4 nejlepší způsoby, jak investovat do ropy [2024]

Jak investovat do ropy? Podívejte se na způsoby investování do ropy, výhody, nevýhody a na co dát pozor. Vše uceleně v tomto článku.

Ropa patří mezi jedny z nejvíce obchodovaných komodit na světě. Jestliže uvažujete o investicích do ní, děláte dobře.

Většina tržních analytiků totiž předpokládá, že se cena ropy v následujících 30 letech téměř zdvojnásobí.

A to již stojí za zacílení své pozornosti a investic tímto směrem. Rádi byste z růstu ceny ropy profitovali, aniž by to nutně muselo znamenat, že ji budete kupovat?

Pak se pojďme společně podívat na možnosti, které nabízí současné trhy finančních derivátů, které investování do ropy v mnoha směrech usnadní.

 

4 způsoby, jak investovat do ropy

Možností, jak investovat do ropy, máte hned několik. Kterou z nich si vyberete, závisí pouze na vás a vašich aktuálních preferencích.

Roli samozřejmě bude hrát i vaše finanční situace a výše částky investice.

Jaké tedy máte možnosti, chcete-li investovat do ropy?

 

1) Do ropy lze investovat prostřednictvím futures

Jde jednu z nejjednodušších a nejvíce přímých možností investice do ropy, samozřejmě hned po možnosti nákupu fyzických barelů, kterému se ale chceme vyhnout.

Prostřednictvím futures si prakticky zajišťujete budoucí možnost nákupu ropy za předem stanovenou cenu v předem dohodnutý den.

Protože je pro většinu drobných investorů nereálné skladovat fyzicky nakoupené barely ropy, je obchodování s futures jednou z prvních možností, která přichází v úvahu, chcete-li investovat do ropy.

Nevýhodou futures je nutnost zakoupit minimálně celý lot, tedy 1 000 barelů ropy najednou. To může odradit investory s minimem prostředků, kteří právě z tohoto důvodu dají přednost spíše CFD kontraktům.

Do jednotlivých druhů ropy můžete prostřednictvím futures investovat na dvou komoditních burzách.

Do ropy WTI lze investovat na burze NYMEX (New York Mercantile Exchange) a do ropy Brent na burze ICE (Intercontinental Exchange in London), přičemž obě jsou kótovány v amerických dolarech.

Ropné futures patří díky své vysoké obchodovatelnosti k velmi likvidním finančním derivátům. Jsou ale také velice volatilní, proto je jen velmi obtížné přesně předpovědět další pohyb ceny ropy.

 

Jaký je rozdíl mezi WTI ropou a ropou Brent?

Nejvíce obchodovanou ropou na světě je americká WTI, neboli lehká sladká ropa používaná nejčastěji v amerických rafinériích. Její cena je tedy měřítkem ropné situace především v Severní Americe.

Naproti tomu cena ropy Brent odráží poměry v Evropě, Africe a na Středním Východě.

 

2) Investujte do ropných zásob díky akciím

Tento investiční přístup vyžaduje nákup akcií konkrétní ropné společnosti.

Může se jednat přímo o těžařskou firmu, rafinérii, společnost vlastnící ropovody či dokonce firmy obchodující s pohonnými hmotami. V této oblasti máte opravdu mnoho možností.

Investice do akcií společností obchodujících v jakékoliv podobě s ropou a jejími deriváty však vyžaduje hlubší pochopení charakteru konkrétní společnosti a její tvorby zisku.

Znát byste měli také její konkurenci a měli byste být schopni zodpovědně odhadnout, jak se potenciál firmy může vyvíjet do budoucna.

Jak obchodovat s komoditami jako je ropa

Mnoho silných společností obchodujících s ropou, jejichž akcie jsou kótovány na burze, vyplácí poměrně zajímavé dividendy, což představuje další důvod pro investici.

