Kde a jak získat podnikatelský úvěr [až 50 mil. Kč]? Pozor na tyto chyby!

Jak získat podnikatelský úvěr? Založili jste vlastní podnikání, pro které hledáte financování? Máte zájem o bankovní půjčku určenou malým firmám?

Chcete-li jako začínající podnikatel získat od banky pro vaši společnost půjčku, pak byste se měli určitým krokům vyvarovat.

Poradíme vám jakým!

[ZÍSKAT PŮJČKU PRO FIRMY]

 

Jak získat podnikatelský úvěr pro malé firmy?

Bankovní půjčky pro financování malých firem není snadné získat. Banky na své klienty kladou vysoké nároky, které musí bezpodmínečně splnit, aby na půjčku dosáhli.

Například špatná úvěrová historie a nízký peněžní tok mohou malým podnikům bránit v získání úvěrů.

V následujícím článku se zaměříme na časté chyby a přešlapy, které vám mohou bránit v získání finančních prostředků, které pro své podnikání potřebujete.

 

Čemu se tedy vyvarovat a na co si při žádosti o podnikatelskou půjčku dát pozor?

Nepříznivá úvěrová historie

Zprávy o vaší úvěrové historii jsou jedním z nástrojů, které věřitelé používají k určení důvěryhodnosti dlužníka.

Pokud vaše úvěrová historie vykazuje nedostatek pozornosti nebo pečlivosti při splácení dluhů, může vám být zamítnuta půjčka.

Ve finančnictví se mluví o tzv. úvěrovém skóre. Je-li vaše úvěrové skóre nízké, získání půjčky bude obtížné. Nepříznivé úvěrové skóre tak představuje skutečnou překážku v získání půjčky.

Mnozí podnikatelé mají špatné úvěrové skóre v důsledku nemoci, rozvodu nebo jiných polehčujících okolností.

Někdy tak mají velmi zodpovědní lidé úvěrové problémy z důvodů, které nemohou ovlivnit.

Nicméně to často zabrání vstupu do světa podnikání – s nízkým úvěrovým skóre je obtížné kvalifikovat se pro půjčku.

Každá banka nebo jiný poskytovatel půjčky si stanovuje vlastní požadavky na úvěrové skóre a parametry jeho výpočtu.

Jak začít podnikat_výběr týmu

Jestliže je vaše úvěrové skóre nízké, zaměřte se na jeho zvýšení, pokud můžete. Začněte kontrolou svých osobních a obchodních kreditních skóre, abyste se ujistili, že jsou přesné.

Pokud najdete nějaké chyby, opravte je před zahájením procesu žádosti o půjčku. Chcete-li zkontrolovat své obchodní kreditní skóre, kontaktujte vaši banku.

Kromě toho byste si před podáním žádosti o podnikatelskou půjčku měli vybudovat silné osobní kreditní skóre a snížit jakýkoli dluh.

Čím lepší jsou vaše osobní finance před podáním žádosti o podnikatelský úvěr, tím je pravděpodobnější, že vám bude schválena výhodná půjčka pro podnikatele.

Většina půjček pro podnikání vyžaduje určitou formu zálohy a ta se obvykle liší podle finanční historie dlužníka a zajištění půjčky.

Na základě toho se většina půjček pohybuje od nuly do 20 % akontace za půjčku.

Pokud je vaše půjčka po provedení těchto kroků stále daleko od dokonalosti, zvažte netradiční možnosti financování – které mají tendenci klást menší důraz na úvěrové skóre – než se úplně vzdáte získání půjčky.

Andělští investoři nebo jednotlivci, kteří se zajímají o podporu podnikání výměnou za podíl na případném výnosu, mohou být způsobem, jak pomoci rozjet vaše podnikání.

Další možností může být stále oblíbenější crowdfunding.

 

Omezený peněžní tok

Peněžní tok neboli cash flow – měřítko toho, kolik hotovosti máte na splacení půjčky – je obvykle první věcí, na kterou se poskytovatelé půjček zaměří, pokud posuzují zdraví vašeho podnikání.

Nedostatečný peněžní tok je chyba, kterou si většina poskytovatelů půjček nemůže dovolit přehlédnout. Proto je to první věc, kterou byste měli zvážit, abyste zjistili, zda si můžete dovolit půjčku.

