Index Dow Jones [2024]: vše o indexu+jak do něj investovat

Co je index Dow Jones, jak funguje, graf a aktuální cena, jak investovat do Dow Jones, výhody a nevýhody obchodování s indexy – vše najdete zde.

 

Co se skrývá pod indexem Dow Jones?

Americký akciový index Dow Jones Industrial Average, který se nejčastěji zkracuje na pouhý Dow Jones pomalu ale jistě načíná druhou stovku let své existence, po kterou se stal jedním z nejvýznamnějších ukazatelů kondice amerického průmyslu.

Jedná se o cenově vážený index s tzv. blue chips akciemi (akcie největších a nejziskovějších společností, vykazujících stabilní růst a vyplácejících dividendy) a jeden z nejstarších burzovních indexů, který nyní zahrnuje 30 nejvýznamnějších společností USA.

Americký akciový trh, jež je tradičně považován za jádro celého současného finančního systému, využívá akciových indexů hned několik.

Samozřejmě mezi nimi panuje silná konkurence. Index Dow Jones patří ke stálicím a dalo by se říci veteránům tohoto trhu a s postupující dobou jeho význam neklesá.

 

Jaký je historický kontext vzniku indexu Dow Jones?

Index Dow Jones byl opravdu prvním na světě.

Již v roce 1884 se novinář Charles Dow rozhodl spočítat hodnotu indexu skládajícího se ze společností pohybujících se v železničním průmyslu, dnes známého jako

 • Dow Jones Transportation Average (DJTA). O několik let později, přesně v roce 1896 ten samý novinář přišel s indexem
 • Dow Jones Industrial Average (DJIA), jež tehdy obsahoval akcie pouhých 12 nejvýznamnějších amerických firem. Jejich počet byl později rozšířen na 30. Zajímavostí je, že žádná z původních firem již v současné době není součástí indexu Dow Jones. Nejdéle v něm vydržel průmyslový gigant General Electric, který byl nahrazen teprve roku 2018. V roce 1929 vznikl sdružený index
 • Dow Jones Utility Average (DJUA) zahrnující společnosti z oblasti služeb. V současné době lze v indexu najít takové společnosti jako například Boeing, Apple, Walgreens BootsAlliance a další.
  Z hlediska průmyslových odvětví lze v současné době v indexu Dow Jones nalézt převahu společností z oblasti producentů zboží spotřebního a průmyslového charakteru. Zbylá třetina je tvořena firmami z ostatních oblastí, například ze zábavního průmyslu, informačních technologií či z finančního sektoru.

 

Jak se index Dow Jones Industrial Average v minulosti choval?

Jako každý jiný finanční produkt podobného charakteru jeho hodnota od doby vzniku s časem rostla.

Poznamenaly ji však mnohé výkyvy a extrémy, z nichž nejzajímavější je například nejnižší uzavírací hodnota, která nastala v červenci roku 1932 a činila něco málo přes 41 bodů.

Naopak nejvyšší hodnota při uzavírání se objevila v červenci 2019 a šlo o neuvěřitelných 26 966 bodů. Nejdéle trval nárůst hodnoty indexu, tzv. býčí trend od roku 1982 do roku 2000.

Naopak nejdelší medvědí trh, tedy pokles hodnoty indexu se odehrával mezi lety 1929 až 1949. Z toho lze jasně vidět, že čím více do současnosti se blížíme, tím je nárůst hodnoty indexu vyšší a růst je intenzivnější.

 

Graf a aktuální cena Dow Jones

 

Jaké lze očekávat průměrné zhodnocení prostředků investovaných do indexu Dow Jones?

Nebudeme-li brát v potaz inflaci, pohybuje se průměrný roční nominální výnos indexu od doby jeho vzniku stabilně nad hranicí 5 %.

Reálný výnos je závislý na aktuální hodnotě amerického dolaru a může se pohybovat zhruba na polovině hodnoty výnosu nominálního.

