Co jsou P2P půjčky / P2P investice [2024] a vyplatí se?

P2P půjčky, P2P platformy, P2P investice, P2P lending – co to je, jaké jsou výhody, nevýhody a rizika tohoto typu investic.

P2P půjčky či P2P investice (půjčování typu peer-to-peer) je alternativní forma investice, která s sebou sice přináší rizika, nicméně rovněž může představovat vysoké výnosy.

Přečtěte si, co jsou to P2P půjčky a investice, na jakém principu funguje a zda se vám vyplatí.

 

Co jsou P2P půjčky, P2P investice nebo P2P lending?

Pod zkratkou P2P půjčky (či P2P lending) – rovněž označovaný jako person-to-person lending – se skrývá typ sociální půjčky či přímého úvěrování.

Jedná se o půjčování lidem přímo od lidí za pomocí zprostředkovatele a online platformy.

P2P je zkratka pro Peer-to-Peer a pochází ze světa výpočetní techniky. Týká se nastavení sítě, které není závislé na centrální koordinaci.

To znamená, že z procesu půjčování typu P2P byl odstraněn prvek centrálního řízení.

P2P lending lze považovat za alternativní investici, která s sebou sice přináší určitá rizika, avšak může poskytovat vysoké výnosy – a to i více než 10 %.

 

V čem spočívají P2P půjčky?

Dlužníci a věřitelé jsou přímo propojeni prostřednictvím online platformy, přičemž v tomto procesu půjčování nevystupuje žádná tradiční finanční instituce jako prostředník.

Výsledkem je možnost pro obě strany získat lepší úrokové sazby, než by bylo jinak možné.

Zní to jako ideální stav?

P2P půjčky však mohou skrývat své vlastní potíže, neboť to jsou věřitelé, kteří musí aktivně vyhodnotit dostupné informace a rozhodnout, zda je konkrétní investice vhodná k podstoupení rizika.

 

Jaká je role online P2P platforem v procesu P2P půjček?

Půjčování P2P může být rizikové.

Na druhou stranu některé platformy fungují na základě modelu čtyř stran a představují dalšího hráče ve vztahu – jakéhosi iniciátora půjčky, který je v podstatě zodpovědný za přivedení dlužníků.

Nicméně zapojení takovýchto platforem může vyvolat další problémy. Pokud externí strana vybírá dlužníky a projekty, které mají být financovány, nejsou tam nějaké nejasnosti?

A také co z toho mají tito zprostředkovatelé? Proč by je měla peer to peer půjčka zajímat?

Platformy P2P půjček vložily do projektu část svých vlastních peněz a sladili své zájmy se zájmy investorů.

p2p platformy jsou na vzestupu

Nyní mají důvod se starat – pokud totiž od dlužníka nezískáte své peníze nazpět, ztratí peníze i ony.

Částka stanovená poskytovatelem půjčky se proto stává jakýmsi schválením, které spojuje vaše a jejich výsledky, abyste dosáhli nejlepšího výkonu své půjčky.

Zní to zajímavě? Podívejte se na seznam evropských P2P platforem.

V současné době je Mintos největší platformou pro P2P půjčky v Evropě, po níž následují další platformy.

V Čechách je oblíbená P2P platforma Bondster, která nabízí také P2P investice na lokálním trhu

 

Kde se vzaly P2P půjčky?

Koncept technologie peer-to-peer byl poprvé popularizován sítěmi pro sdílení hudebních souborů, jako jsou Napster, eMule a v poslední době torrenty.

Peer-to-peer znamená, že odstraňujete prostředníka a „běžní“ lidé posílají soubory jiným „běžným“ lidem.

V kontextu půjček P2P znamená, že půjčujete peníze dalším lidem, kteří je potřebují na něco konkrétního.

Není třeba, aby se do procesu půjčování zapojila banka, protože peníze jdou přímo od poskytovatelů půjček k lidem, kteří o ně žádají.

P2P investice v eurech

Oproti tomu tradiční model poskytování půjček vypadá následovně.

Je potřeba zajít do banky, popsat, proč půjčku potřebujete, doložit záznamy o stavu majetku, přiznat příjmy, dluhy apod. a následně podat žádost.

Poté musíte dny či týdny čekat, než obdržíte rozhodnutí od banky. Banka by vám poté sdělila podmínky půjčky včetně úrokové sazby.

Banky jsou čím dál tím přísnější ohledně toho, komu půjčku poskytnou.

Proto se mnoho lidí i podniků nachází v situaci, kdy se nemají na koho obrátit pro získání potřebného kapitálu na důležité nákupy nebo investice.

P2P platformy tyto problémy vyřešily poskytnutím alternativy k bankám.

Investoři nyní nejsou nijak limitováni a mohou snadno investovat do půjček mimo své země s velmi zajímavými výnosy, protože je na trhu hodně poptávky.