Soustředit se na peněžní tok byste měli v rámci běžné prevence možných finančních problému vašeho podniku.

Můžete buď nečinně čekat, než váš podnik finančně „onemocní“, nebo můžete udělat věci, abyste tomu zabránili. Jedním z preventivních opatření je vypočítat si cash flow alespoň čtvrtletně.

Pokud tento krok učiníte, možná budete schopni optimalizovat svůj peněžní tok, než oslovíte potenciální věřitele.

Chcete-li zjistit, jak velkou splátku půjčky si můžete dovolit, vydělte svůj čistý provozní příjem celkovým ročním dluhem, abyste vypočítali poměr pokrytí výše dluhu.

Dostanete se na poměr 1, pokud se váš peněžní tok rovná měsíčním splátkám půjčky. Ačkoli poměr 1 je přijatelný, věřitelé preferují poměr 1,35, což dokazuje, že máte ve svých financích zabudovanou rezervu.

Pokud si nejste jisti svou současnou finanční pozicí nebo kapacitou, posaďte se s finančním poradcem, který vám pomůže získat perspektivu, kterou potřebujete, a vytvořte akční plán pro řešení všech nedostatečně spravovaných oblastí.

 

Absence solidního podnikatelského plánu

Pamatujte, že spontánnost není při získávání podnikatelského úvěru nejlepší vlastnost, kterou byste se mohli prezentovat.

Mít plán a držet se ho je ve světě financí mnohem atraktivnější než spontánnost. Poskytuje vám také větší šanci na získání podnikatelské půjčky.

Věřitelé chtějí vidět, že máte dobře promyšlený plán svého podnikání. Žádost o půjčku pro podnikání bez podnikatelského plánu nebo s nedomyšleným plánem nevěstí nic dobrého.

Není neobvyklé, že velmi malé podniky nemají formální podnikatelský plán – nebo vůbec žádný plán, nicméně než vstoupíte do kanceláře vaší banky, budete muset věnovat čas a práci na vytvoření komplexního podnikatelského plánu.

Poznámka: Pokud nemáte zdokumentovaný plán s finančními informacemi a prognózami, vaše šance na získání vysoké půjčky, kterou chcete, se sníží.

Standardní podnikatelský plán obsahuje souhrn informací o vaší společnosti, trhu, produktů a stavu financí.

Nejste-li si jisti, že je váš plán dostatečně přesvědčivý na to, aby přesvědčil věřitele, zvažte možnost požádat o radu odborníka na obchodní plán, který jej zkontroluje a poskytne zpětnou vazbu.

Měli byste být také připraveni vysvětlit, jak plánujete použít peníze, které si chcete pro podnikání půjčit. Mějte jasný obrázek o tom, co potřebujete a k čemu to potřebujete.

Namísto požadavku na provozní kapitál ve výši 1 000 000 CZK, pokud řeknete, že potřebujete 330 000 CZK na zásoby před svou rušnou sezónou, 370 000 CZK na nové zaměstnance, 200 000 CZK na upgrade svého obchodu a 100 000 CZK na reklamu, banka si bude mnohem jistější vašimi plánovacími schopnostmi jak efektivně využít finanční prostředky.

Poznámka: Žadatelé o půjčku by tedy měli být připraveni vysvětlit, proč půjčku chtějí a jak ji plánují splácet.

 

Příliš mnoho žádostí o podnikatelskou půjčku

Někteří majitelé firem předpokládají, že mohou pokrýt všechny své náklady tím, že zažádají o více půjček najednou. Mohou si tak vybírat z řady potenciálních nabídek.

Otevření příliš mnoha žádostí o půjčku najednou však může být pro banky varovným signálem.

 

Nedostatečná organizace

Než oslovíte potenciální věřitele, měli byste mít po ruce všechny papíry potřebné k žádosti o podnikatelský úvěr.

Jednou z věcí, která může být problém při žádosti o půjčku pro podnikání, je totiž skutečnost, že majitelé firem nemají dokumentaci, kterou bude banka vyžadovat.