Počítat však lze také s výplatou dividend, která roční výnos lehce zvýší o další více než 2 %.

 

Přestože je index Dow Jones silně zakořeněný, je již v mnohém zastaralý

Index Dow Jones ztratil na své vypovídající hodnotě již v období prvního nástupu výpočetní techniky.

Zatímco index Dow Jones byl konstruován tak, že váha jednotlivých akciových titulů je odvozena od ceny jedné akcie, moderní indexy váží akcie tržní kapitalizací, tedy cenou jedné akcie vynásobenou jejich celkovým počtem.

Z tohoto hlediska dochází k absurdní situaci, kdy do indexu nejsou zařazeny akcie velkých průmyslových gigantů jako například Amazonu nebo Googlu jen z toho důvodu, že jejich jednotková cena za akcii je extrémně vysoká a díky tomu by byl vliv těchto společností v indexu příliš veliký.

Nehledí se přitom na celkový počet akcií kótovaných těmito společnostmi na burze.

Pokud by některá z těchto společností chtěla být do indexu zařazena, musela by přistoupit k tzv. splitu neboli rozštěpení hodnoty svých akcií stejně jako to v roce 2014 udělal Apple, který byl následně do indexu zařazen.

Dow Jones Index v novinách

Index Dow Jones je v očích mnohých novinářů i burzovních makléřů přesto považován za určitou jistotu.

Musíme si uvědomit, že však stále spíše, než o index jde prakticky o vážený průměr cen nezohledňující tržní kapitalizaci.

Index Dow Jones Industrial Average je díky své dlouhé historii využíván jako ukazatel vývoje americké ekonomiky. Právě v tom spočívá jeho největší vypovídající hodnota.

Velmi často jeho výrazné změny předpovídají hospodářské výkyvy významnějšího charakteru.

 

Jaký je mechanismus výpočtu aktuální hodnoty indexu Dow Jones?

Jak ji bylo řečeno, v období úplných počátků existence tohoto akciového indexu se jeho cena zjišťovala prostým vydělením aktuální ceny akcií všech jeho titulů jejich počtem.

V současné době je mechanismus výpočtu hodnoty indexu Dow Jones díky splitům akcií a vyplácení dividend poněkud komplikovanější, základní princip je však stále zachován.

Stále jde o cenově vážený index. Jeho cena se ale zjišťuje součtem cen akcií všech jeho složek a vydělením speciálním koeficientem zvaným Dow Divisor, který je každý den aktualizován deníkem Wall Street Journal založeným stejně jako samotný index novinářem Charlesem Dowem.

 

Na základě, jakých kritérií jsou akcie do indexu zařazovány?

Samozřejmou podmínkou pro zařazení společnosti do indexu Dow Jones, je její sídlo na území Spojených států amerických a dosahování většiny tržeb v USA.

Zároveň musí být prokázány také dostatečné kvality firmy, tedy například její trvalý růst a také atraktivita pro velký počet potenciálních investorů.

Současně s tím musí jít ruku v ruce skvělá pověst a samozřejmě nominace komisí složené z 5 členů společnosti S&P Dow Jones Indices a deníku The Wall Street Journal.

Ohled je brán samozřejmě také na rovnoměrné zastoupení jednotlivých průmyslových odvětví v tomto indexu.

Z tohoto důvodu se změny v zastoupení firem v indexu dějí průběžně. Aby nedošlo k překvapení, jsou změny ve složení indexu oznamovány 5 dní předem.

Naposledy došlo ke změně v indexu Dow Jones na jaře roku 2019 a týkala se chemické společnosti DowDuPont, která byla v indexu nahrazena svojí nástupnickou firmou.

Změny ve složení indexu Dow Jones Industrial Average jsou poměrně časté. V minulosti k nim došlo již více než 50krát a ve složení indexu se postupně objevilo více než 120 unikátních společností.