Ze situace těží všechny strany:

  • investoři (věřitelé čili poskytovatelé půjček), kteří výhodně investují svůj kapitál a profitují z výhodných úrokových sazeb (výnosů).
  • dlužníci, kteří získají financování pro své konkrétní účely
  • online zprostředkovatelské platformy, které těží z poplatku za umístění na primárním trhu či z opětovného prodeje půjčky na sekundárním trhu.

 

Na jakém principu fungují P2P platformy?

Hlavním úkolem P2P platformy je propojit věřitele a dlužníky. Peer-to-peer platformy obsluhují půjčky a přijímají platby od dlužníků.

Poté se přijatá platba rozdělí poměrně podle výše investice mezi všechny investory, kteří do daného úvěru investovali.

Obvykle se setkáte s různými druhy půjček, některé bez záruky a jiné s určitým druhem záruky.

Pokud například půjčky, do kterých investujete, mají záruku zpětného odkupu, pak je nejvyšším rizikem bankrot platformy P2P půjček nebo některého z poskytovatelů.

Tato situace může nastat z mnoha důvodů – například kvůli špatným manažerským rozhodnutím, vlivem konkurence nebo v případě podvodu.

Jakmile dlužník, do jehož půjčky jste investovali, svůj úvěr splácí, začnete dostávat platby jak jistiny, tak úroků za investiční období. Peníze budou automaticky převedeny na váš účet.

Přijaté peníze můžete:

  • reinvestovat do jakýchkoli dostupných půjček,

nebo

  • požádat o výplatu přímo na váš osobní bankovní účet.

Každá půjčka má konkrétní datum splacení, takže investor bude dostávat peníze na svůj účet podle pravidelnosti plateb od každého konkrétního dlužníka.

 

Jakým způsobem vydělávají P2P platformy peníze?

Jako investoři byste vždy měli být velmi opatrní, kam investujeme své peníze. Prvním pravidlem investování do čehokoliv je neztratit peníze!

Důležité je zodpovědět si otázku, jak P2P platformy vydělávají peníze a jaká je role všech zúčastněných stran v tomto byznysu?

Jak již víme, P2P úvěrové společnosti nebo platformy jsou prostředníky mezi věřiteli (individuálními investory) a dlužníky (obvykle menšími společnostmi nebo jednotlivci).

Máme tedy zapojené tři strany s možností čtyř stran, pokud je platforma skutečně agregátorem poskytovatelů půjček – například platforma Bondster je takovým příkladem.

Zatímco v počátcích platformy účtovaly poplatky věřitelům i dlužníkům, v dnešní době platformy neúčtují investorům/půjčovatelům žádné poplatky, s výjimkou výběrů nebo převodů měn.

Platformy tedy nabízejí mírně nižší sazby, a vydělávají peníze na investorech z rozpětí mezi úrokovou sazbou nabízenou dlužníkovi a sazbou, kterou nabízejí věřitelům.

Některé platformy P2P půjček účtují dlužníkům paušální poplatky. To platí zejména pro větší úvěry, jako jsou podnikatelské úvěry, které dosahují vysokých částek (tisíce eur).

U spotřebitelských úvěrů mají platformy pro půjčování tendenci jednoduše účtovat marži v procentech úroku.

Pojďme si uvést konkrétní příklad:

Platforma P2P zprostředkovává půjčku a dlužníkovi bude účtovat 25% úrokovou sazbu, zatímco věřiteli poskytne 15% sazbu a zbývajících 10 % si nechá pro sebe.

 

Jaké výnosy můžete očekávat z P2P půjček?

Zapojení do procesu poskytování peer-to-peer půjček může být jedním ze způsobů, jak získat pasivní příjem.

Mnoho investorů využívá nemovitosti k (většinou) pasivnímu příjmu, nicméně P2P investice může přinést vyšší výnosy, a přitom být v investování pasivnější než v případě investování do nemovitostí.

Poznámka: Průměrná návratnost investic do P2P půjček může přesahovat 10 % ročně!

Jaká návratnost je v případě P2P půjček považována za minimální přijatelnou?

Měla by to být minimální úroková sazba. Co chcete udělat, je porovnat návratnost investice s bezrizikovou úrokovou sazbou.

P2P lending v eur

Bezriziková míra výnosu je teoretická míra výnosu investice s nulovým rizikem.

Představuje úrok, který by investor očekával od absolutně bezrizikové investice po stanovenou dobu.

Teoreticky je bezriziková sazba minimální výnos, který investor očekává pro jakoukoli investici, protože nepřijme další riziko, pokud potenciální míra výnosu není vyšší než bezriziková míra.

V praxi však bezriziková sazba neexistuje, protože i ty nejbezpečnější investice s sebou nesou velmi malé riziko.

 

Kdo může investovat do P2P půjček?

