Investiční dotazník [2024]: co to je a k čemu je potřeba

Investiční dotazník: proč je třeba a k čemu slouží + vzory investičních dotazníků online. Vše najdete v tomto článku.

Investiční dotazník aneb proč finanční společnost strká nos do vašeho soukromí?

Investování se bohužel neobejde bez papírování. Vyplnit různé dokumenty musíte už při zakládání investičního účtu. Časem se pak nevyhnete sepisování daňového přiznání a dalších papírů, souvisejících s daněním výnosů a dividend mimo území České republiky.

Jedním z dokumentů, který dostanete k podpisu hned na začátku je investiční dotazník (nebo také test vhodnosti a přiměřenosti). Ten by směle mohl vyhrát anketu na nejméně čtený dokument v oblasti financí. Mnohdy k tomu přispívá sama finanční společnost nebo jeho zaměstnanci.

Z četných zkušeností víme, že někteří berou dotazník jako nutné zlo, které musí s klientem projít a snaží se to odbýt co nejrychleji.

Investiční dotazník je totiž povinný dokument definovaný zákonem č. 256/2004 Sb., bez něho nelze otevřít investiční účet a začít s investováním. V určité podobě na něj narazíte například i při zakládání investičního životního pojištění a řady dalších finančních produktů.

 

K čemu slouží investiční dotazník?

Účel dotazníku je veskrze bohulibý. Slouží jako vodítko pro vás i vaší finanční společnost (brokera, banku, investiční společnost), které rámcové vymezí vhodnou nabídku investičních produktů a aktiv. Nejčastěji má za cíl vyjasnit několik záležitostí:

  • Vaši znalost finančních trhů a produktů
  • Ochotu investovat do rizikovějších nebo bezpečnějších aktiv
  • Vaše majetkové poměry a investiční možnosti

Zejména poslední bod budí mezi klienty obavy, neboť málokdo chce sdělovat údaje o svém majetku někomu cizímu. Při otevírání účtu u velkého zahraničního brokera je obava nejspíše zbytečná.

Při osobním jednání s bankovní úřednicí ze sousední ulice, která se proslavila jako velká drbna, už ale je situace trochu jiná. Naštěstí dnešní doba nabízí spoustu různých možností a otevřít účet si můžete online nebo v libovolné pobočce banky dál od domova.

Uvádět vymyšlené nebo zkreslené údaje se spíše nevyplatí. Investiční dotazník opravdu nemá primárně za cíl z vás vytáhnout osobní údaje a obnažit vaše finanční poměry či majetky před veřejností. Jeho účelem je především ochrana investora.

Zjednodušeně řečeno, broker vám na základě dotazníku nabídne takové finanční produkty nebo způsoby investování, které odpovídají vašim možnostem a ochotě podstupovat risk.

Při zavádění investičních dotazníků se vycházelo z prostého faktu, že většina veřejnosti toho o investování příliš neví. Správně odhadnout svoje možnosti a potenciální rizika většinou novopečený investor neumí, nebo má poněkud zkreslené představy.

Investiční dotazník dokáže zformulovat co nejpřesnější investiční profil klienta.

 

Proč je taková informace užitečná?

  1. Klient si uvědomí jaké nástroje a způsoby investování jsou pro něj vhodné
  2. Finanční poradce nebo broker může klientovi radit a nabízet produkty odpovídající jeho úrovni orientace v investičních záležitostech

Z právního hlediska je zde důležitý aspekt ochrany klienta. Výsledek šetření dotazníku má zabránit v nabízení produktů, kterým klient dobře nerozumí, jsou pro něj riskantní nebo dokonce zřetelně nevýhodné.

Jde o reakci na problémy s některými méně poctivými firmami. Nedělejme si iluze o činnosti mnohých z nich na českém finančním trhu. Oblast prodeje finančních a investičních produktů je jedním z nejziskovějších sektorů, v němž podniká spousta nejrůznějších subjektů.

Pro jejich zisk je samozřejmě důležitý výkon, tedy počty prodaných produktů a podepsaných smluv. Mnozí zprostředkovatelé pak staví tento zisk nad zájmy klienta.

A to je právě ten důvod, proč je investiční dotazník povinný. Doba řádění osmnáctiletých finančních poradců bez maturity už je sice nejspíše pryč, nabídka finančních produktů se ale pořád vyvíjí a opravdu ne všechny společnosti si zakládají na přínosu pro klienta.

Řádným vyplněním investičního dotazníku se nastaví přiměřené hranice, v jejichž mezích může vaše protistrana nabízet příslušné produkty atd.

Co je investiční dotazník

 

Můžu se na vyplňování investičního dotazníku vykašlat?

Nyní tak trochu popřeme předchozí řádky, kde zdůrazňujeme důležitost dotazníku. Dotazník je vždy jen pouhý dokument, který nastavuje určité meze zejména brokerovi (bance nebo finančnímu poradci).

Vlastní vůle klienta je ale svatá. Pokud nebudete chtít, tak vás nikdo v investičních rozhodnutích nebude omezovat.

