je třeba zvážit, je, jak dlouho si plánujete ponechat své investované peníze.

Pokud jste relativně mladí, můžete si dovolit riskovat investování do menší firmy s vyšším růstem.

Je to proto, že necháte své investice stoupat déle, a tak se můžete smířit s trochu větším rizikem.

Pokud byste však byli například blízko důchodu, bylo by bezpečnější držet své investice ve velkých a stabilních společnostech.

Nechtěli byste odejít do důchodu v propadu trhu a ztratit možná 30 % svých úspor jen proto, že trh v tu chvíli klesl.

Mladší člověk by se z tohoto propadu mohl vzpamatovat, protože své peníze nebude vybírat po mnoho let, a do této doby se trh vzpamatuje a stoupne nad svou předchozí úroveň.

 

Jak a kde koupit akcie?
Přečtěte si tyto způsoby, jak koupíte akcie i bez poplatků.

 

Lokální nebo globální akcie?

Diverzifikace se objevila již několikrát, ale zde ji používáme v mezinárodním významu.

Měli byste se vyvarovat přílišného spoléhání na jednu akcii z jedné země a co nejvíce se snažit získat expozici na trzích po celém světě.

Je to proto, že recese v jedné zemi téměř vždy způsobí pokles jejího akciového trhu.

Ale pokud máte ve svém portfoliu zastoupeny různé země a regiony, ochráníte se tomu, aby krize na národní úrovni ovlivnila vaše portfolio výraznějším způsobem.

Velké rozvinuté trhy v Evropě, Americe, Velké Británii a Japonsku jsou jasnými místy, kde hledat kvalitní akcie.

Také stojí za to přemýšlet o zahrnutí některých akcií z rozvíjejících se trhů, pokud máte chuť riskovat.

Rozvíjející se trhy často dosahují vyšších temp růstu než rozvinuté země, ale jejich společnosti mohou být volatilnější a méně předvídatelná.

Nechte si portfolio sestavit od profesionálů
Vyzkoušejte automatizovanou investiční službu Portu, kde se o nic nemusíte starat (recenze zde).

[VÍCE INFORMACÍ O PORTU»]