Evropské stránky P2P půjček jsou otevřené všem evropským investorům, v některých případech dokonce i těm mimo Evropu.

Většina platforem, které jsou otevřené pro evropské země, sídlí v pobaltských zemích.

Mnohé z těchto platforem jsou k dispozici ve více než jednom jazyce, právě proto, aby vyhovovaly skutečnosti, že v Evropě lidé mluví tolika různými jazyky a nemusí být pohodlné investovat své peníze, pokud je stránka dostupná pouze v angličtině.

Například oblíbená půjčovací stránka Mintos je kromě angličtiny a dalších jazyků dostupná i v češtině.

V Česku je oblíbená P2P platforma Bondster, která sídlí v ČR a za kterou stojí český tým.

Bondster_logo_nové-png

Čeští investoři začínají v době vysoké inflace vyhledávat dobrou návratnost svých úspor, a proto se pro ně platformy P2P půjček mohou hodit.

 

P2P investice jako diverzifikace portfolia

Diverzifikace je jedním ze základních principů investování. Úspěšní investoři obvykle diverzifikují v oblastech akcií, dluhopisů či nemovitostí.

Dalšími způsoby diverzifikace mohou představovat komoditykryptoměnypůjčky typu peer-to-peerdrahé kovy atd.

V případě P2P půjček je běžnou praxí, že investoři investují své prostředky do více než jedné online P2P platformy.

Měli byste si však být vědomi toho, že udržet kontrolu nad svými investicemi je časově náročný úkol a exponenciálně náročnější, čím více platforem do portfolia přidáte.

p2p aplikace na telefonu

Měli byste si vybrat maximálně 5 platforem, do kterých investujete, a pokud možno pouze v případě, že máte k dispozici podstatnou částku, řekněme 1 mil. Kč.

U menších částek začněte s jednou platformou, a jakmile se naučíte, jak investování do P2P půjček funguje, rozšiřte své investice na dvě další.

Pro začátek je vhodná např. P2P platforma Bondster s garancí zpětného výkupu v eurových investicích.

Mějte na paměti, že s každou platformou, kterou přidáte, se také zvýší vaše náklady na vykazování a dodržování daňových předpisů.

Na konci roku s největší pravděpodobností budete potřebovat daňového poradce, aby vám pomohl s přípravou vašeho daňového přiznání.

 

Jaká jsou rizika P2P půjček?

Počítejte s tím, že určitá část vašeho úvěrového portfolia se nesplatí. To se u P2P investic běžně stává.

Obvykle však tato ztráta bude kompenzována zisky, na které si přijdete. U každého druhu investice, kterou provedete, musíte pečlivě zvážit související rizika.

Můžete však udělat opatření, abyste minimalizovali riziko ztráty peněz při půjčování P2P.

Jak minimalizovat ztráty u P2P investic?

Nezbytný průzkum

Vždy byste měli prozkoumat každou platformu jednotlivě. Než se rozhodnete investovat, měli byste si vždy přečíst online recenze a prozkoumat každou platformu sami.

Zeptejte se ostatních investorů, jak se jim daří, a proveďte určitou interakci se samotnou platformou tím, že si s nimi popovídáte, zavoláte jim nebo zkuste napsat na e-mail zákaznické podpory.

Svá zjištění využijte ke správným investičním rozhodnutím.

Tip: Vždy proveďte svůj vlastní průzkum a nespoléhejte se na názor někoho jiného.

Diverzifikace investic

Neinvestujte všechny své peníze do platforem peer-to-peer půjček. Nikdy není dobrým rozhodnutím vsázet všechno na jednoho koně. Diverzifikujte své investiční portfolio!

Pravidelné kontroly

Kontrolujte své investice každý měsíc, a pokud zaznamenáte vývoj špatného trendu na kterékoli z platforem, včas podnikněte nápravná opatření.

 

Jaké jsou alternativy k P2P půjčkám?

Pokud chcete diverzifikovat své investiční portfolio mimo P2P půjčování, můžete zvážit investování prostřednictvím platforem crowdfundingu v oblasti nemovitostí nebo možnost investovat do akcií či kryptoměn.

To jsou oblasti investování, které mohou mít vysoký potenciál růstu.

 

P2P investice aneb co na závěr

Půjčování typu P2P představuje alternativní investici, která je poměrně rizikové. Také proto, že většina evropských P2P platforem není příliš regulována a na trhu nepůsobí dlouho.

Zda byste měli do P2P půjček investovat, nebo nikoliv, je vaše osobní rozhodnutí, při kterém musíte zvážit takové aspekty, jako je velikost vašeho kapitálu, vaše další investice a chuť riskovat.

Každý investor je jiný a v některých případech P2P investice mohou velmi dobře zapadat do investičního portfolia.

TIP: Investujte do P2P půjček na Bondsteru
👉Vyzkoušejte P2P investice na Bondsteru v CZK i EUR.