Zajímavé je, že některé akcie společností generujících svůj zisk z ropy nejsou tak citlivé na pohyby ceny této suroviny a poměrně odolávají i tržnímu běsnění v nestabilních časech.

Investice do akcií ropných společností tak představuje poměrně zajímavou možnost rozšíření portfolia bez extrémně vysokého rizika.

 

3) ETF fondy rozšiřují možnosti ropných investic

Prostřednictvím fondů obchodovaných na burze můžete efektivním způsobem rozšířit své portfolio a vrhnout se do relativně bezpečných ropných investic.

ETF fondy preferují především velcí obchodníci s ropou, svá pozitiva v nich ale mohou najít i drobní tradeři.

Zjednodušeně řečeno je možné ETF nakupovat a prodávat podobně jako klasické akcie.

Výhodou ETF je možnost diverzifikace vašeho portfolia, díky níž se vyhnete riziku obchodování s poměrně velmi volatilními akciemi nebo futures.

Fondy navíc stejně jako akciové společnosti vyplácejí pravidelnou dividendu, která už sama o sobě stojí za investici. Stejně jako akcie jsou ETF fondy vhodné především pro dlouhodobé investice.

ETF v sobě kombinují výhody akcií s vysokou likviditou typickou pro futures kontrakty.

ETF broker
ETF lze obchodovat u evropského brokera DEGIRO zde (v češtině).

 

4) Zkuste to s rozdílovými CFD kontrakty

Rozdílové smlouvy jsou jednou z nejoblíbenějších variant investic do ropy, máte-li k dispozici ne příliš velké množství volných finančních prostředků.

Jednoduše spekulujete o výši rozdílu v ceně ropy v období, kdy jste kontraktu uzavřeli, a dobou, kdy z něj hodláte vystoupit.

Výhodou je především to, že nejste nuceni barely s ropou fyzicky koupit a poté je například prodávat se ztrátou v době před plánovaným ukončením kontraktu.

Další obrovskou výhodou investic do ropy prostřednictvím CFD smluv je možnost využití pákového efektu, který vám umožní vstoupit do pozic s několikanásobně vyšší hodnotou, než jaká je celková suma vašich aktuálně volných finančních prostředků.

Především začátečníci by ale při využívání finanční páky měli být obezřetní a důsledně si rozmyslet následky svého jednání.

Vhodné je také pojistit se před případnými ztrátami aktivací inteligentního pokynu Stop Loss.

CFD kontrakty jsou svým charakterem přímo určeny pro drobné investory.

Jejich vysoká flexibilita umožňuje obchodovat s mnohem menším množstvím, než v případě jiných finančních derivátů.

Nemusíte hned investovat do lotu ropy, což činí 1 000 barelů, můžete pro začátek zadat CFD poptávku pouze po padesátce barelů.

 

Proč investovat do ropy prostřednictvím CFD kontraktů?

Ropu jako komoditu nakupuje celá řada společností, které ji potřebují jako surovinu pro svoji výrobu. Ať již jde o výrobce plastů, rafinérie či petrochemické závody.

Je ale také v hledáčku celé řady malých či větších obchodníků s komoditami, kteří se na spekulacích s cenami ropy snaží generovat zisk.

Rozdílové smlouvy (Contract for diferrence) jsou oblíbené také proto, že představují alternativní způsob, jak investovat do ropy.

Místo přímého nákupu jednoho či dvou barelů ropy si mohou tradeři nakoupit CFD kontrakty v řádech stovek barelů, jejichž hodnota je mnohonásobně vyšší, než jejich celkový dostupný investiční kapitál.

Vysoká flexibilita. To je to, co z CFD kontraktů vytváří jeden z nejpraktičtějších nástrojů pro vstup do krátkodobých pozic na trhu s ropou.

V každém případě lze při využití rozdílových smluv uplatnit různé přístupy k investování, přičemž je obchodník při vstupu na trh postaven před menší překážky než v případě přímé investice.

