Jak na efektivní vymáhání dluhů a pohledávek [2024]

Přečtěte si, jak a kde lze vymáhání dluhů a pohledávek řešit úspěšně (bez placení předem) a o překvapivě snadném způsobu, jak z dlužníka dostat peníze.

Půjčovat komukoli peníze je vždy rizikové, protože i když má daný subjekt či jedinec ty nejlepší předpoklady k tomu, aby vám půjčku úspěšně splatil, vždy se může stát něco nepředvídatelného.

A zejména v případě, že jste půjčili peníze rodině či přátelům, můžete být nepříjemným vývojem situace dvojnásobně zklamáni. S nutností vyřešit vymáhání dluhů a pohledávek se za svůj život potýká mnoho těch, kteří někomu poskytli půjčku.

Naštěstí existuje způsob, jak i z principu nepříjemné vymáhání dluhů a pohledávek vyřešit co nejlépe.

 

Jak vymáhat dluh efektivně a mimosoudně

epohledávky vymáhání pohledávek

Služba epohledavky nabízí jedinečný způsob, jak vymoci peníze od dlužníka. Zákazníkům pomáhá zcela nezávazně, až do okamžiku samotného získání peněz. To v praxi znamená, že není nutné uhradit platby předem.

Portál nejdříve případ posoudí a ujistí se, že mimosoudní vymáhání pohledávek bude v daném případě fungovat.

 

Jak vymáhat dluh efektivně

 

Jak na efektivní vymáhání dluhů či pohledávek (bez platby předem)

Jak funguje vymáhání dluhů a pohledávek? Celý proces probíhá v celkem pěti fázích.

1) Služba nejdříve posoudí, jestli je nárok, který předkládáte, způsobilý k vymáhání (pohledávku zadáte zde). Pokud ano, připraví dokumenty, které budete pro efektivní vymáhání pohledávek potřebovat.

Dokumenty dostanete prostřednictvím předem vytvořeného zákaznického účtu, což ušetří čas například oproti možnosti posílat je poštou.

Pokud služba usoudí, že lze nárok vymáhat, následuje sjednání zastoupení při vymáhání peněz. Zákazník jedná jak se společností samotnou, tak i s advokátní kanceláří, která se postará o vymáhání pohledávky.

 

Jak probíhá vymáhání pohledávek

2) Aby vás mohly epohledavky zastoupit, bude třeba uzavřít příkazní smlouvu. Tu je pochopitelně dobré si před jejím podepsáním prostudovat a ujistit se, že vám v ní nastíněné podmínky zastoupení vyhovují.

3) Po uzavření a podepsání příkazní smlouvy je již načase vrhnout se do akce. Služba odešle předžalobní výzvu dlužníkovi. O její odeslání se konkrétně stará advokátní kancelář, s níž jste se seznámili v již minulém bodě procesu.

Platí přitom, že mnohdy společnosti či lidé, kteří dluží peníze, půjčku splatí již v tomto bodě. Jednoduše protože se zaleknou skutečnosti, že do celé záležitosti zasáhl advokát.

Je to pro ně náznakem, že vymáhání půjčky berete vážně a jste ochotní podstoupit veškeré kroky nezbytné k tomu, abyste své peníze získali zpět.

Mimo jiného předžalobní výzva upozorní dlužníka na skutečnost, že pokud nebude reagovat a k úhradě dluhu se nepostaví čelem, bude následně muset uhradit i náklady soudního řízení, v nejhorším případě i exekuce.

Jde o další faktor, který má značnou sílu dlužníky přimět k tomu, aby půjčku splatili ještě předtím, než se proces vymáhání dluhů a pohledávek přehoupne do případné další, v pořadí již čtvrté fáze.

 

Jak vymáhat pohledávku

4) Čtvrtým krokem je žaloba. Té by se řada společností či lidí nejraději vyhnula, zejména dluží-li jim peníze příbuzní nebo přátelé. Někdy však není zbytí a žaloba je jediným způsobem, jak vymáhat dluh od někoho, kdo na předchozí upomenutí nereagoval.

Podání žaloby je rovněž okamžikem, kdy se do celé záležitosti vloží soud. Žalobce v rámci žaloby popíše důvod pohledávky a přiloží k ní patřičné listiny.

