Půlroční výsledky XTB 2022: 103.4 milionu EUR čistý zisk a zlepšená ziskovost

Půlroční výsledky XTB 2022: 103.4 milionu EUR čistý zisk a zlepšená ziskovost

  • Konsolidovaný čistý zisk v prvním pololetí roku 2022: 103,4 milionu EUR, což je o 623,2 % více než ve stejném období předchozího roku
  • Více než 100 000 klientů získaných za prvních 6 měsíců roku 2022
  • Nárůst objemu obchodování s CFD instrumenty o 53,6 % r/r – z 1,99 milionu lotů na 3,05 milionu lotů
  • Zvýšení ziskovosti na lot o 125 %

Společnost XTB zveřejnila své předběžné finanční výsledky za první pololetí roku 2022.

V tomto období dosáhlo XTB čistého zisku ve výši 103,4 milionu EUR, což je o 623,2 % více než v prvním pololetí roku 2021, ale také o 56,5 % oproti nejlepšímu výsledku v historii společnosti v prvním pololetí roku 2020, kdy zisk činil 66,1 milionu EUR.

Významnými faktory, které ovlivnily výši výsledků XTB, byly přetrvávající vysoká volatilita na finančních a komoditních trzích, způsobená mimo jiné neustále napjatou geopolitickou situací, a systematicky rostoucí zákaznická základna.

V prvním pololetí roku 2022 dosáhla společnost XTB čistého zisku 103,4 milionu EUR v porovnání se ziskem 14,3 milionu EUR v předchozím roce.

Provozní příjmy zaznamenané v prvním pololetí roku 2022 dosáhly 180,1 milionu EUR, což ve srovnání s prvním pololetím roku 2021 znamená nárůst o 238,4 %.

Provozní náklady naopak dosáhly 57,6 milionu EUR (v prvním pololetí roku 2021: 35,9 mil. EUR).

XTB obchodování

Ve druhém čtvrtletí 2022 získalo XTB 45,7 tisíc klientů, což v kombinaci s 55,3 tisíc nových klientů v prvním čtvrtletí představuje celkem více než 101 tisíc nových klientů ke konci června.

V obou čtvrtletích tak společnost splnila svůj závazek získat v průměru alespoň 40 tisíc nových klientů čtvrtletně.

Ve druhém čtvrtletí 2022 celkový počet klientů překročil půl milionu a na konci června dosáhl 525,3 tisíc.

Za zmínku stojí zejména nárůst průměrného počtu aktivních klientů.

V prvním pololetí dosáhl 149,8 tisíc ve srovnání se 105,0 tisíc v prvním pololetí předchozího roku a 112,0 v průměru během celého roku 2021.

To se projevilo v nárůstu objemu obchodování s CFD instrumenty vyjádřeného v lotech – v prvním pololetí bylo zaznamenáno 3,05 milionu transakcí ve srovnání s 1,99 milionu ve stejném období roku 2021 (nárůst o 53,6 %).

Hodnota čistých vkladů klientů se rovněž zvýšila o 17,5 % (z 354,4 mil. eur v prvním pololetí roku 2021 na 416,5 mil. eur v prvním pololetí roku 2022).

„Naše pololetní výsledky ukazují, že si udržujeme trend vývoje v našem podnikání. Neustále opakujeme, že základem naší strategie je budovat zákaznickou základnu a poskytovat našim zákazníkům technologie a služby nejvyšší kvality. Systematické rozšiřování zákaznické základny znamená, že zaznamenáváme nárůst počtu transakcí, a tím i nárůst příjmů. Pokračující volatilita na trzích se ve druhém čtvrtletí projevila ve vyšší ziskovosti,” říká Omar Arnaout, generální ředitel XTB.

Pokud jde o příjmy XTB z hlediska tříd instrumentů zodpovědných za jejich tvorbu, v prvním pololetí roku 2022 byly nejziskovější CFD na indexy.

Jejich podíl ve struktuře příjmů z finančních instrumentů dosáhl 48,9 %.

Je to důsledek vysoké ziskovosti CFD založených na americkém indexu US100, německém akciovém indexu DAX (DE30) nebo americkém indexu US500.

Druhou nejziskovější třídou aktiv byly CFD na komodity. Jejich podíl ve struktuře výnosů v prvním pololetí roku 2022 činil 34,8 %.

Nejziskovějšími instrumenty v této třídě byly CFD založené na kotacích energetických zdrojů – zemního plynu či ropy – ale svůj podíl zde mělo také zlato.

Příjmy z CFD na Forex tvořily 13,4 % všech příjmů, přičemž nejziskovějšími finančními instrumenty v této třídě byly instrumenty založené na měnovém páru EURUSD.

Provozní náklady v prvním pololetí roku 2022 dosáhly 57,6 milionu EUR a byly o 21,7 milionu EUR vyšší než ve stejném období předchozího roku (35,9 milionu EUR v prvním pololetí roku 2021).

Nejvýznamnější položkou byly marketingové náklady vyplývající z marketingových kampaní, které začaly v 1. čtvrtletí a pokračovaly ve 2. čtvrtletí.

S rozvojem společnosti souvisí i nárůst zaměstnanosti, což se projevilo v nárůstu nákladů na mzdy a zaměstnanecké benefity o 7,0 milionu. EUR

„Naše dobré výsledky při získávání nových klientů spolu s expanzí na mnoha trzích potvrzují, že XTB je na správné cestě mezi světové investiční společnosti. Budování globální značky však vyžaduje intenzivní aktivity nejen v oblasti produktů a technologií, ale také propagaci na všech trzích, kde jsme přítomni. Proto budeme pokračovat v marketingových kampaních propagujících investiční řešení, která nabízíme, a nástroje, které usnadňují vstup do světa investic: od platformy vytvořené na základě očekávání zákazníků, přes denní analýzy trhu až po četné vzdělávací materiály. Naše aktivity doplňují změny v nabídce, které jsou reakcí na měnící se situaci na trhu a očekávání zákazníků,” dodává Omar Arnaout.