Zajímavostí je, že většina společností, která byla historicky do indexu Dow Jones zařazena prošla dlouhým vývojem a doba jejich existence byla v průměru 111 let.

S postupem času sice „věkový průměr“ firem klesá až k současným 15 letům, stále však jde o firmy vybudované na základech historických gigantů.

 

Jaká jsou specifika indexu Dow Jones?

Index Dow Jones Industrial Average neobsahuje dividendy, existuje ale také ve variantě, která dividendový výnos zahrnuje. Ta je označována jako TR (total return).

Díky tomu, že většina firem zahrnutých do indexu Dow Jones dividendy vyplácí, byl za poslední rok průměrný dividendový výnos v případě indexu vyšší než 2 %.

Mnoho amerických firem nejen těch zahrnutých do indexu Dow Jones kromě dividend nabízí svým akcionářům návrat vloženého kapitálu v podobě zpětného odkupu akcií, který pro ně představuje větší část zisku než samotné dividendy. Jedny z celosvětově největších zpětných odkupů nabízí například společnost Apple.

 

Jaké jsou možnosti investování do indexu Dow Jones Industrial Average?

Jestliže přemýšlíte nad vložením svých finančních prostředků do tohoto indexu, měli byste počítat s absencí tržní kapitalizace a vyšší nákladovostí této investice.

Z tohoto hlediska se tak mnohem výhodněji jeví investice do jiných amerických indexů.

I v případě indexu Dow Jones je však možné spekulovat na jeho růst či pokles a vydělat si přitom slušné peníze.

 

Investice a obchodování indexu Dow Jones prostřednictvím CFD

Obchodování indexů s využitím CFD (Contract For Difference) patří k oblíbené variantě investic u mnohých začínajících i pokročilých traderů.

Tuto možnost nabízí většina obchodních platforem, jejichž prostřednictvím můžete spekulovat na pokles či růst ceny také v případě indexu Dow Jones.

CFD velice přesně kopírují aktuální cenu indexu a navíc nabízí možnost využití finanční páky.

Kontrakty na vyrovnání rozdílu nebo rozdílové smlouvy, jak lze původní anglické označení přeložit, totiž nabízí možnost jak generovat zisk při změně ceny indexu, aniž by bylo nutné jej kupovat.

Investor si v případě CFD nekupuje konkrétní podkladové aktivum, ale pouze získává smlouvu na vyplacení rozdílu ceny v době vstupu do pozice a výstupu z ní. Tento typ investice umožňuje pružnější reakci na momentální situaci na trhu.

Vyzkoušejte si obchodování s CFD indexy

Klikněte v tabulce na oblíbený index, založte si účet, vložte na něj peníze a začněte obchodovat.

 

Investice do indexu Dow Jones prostřednictvím ETF

ETF (Exchange Traded Funds) jsou moderním investičním nástrojem, který umožňuje rychlou a jednoduchou diverzifikaci portfolia investora.

Jde o obdobu klasických podílových fondů, které ale na rozdíl od nich vydaly své akcie, s nimiž lze obchodovat na burze stejně jako s běžnými akciemi.

Podkladovým aktivem ETF fondů mohou být jak samotné akciové tituly, tak například měny, komodity, ale také právě indexy.

V jejich případě indexové ETF věrně kopírují složení indexu a v případě změn indexu se jim také přizpůsobují.

Index Dow Jones je kopírován prakticky jediným ETF a tím je SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust společnosti State Street SPDR. Najdete jej pod tickerem DIA.

Na trh byl uveden v roce 1998 a jeho nákladovost (net expense ratio) dosahuje necelá 0,2 % ročně. Dividendy jsou investorům vypláceny každý měsíc.

V rámci tohoto ETF je do indexu Dow Jones aktuálně zainvestováno téměř 25 mld. amerických dolarů.