Stejně jako o zaslání předžalobní výzvy, i o žalobu samotnou se stará advokátní kancelář. Ta následně klienta zastupuje i během dalšího soudního řízení.

5) Konečným krokem, k němuž ale nemusí nutně dojít, je exekuce. Ta proběhne pouze v případě, že se předchozí vymáhání dluhů a pohledávek setká s neúspěchem.

Pokud dlužník nesplatí půjčku na základě platebního rozkazu nebo podle soudního rozsudku, přichází na řadu exekuční řízení. Služba zvolí vhodného exekutora a zahájí exekuci.

Klient bude mít po celou dobu přehled, jak exekuce probíhá, díky informacím uvedeným v zákaznickém kontě.

 

Typy vymáhání dluhů

 

3 výhody služby na vymáhání dluhů a pohledávek 

Vymáhání pohledávek – ceník

1) Největším kladem služby epohledavky je její cena. Vymáhání pohledávek zdarma není obvyklé, zde je nicméně podstatnou součástí celého procesu. Klient cokoliv platí až po úspěšném získání peněz, které mu někdo dluží.

Řada výše popsaných kroků je tak zdarmaposouzení případu, prošetření dlužníka (jestli je například v exekuci nebo insolvenci), i veškeré další konzultace. Pokud vymáhání dluhu neskončí úspěšně, nebudete muset službě nic zaplatit.

A jedině v opačném případě si naúčtuje odměnu – kterou je provize ve výši 20 procent.

2) Dalším plusem je transparentnost služby. Díky přehlednému zákaznickému kontu, které má online podobu, během procesu vymáhání dluhu po celou dobu vidíte, v jaké fázi se zrovna nachází. A pokud by vám náhodou kdykoliv něco nebylo jasné, můžete se zástupců služby zeptat a oni vám případné nejasnosti rádi vysvětlí.

3) Konečně je třeba zmínit jednoduchost procesu. Ten probíhá online a klient nemusí navštěvovat advokáty, účastnit se soudního jednání ani vyhledávat exekutory. To přijde vhod jednak vytíženým lidem, těm, kteří se v právním procesu neorientují anebo se z libovolného důvodu nechtějí osobně setkat s tím, kdo jim peníze dluží.

 

Vymáhání pohledávek typy žádostí

 

Jak z dlužníka dostat peníze aneb typy žádostí

Hodí se poznamenat, že vymáhání dluhů a pohledávek je poměrně široký pojem – koneckonců, typů dluhů existuje více! I když se při slově dluh řadě lidí vybaví právě situace, kdy si někdo půjčí peníze a následně je nestihne nebo odmítne splatit, ne vždy epohledavky řeší právě tento případ.

Specializují se na řadu předem vytyčených problémů, jako jsou nesplacené faktury, neuhrazené mzdy, neplatiči nájemného, dlužné alimenty, krácení pojistného nabouraným řidičům a mnoho dalších.

Rovněž služba pomůže při potížích s vyplacením pojistného plnění od pojišťovny (např. při nehodě, opravě apod.)

Bez ohledu na to, jakou přesnou podobu váš problém má, se tak dá čekat, že vám s ním tato služba bude schopná pomoct.

 

Jak dlouho služba na vymáhání dluhů a pohledávek funguje?

Epohledavky se nikterak netají svou minulostí a již na úvodní stránce najdete přehledný graf, který napoví, jakou mají úspěšnost. Čísla v tomto případě vyznívají pozitivně. Jen v pouhých 6 procentech případů nebylo doposud možné peníze získat zpět.

Placení dluhů při započetí vymáhání pohledávek

Celkem 26 procent dlužníků vše splatilo již po odeslání předžalobní výzvy. 31 procent tak učinilo po podání žaloby. A konečně v 37 procentech případů klienti získali své peníze zpět poté, co se dlužník ocitnul v exekuci.

Epohledavky tak má jasně prokázanou historii úspěšného vymáhání dluhů a pohledávek. V České republice působí od roku 2014 a již se jim podařilo úspěšně vymoct přes 14 tisíc dluhů.