Jste-li člověk protřelý světem, který má za sebou mnohé roky úspěšného investování, pak dotazník nejspíše můžete brát jako čistou formalitu. Opravdu zkušený investor se při zakládání nového investičního účtu bez potíží zorientuje sám.

Obyčejně mu stačí jen přečíst si smluvní podmínky, které při otevírání účtu nebo investování do nového produktu podepisuje a má jasno.

I zkušenému investorovi se ale může hodit občasný feedback, který dotazník vytváří. Nemusíte na jeho výsledky brát žádné ohledy. Finální volba investiční strategie, nástrojů a dalších parametrů investování je nakonec vždy plně ve vašich rukou.

 

Hledáte investiční příležitosti?

Podívejte se na přehled příležitostí pro vaše investice s ročním výnosem od 4 do 17 %.
Více informací

 

Co investiční dotazník obsahuje?

Dotazník má několik různých částí. Nejjednodušší z nich zkoumá vaše majetkové a příjmové poměry. Dotazy mohou směřovat například tímto směrem:

  • Výše příjmu
  • Majetkové poměry – například vlastnictví nemovitostí a jejich hodnoty
  • Zdroj příjmů – zaměstnání, podnikání, důchod atd.
  • Investiční možnosti – jakou částku můžete investovat (jednorázově/na pravidelné bázi)

Jsou to otázky poměrně na tělo. Společnosti ale většinou nejsou příliš dotěrné (až na výjimky). Dotazník řeší například pomocí zaškrtávacích políček, kde vybíráte z několika možností. Váš přesný příjem doopravdy nikoho nezajímá.

Stejně tak nemusíte do dotazníku přiznávat vlastnictví luxusní vily na Ořechovce nebo apartmánu ve Špindlu. Dotazník se spokojí s uvedením toho, že nemovitost vlastníte a naznačením hodnoty v kolonce např. do 5 milionů/nad 5 milionů korun. Možnosti jsou nastaveny často jen velmi zhruba.

Daleko zajímavější část dotazníku se týká samotného investování a vašich zkušeností. Zde je pravdivé vyplnění opravdu na místě. Dotazy se týkají nejčastěji těchto oblastí:

  • Jaké znáte investiční nástroje (akcie, dluhopisy, podílové fondy atd.)
  • Vaši osobní zkušenost s nimi

Zdánlivě jednoduché otázky, že? Solidnímu brokerovi nebo bance ale pomohou zjistit zjistit mnohé užitečné údaje. Rozlišením mezi teoretickými znalostmi a praktickou zkušeností se takříkajíc odděluje zrno od plev. I tomu nejlepšímu teoretikovi vždy chybí ty praktické zkušenosti.

Člověk, který již pravidelně investuje a třeba si i trochu spálil při rizikových investicích prsty, má většinou daleko hlubší vhled do světa financí, než nadšený začátečník s hlubokými ale pouze teoretickými znalostmi.

 

Co investiční dotazník ještě zkoumá?

Další důležitá část dotazníku pak zkoumá váš investorský charakter a vztah k riziku. Klasické otázky většinou nahrazují spíše scénáře, které vás postaví do několika hypotetických situací.

Může to vypadat například takto:

Vaše investice ve výši 1 milión korun je ve ztrátě 1,8 %. Přicházíte tak aktuálně o 18 000 korun. Odpovědět můžete pomocí několika možností ve stylu:

  • Toto je pro mě nepřípustná ztráta
  • S výkyvy na trhu počítám a očekávám opětovný pohyb správným směrem
  • Jsem ochotný/á využít této příležitosti k dalším nákupům

Formulace samozřejmě mohou být různé, jde hlavně o zjištění vaší reakce na negativní scénáře. Těch vám většinou představí několik. Od těch snesitelných, jako je tento, až po úplně katastrofické. Na každý z nich odpovídáte zvlášť, díky čemuž jasně vynikne míra rizika, kterou unesete aniž by vás museli křísit.

V některých případech může dotazník zkoumat i vaše očekávání výnosu, nebývá to ale příliš zvykem. Vzbuzovat přílišná očekávání v klientech se brokerům příliš nevyplácí.

 

Příklady vzorů investičních dotazníků online

 

Z předchozích odstavců je poznat, že investiční dotazník má svůj smysl. Zejména při prvních krůčcích v investování je dobré si uvědomit vlastní toleranci rizika a investiční možnosti. Brokerovi nebo finanční společnosti to pak umožňuje nabízet takové produkty, které jsou pro vás přiměřené.

Dotazník tak zvyšuje důvěru mezi klientem a zprostředkovatelem finančních služeb, zamezuje nedorozuměním a zároveň vás chrání před nepřiměřeně rizikovým chováním.

TIP: Pasivní investování pro Čechy přes automatizovanou platformu
Investiční služby můžete využívat chytře, nízkonákladově a s vysokou kvalitou.

Zde jsem psali o službě Portu, která nákladově i výkonostně poráží klasické fondy a funguje i jako pasivní alternativa pro investování např. do akcií.