CFD kontrakty jsou dostatečně flexibilní na to, aby je bylo možno obchodovat v rámci velice výhodných krátkodobých transakcí s vysokou pákou, ale i lze díky nim vstupovat i do dlouhodobých pozic, samozřejmě v závislosti na aktuálním dění na trhu a jeho prognózám.

 

Jaká základní fakta byste při obchodování s ropnými CFD měli respektovat?

V první řadě si zjistěte, jakým směrem se aktuálně pohybuje cena komodity, a respektujte to.

Jestliže cena již rok klesá, je málo pravděpodobné, že začne ze dne na den růst.

V tomto případě je nejvýhodnější chovat se jako část stáda a své transakce uzavírat s ohledem na současný trend. Díky tomu vyděláte.

Abyste generovali zisk, musíte pozice uzavírat, nejlépe ve vhodném okamžiku, kdy jsou pro vás ziskové. Budete-li dlouho váhat, můžete o vše přijít.

V důsledku občanské války v zemích Blízkého Východu, které patří k významným producentům ropy, a vlivem některých vládních restrikcí, se cena ropy neustále mění a na její hodnotu má vliv mnoho faktorů.

Ve srovnání s jinými komoditami, je ropa nejcitlivější na vnější faktory a její cena reaguje i na drobné události.

To na jedné straně představuje riziko při dlouhodobých investicí, na straně druhé ale nabízí ohromné možnosti pro krátkodobé zisky.

Je vhodné také zmínit, že CFD obchodování je rizikové a největším rizikem je ztráta peněz.

 

Co byste měli vědět, než začnete investovat do ropy?

Jestliže jste někdy četli nebo slyšeli zprávy týkající se ropy či zemního plynu, je vysoce pravděpodobné, že se v nich objevily termíny jako transakce „po vlastnické ose nahoru“, anglicky upstream nebo „po vlastnické ose dolů“, anglicky downstream.

Tuto dvojici doplňuje ještě třetí pojem, midstream. V našem výkladu zůstaneme u anglické varianty těchto pojmů, protože právě za ní se ukrývá jádro celé problematiky.

Plus500 – CFD obchodní platforma

 

Co se skrývá za pojmy downstream, midstream a upstream?

Ve skutečnosti jde o popis 3 základních částí ropného (event. plynárenského) průmyslu. Pojďme se na jednotlivé výrazy podívat detailněji.

  • Upstream: průzkum a těžba

Upstream se týká všeho, co má nějakou souvislost s průzkumem nalezišť a těžbou ropy nebo zemního plynu. Může jít například o geologické průzkumy konkrétních oblastí, kde se pravděpodobně vyskytují zdroje surovin, případně o jejich těžbu.

Termín Upstream zahrnuje také veškeré činnosti související se skutečným vrtáním a přiváděním zdrojů ropy a zemního plynu na povrch. Můžeme jej shrnout také pod pojem výroba, přestože nejde o tak přesné označení.

  • Midstream: skladování a přeprava

Střední část řetězce se týká všeho, co je potřeba k přepravě a skladování ropy a zemního plynu předtím než jsou zpracovány na palivo, případně celou řadu dalších produktů každodenní potřeby. Midstream tedy zahrnuje ropovody a veškerou infrastrukturu nutnou k přesunu těchto komodit na velké vzdálenosti.

Kromě ropovodů se může jednat například i o automobilové či železniční cisterny, transkontinentální tankery, přečerpávací stanice a další.

  • Downstream: zpracování a využití

Jde o finální část řetězce ropného průmyslu. Zahrnuje vše, co se týká přeměny ropy v tisíce konečných produktů. Nejčastěji jde o palivo, jako například benzín, naftu, petrolej, paliva do tryskových motorů, topné oleje eventuelně asfalt na stavbu silnic.

benzín_čerpací stanice

Uhlovodíky s dlouhým řetězcem, které se v ropě běžně vyskytují, se však používají i k výrobě dalších produktů, jako jsou například hnojiva, konzervanty, syntetický kaučuk, plasty a další. Ropné produkty se používají dokonce i k výrobě lidských protetik či látek zpomalujících hoření využívaných zejména v oděvech pro hasiče.