Povinná dokumentace často obsahuje:

  • podrobný obchodní plán a doklad o zajištění;
  • rozsáhlé finanční záznamy, jako jsou přiznání k dani z příjmu, osobní a obchodní bankovní výpisy,
  • historie půjček a rozvaha;
  • právní dokumenty, jako jsou franšízové ​​smlouvy, obchodní licence a registrace.

Existuje mnoho zdrojů, na které se mohou majitelé firem odvolávat při sestavování svých žádostí o podnikatelskou půjčku.

Navštivte webové stránky nebo jednu z poboček vaší banky a zjistěte, jaká dokumentace je zapotřebí.

Jak začít podnikat_plán podnikání

Měli by vám poskytnout velmi podrobný kontrolní seznam dokumentů potřebných k žádosti o půjčku. Snížíte tím pravděpodobnost, že budete vypadat jako neorganizovaní nebo nepřipravení.

Nesprávné vyplnění žádosti nebo vynechání informací je další běžnou chybou, která může vést k zamítnutí žádosti.

Rovněž nedbale vedené účetnictví a nekonzistentní obchodní praktiky, jako je směšování obchodních a osobních účtů nebo nepodání daňových přiznání, vám mohou zabránit v získání financování.

Doporučuje věnovat čas shromáždění všech nezbytných informací, úplnému vyplnění formulářů a opakované přečtení žádosti před jejím odesláním.

 

Nevyžádání odborné rady

Žádáte-li o podnikatelský úvěr, věřitelé chtějí vidět, že jste požádali o radu zkušené poradce. Například účetní může být důležitým zdrojem rad pro majitele malých podniků.

Ale existuje mnoho dalších míst, kde lze najít odborníky, se kterými si můžete promluvit, jako je například finanční poradce.

Také je doporučováno, aby majitelé podniků provedli průzkum na webových stránkách předních alternativních poskytovatelů finančních prostředků, protože mnozí z nich mají podrobné sekce zdrojů pro malé podniky.

Můžete se tak bezplatně dozvědět o mnoha druzích dostupného kapitálu a nejlepších způsobech, jak se na financování vašeho podnikání připravit.

Mezi další zdroje, které poskytují poradenství, rady a finanční pomoc pro nové podniky, patří kanceláře úvěrových společností.

 

Nesprávný výběr poskytovatele půjčky

Najít věřitele může být obzvláště skličující, takže mnoho žadatelů o půjčku skončí u prvního poskytovatele, na kterého narazí.

Nicméně slepě následovat jednoho poskytovatele půjčky bez zkoumání dalších možností je chyba. Udělejte si čas na průzkum různých tradičních a alternativních poskytovatelů půjček, abyste našli ty nejvhodnější pro vaše podnikání.

Zaměřte se na finanční instituce v místě, kde plánujete podnikat – to je ideální místo, kde začít hledat podnikatelskou půjčku.

Začněte s komunitní bankou nebo družstevní záložnou, která je více investována lokálně, protože mohou mít určité programy, aby mohly spolupracovat s novými místními podniky.

Dalšími alternativami k tradičním poskytovatelům půjček pro podnikatele jsou online půjčovací platformy, weby peer-to-peer půjček a vaše vlastní síť přátel, známých a příbuzných.

Pokud využijete tuto poslední možnost, sepište oficiální notářsky ověřenou smlouvu, aby se předešlo případným nedorozuměním nebo konfliktům mezi všemi zúčastněnými stranami.

Při nakupování můžete také požádat každého poskytovatele půjček, aby vám pomohl vypočítat roční procentní sazbu nákladů (RPSN) jejich nabídky půjčky.

Vypočítejte si skutečné roční náklady na půjčení peněz. Berte v úvahu vaši úrokovou sazbu plus veškeré další poplatky.

To vám pomůže provést srovnat nabídky na trhu a zvolit si pro vás nejvýhodnější nabídku.

 

Nedostatečný zápal pro věc

Proces žádosti o podnikatelskou půjčku je z velké části metodický, řízený řádnou prezentací konkrétní dokumentace.

V procesu získávání podnikatelské půjčky je snadné zapomenout, že i tento proces má svou přirozenou emocionální složku.

Příliš mnoho majitelů firem jednoduše neprokáže, proč jsou to právě oni, kdo je dobrým kandidátem na půjčku.