Pro krátkodobé spekulace na pokles indexu Dow Jones lze využít reverzní ETF s tickerem DOG.

Jeho plný název je ProSharesShort Dow30 a ve vztahu k indexu Dow Jones se chová inverzně. To znamená, že kolikrát v procentech klesne za každý den hodnota indexu Dow Jones, tolikrát vzroste hodnota akcií tohoto ETF.

Dlouhodobé držení tohoto ETF může být nepříznivě ovlivněno volatilitou trhu, ale také samotnou podstatou podkladového aktiva.

Otevřením pozice v tomto ETF totiž automaticky spekulujete na pokles hodnoty indexu Dow Jones.

Proto je dobré toto ETF využívat výhradně na krátkodobé spekulace.

Pro obchodování indexů prostřednictvím ETF lze efektivně využít také pákový mechanismus a tím výrazně zvýšit svoje zisky, ale také podstoupit vyšší riziko ztráty.

 

Futures na index Dow Jones Industrial Average

Index Dow Jones lze obchodovat také prostřednictvím futures kontraktů.

Mezi jejich výhody patří zejména nízká počáteční marže, ale také delší investiční hodiny, díky kterým je možné pružně reagovat na aktuální situaci na trhu i v době, kdy je většina akciových trhů již pro aktuální den uzavřena.

 

Jakými argumenty se ohání odpůrci indexu Dow Jones?

Především nízkým počtem obsažených akcií. Z toho důvodu je index v mnoha případech kritizován za nedostatečnou reflexi amerického akciového trhu a hospodářských změn.

Kritizován je samozřejmě také způsob výpočtu hodnoty indexu zvýhodňující akcie s vyšší nominální hodnotou.

V konečném důsledku totiž může nastat situace, kdy růst akcie s nižší hodnotou může být překryt poklesem akcie s vyšší hodnotou, a to samozřejmě znamená neobjektivitu.

Mnoho investorů proto upřednostňuje jiné indexy, například NASDAQ či S&P 500, které lépe odrážejí aktuální situaci na trhu.

Změny ceny těchto indexů jsou totiž dány změnou hodnoty jednotlivých akcií v procentech ne přímo v dolarech.

 

Jaké společnosti najdete v indexu Dow Jones Industrial Average?

Jak již bylo zmíněno, jde o největší americké společnosti s potenciálem stabilního růstu.

Z těch nejznámějších je součástí indexu například informační giganty Apple, IBM, Microsoft, Intel, letecká společnost Boeing, nápojový gigant Coca-Cola, legendární Walt Disney, finanční společnosti Goldman Sachs, Visa, zdravotnický UnitedHealth Group či guru rychlého občerstvení s původem v České republice McDonald’s a celá řada dalších.

Zde je jejich celkový seznam:

 • Microsoft Corp.
 • Apple Inc.
 • Salesforce.com Inc.
 • Home Depot Inc.
 • Caterpillar Inc.
 • Dow Inc.
 • Visa Inc.
 • Nike Inc.
 • Merck & Co. Inc.
 • Amgen Inc.
 • Johnson & Johnson
 • Procter & Gamble Co.
 • UnitedHealth Group Inc.
 • 3M Co.
 • Intel Corp.
 • Chevron Corp.
 • Walmart Inc.
 • McDonald’s Corp.
 • JPMorgan Chase & Co.
 • Honeywell International Inc.
 • International Business Machines Corp.
 • Coca-Cola Co.
 • Travelers Cos. Inc.
 • Cisco Systems Inc.
 • Verizon Communications Inc.
 • American Express Co.
 • Goldman Sachs Group Inc.
 • Boeing Co.
 • Walt Disney Co.
 • Walgreens Boots Alliance Inc.
TIP na obchodování s indexem Dow Jones
Využijte největší investiční sociální platformy, kde lze nejen obchodovat indexy, ale také kopírovat obchody populárních investorů.

Přečtěte si o platformě eToro více zde.