Pravdou je, že veškeré barvy, umělá vlákna a drtivá většina dalších produktů mají nějakou souvislost s ropou a zemním plynem.

Tyto 3 sektory ropného průmyslu a jejich dokonalá souhra umožňují udržet nepřetržitý tok paliv a dalších materiálů, které potřebujeme každý den ke svému životu. Díky jejich součinnosti je také možné obchodovat s ropou na finančních trzích.

 

Jakých vlastností ropných trhů lze využít k realizaci zajímavých zisků?

Trhy s ropou jsou velmi volatilní, což pro celou řadu drobných i větších obchodníků přináší potencionální příležitost k zisku.

Na cenu ropy má přímý dopad několik faktorů. Stejně jako u jiných komodit je v jejich čele poměr mezi nabídkou a poptávkou. Přímý vliv má také například počasí, ale umělé či přirozené regulace vládami národů produkujících ropu, které se snaží vyhnout drahému skladování.

V důsledku toho je trh s ropou velice nestabilní, na což mají vliv i geopolitické poměry zemí vyvážejících ropu. To investorům dává velké množství příležitostí k zisku v oblasti ropných transakcí.

Cena ropy je často považována za klíčové referenční kritérium informující o zdraví světové ekonomiky. Poptávka po ní je relativně stálá, protože jak sama ropa, tak výrobky z ní, jsou běžnou součástí lidských životů.

Přestože nejde o tak stabilní investici jako v případě zlata, slouží investice do ropy v nejistých časech k zajištění investičního portfolia. Poptávka po ní totiž za většiny situací stabilně roste.

Plus500 – CFD obchodní platforma

 

Koronavirová krize jde ropným investorům na ruku

Ropný trh zaznamenal v poslední době propad, který láká spekulanty. Vinu za něj někteří kladou na bedra koronavirové pandemie.

Zásadní roli ale hrál především neúspěch vyjednávání o regulaci ropné těžby mezi Ruskem a zeměmi OPEC. K pochopení možností, které tato situace nabízí, je potřeba vysvětlit termín contango.

Právě to totiž může některé investice znepříjemnit. Jde o pozici, v níž je cena futures kontraktů vyšší než aktuální spotová cena (reálná, fyzická) komodity.

To informuje především o tom, že investoři očekávají v budoucnu růst ceny ropy a jsou tedy za budoucí transakci, resp. budoucí možnost koupit ropu, schopni zaplatit více, než je současná cena komodity.

To na první pohled sice vypadá neobvykle, nicméně pochopit se to dá.

V čem je ale potíž contanga?

Rozdíl mezi spotovou cenou ropy a cenou jejích futures kontraktů motivuje investory navyšovat poptávku po ropě, což bude zvyšovat její cenu.

Tato situace ale zároveň v budoucnosti vytvoří tlak na pád její ceny, protože futures kontraktům bude expirovat platnost a jejich majitelé se je budou snažit prodat.

Jestliže tedy contango bude na trhu delší dobu a počet investorů do futures kontraktů bude růst, můžete se v budoucnu připravit na ještě větší propad ceny ropy spojený s hromadnými prodeji a uzavíráním velkých pozic.

To je ale pouze hypotéza jednoho možného scénáře, který se sice jeví jako velice pravděpodobný, ale může nastat naprosto odlišná situace.

A vzhledem k tomu, že trh s ropou je velmi nestabilní, možná nás vývoj její ceny v budoucnu překvapí. Doufejme, že u většiny půjde o příjemné překvapení.

Obchodujte s ropou podle ostatních obchodníků

Víte, že můžete automaticky kopírovat úspěšné obchodníky s ropou podle jejich výnosnosti? Přečtěte si více.
Klikněte zde