Kromě vytvoření solidního obchodního plánu, proč byste měli mít nárok na půjčku, musíte vyzařovat nadšení a víru ve svůj podnik, abyste získali věřitele na vaši stranu.

Komunikujte svůj příběh o podnikání tak, aby jej věřitel považoval za přesvědčivý.

Čím připravenější, serióznější a zapálenější budete ohledně svého podnikání, tím větší důvěru ve vás bude mít věřitel a půjčku vám s větší pravděpodobností schválí.

 

Jak zažádat o podnikatelskou půjčku?

Když žádáte o financování malých podniků, je důležité porozumět tomu, jaké informace od vás věřitelé budou vyžadovat, abyste mohli shromáždit příslušné dokumenty.

Obvykle budete potřebovat tyto následující:

  • Účetní závěrky nebo daňového přiznání za poslední tři nebo více let
  • Minimálně tři měsíce bankovních výpisů
  • Přehledy pohledávek
  • Doklad o vlastnictví podniku

Vaše úvěrové skóre a platební historie budou brány v úvahu, takže je užitečné vykazovat příznivé hodnoty.

Peněžní tok neboli cash flow je dalším důležitým faktorem pro obchodní věřitele, protože chtějí zajistit, abyste měli dostatečné příjmy a tržby, a mohli tak půjčku bez problémů splatit.

Důležitý je také váš poměr dluhu k příjmu – čím větší dluh máte, tím obtížnější bude schválení půjčky.

Věřitelé chtějí vidět, že máte silný podnikatelský plán a plán pro nepřetržitý zisk, který jim ukazuje, že půjčku dokážete splatit.

To je zvláště důležité, pokud váš nový podnik ještě nemá stabilní peněžní tok.

Někteří věřitelé budou požadovat zajištění. Zajištění může mít mnoho podob – majetek, vozidla, akcie nebo jakákoli hodnotná aktiva – nicméně vezměte na vědomí, že pokud půjčku nesplatíte, věřitel si ponechá aktiva, která jste zastavili.

Poté, co odešlete žádost o podnikatelskou půjčku, může v závislosti na věřiteli a typu půjčky trvat dny, týdny nebo dokonce měsíce, než bude schválena.

 

Kde požádat o podnikatelský úvěr?

 

Podnikatelský úvěr od Acema (100 tis. až 50 mil. Kč)

Acema logo

Rychlá podnikatelská půjčka pro firmy a OSVČ od 100 tis. Kč až do výše 50 mil. Kč se zástavou movitým či nemovitým majetkem nebo bez zástavy.

 

Podnikatelský úvěr financovaný od lidí (až 2 mil. Kč)

NaFirmy.cz logo

Půjčka pro firmy od 100 000 Kč do 2 milionů Kč nebo půjčka pro OSVČ od 75 000 Kč do 1 milionu Kč přes crowfundingové tržiště NaFirmy.

 

Půjčka na vlastní projekt od Zonky (až 1,2 mil. Kč)

zonky logo

 

Firemní a podnikatelský úvěr OPR (až 1 mil. Kč)

OPR Firemní úvěr logo

Rychlá půjčka pro společnosti a podnikatelem, kteří potřebují získat finanční prostředky.

 

Závěr aneb Jak získat podnikatelský úvěr

Než požádáte o podnikatelskou půjčku, ujistěte se, že máte v pořádku finanční dokumenty a že rozumíte tomu, co od vás poskytovatelé půjček – v nejčastějším případě banky – potřebují.

Pamatujte, že rovněž dobrý podnikatelský plán činí vaši firmu atraktivní pro věřitele, což vám dává větší šanci na získání půjčky.

Podnikatelské půjčky mohou být zásadní pro zahájení podnikání nebo expanzi stávající společnosti, přičemž prostředky se často používají k zajištění zásob, nákupu vybavení, pronájmu provozních prostor, najímání zaměstnanců nebo pokrytí řady dalších výdajů.

Podnikatelské půjčky však mohou být pro nové společnosti obtížné získat.

Vyvarujte se výše zmíněných chyb a přešlapů, které vám mohou zabránit ve schválení podnikatelské půjčky.

Získejte půjčku pro OSVČ
Vyberte si z těchto nabídek.