[4] emoce v investování a jak se jim vyhnout

Investování založené na emocích není cestou k vybudování solidního portfolia.

Dlouhodobý investiční plán vyžaduje disciplinovaný přístup, protože když hodnota vašich investic kolísá – a téměř vždy bude – je těžké nenechat se přemoci emocemi a jednat racionálně.

Co je to emocionální investování a jak jej překonat?

Dozvíte se v následujícím článku!

Co je to emocionální investování?

Emocionální investování je obchodování na finančních trzích řízené behaviorálními impulsy investora, přičemž nákup a prodej finančních nástrojů je založen spíše na každodenním kolísání trhů než na jakýchkoli zjevných fundamentálních datech.

Pokud trhy padají dolů a vaše investice klesají na hodnotě, můžete být nervózní nebo se obávat, jaký dopad to bude mít na vaši celkovou finanční pohodu (a následně i na vaše celkové jmění).

A když se trhy obrátí na druhou stranu a začnou stoupat, můžete být trochu přehnaně sebevědomí a ochotní podstoupit větší riziko, abyste viděli další růst vašich aktiv.

Tyto emoce jsou zcela pochopitelné, ale nechat se jimi strhnout při správě vašeho investičního portfolia může být škodlivé.

Vyhněte se investování jako na „horské dráze“

Zážitek z investování není jen iracionální – často je definován konkrétními emocemi, které nás vedou k nesprávné investici v nejméně vhodnou dobu.

emoce v investování

Níže jsou popsány emoce, se kterými se mnoho investorů potýká dnes a denně:

1. Úzkost

Dnešní investoři mají ve svých vzpomínkách ne jeden, ale dva nedávné velké propady trhu – a to velkou finanční krizi v roce 2008 a pak také krach společností typu dot-com v roce 2000.

Není neobvyklé zažít recesi každé desetiletí, ale tyto dva nejnovější byly také obzvláště extrémní.

Spárujte tyto vzpomínky s dnešním neustálým proudem zpráv, dalším zdrojem úzkosti, a dává smysl, že úzkost převládá.

Úzkost vede k tomu, že investoři příliš rychle prodávají investice nebo investují konzervativněji, než jim jejich finanční situace umožňuje.

2. Přehnané sebevědomí

Odvrácenou stranou této mince je, že rostoucí akciové trhy často vedou k nadměrné sebedůvěře.

Všichni jsme náchylní předpokládat, že cokoli se stalo nedávno (např. růst akcií), je také to, co se s největší pravděpodobností stane v blízké budoucnosti.

Přílišná sebedůvěra povzbuzuje investory, aby zaměnili štěstí nebo dobré načasování za dovednost a přehnaně investovali do nedávných vítězů na trhu.

3. Nejistota

Nejistota je objektivním faktem investování – nikdo neví, co přesně přinese budoucnost a jak každá investice dopadne.

Ale pokud se nejistota stane dominantním stavem mysli, její hlavním výsledkem je prokrastinace.

Vidíme to mezi investory, kteří nedokážou splnit své investiční cíle, ale také mezi generálními řediteli, kteří ve jménu nejistoty odkládají kapitálové investice společnosti.

Nejistota může vést investory k tomu, že zůstanou příliš dlouho stranou a zdrží investiční akci kvůli „čekání na správný čas“.

4. Relativní srovnávání

Jedním z nejvýznamnějších problémů s investory je, že své výsledky posuzují spíše na relativním základě než jako na absolutním.

Například můžete být spokojeni s 10% výnosem portfolia, dokud nezjistíte, že jiná investice měla 20% návratnost.

Ve skutečnosti je pravděpodobné, že i ta nejlepší investice překročí určitý čas a jindy se zpozdí, takže relativní srovnání jsou diskutabilní.

Relativní srovnávání může přimět investory, aby prodávali nevýkonné investice právě ve špatnou dobu, zatímco nakupují do nedávných výnosných aktiv, které se však mohou propadnout.

Jak se vypořádat s emocemi v investován?

Jakkoli může být obtížné sledovat pokles hodnoty vašeho portfolia, zkuste se zamyslet nad dlouhodobými důsledky.

Níže naleznete několik tipů, jak se vypořádat s emocemi v investování:

Ptejte se na zásadní otázky

Existují důvody, proč jste začali investovat, což zase pomohlo určit, jak je vaše portfolio konstruováno.

Může být užitečné přehodnotit tyto cíle, když volatilita naroste, abyste zjistili, zda se něco změnilo.

Zkuste si položit následující otázky:

 • Jsou mé cíle stejné, když mé investice klesly?
 • Je můj investiční časový horizont stejný, jako když jsem budoval své portfolio?
 • Je moje finanční situace stejná?
 • Je moje portfolio v souladu s mojí tolerancí vůči riziku?
 • Má mé portfolio vhodnou úroveň diverzifikace?

Pokud je odpověď na většinu z těchto otázek „ano“, zeptejte se sami sebe, proč musíte provést nějaké změny, zejména s vědomím, že existuje riziko, že se zmýlíte.

Pokud je jedinou věcí, která se změnila, krátkodobá hodnota vašeho portfolia, mělo by to ovlivnit váš dlouhodobý plán?

Tyto základní otázky mohou pomoci přesunout vaši pozornost od krátkodobého finančního nepohodlí.

Berte tržní zprávy s rezervou

Zdá se, že v době kolísání trhu jsou senzační titulky všude. Ale pokud je neberou s rezervou, zvyšuje se šance na zvýšenou úzkost a emocionální reakce.

Žádný prognostik nemůže přesně předpovědět, kam se trhy v krátkodobém horizontu vydají, a žádný prognostik nemá přehled o vaší jedinečné investiční situaci.

A pamatujte, že výkonnost žádného trhu není stejná jako výkonnost vašeho osobního portfolia.

Pokud jste své investice diverzifikovali, vaše zkušenosti se budou nutně lišit od těch, o kterých čtete a slyšíte. Takže vše, co sledujete a čtete, berte s rezervou.

Přestaňte každý den kontrolovat své investice

Jste vinni tím, že obsedantně kontrolujete své portfolio?

Jedním ze způsobů, jak snížit emocionální dopad kolísání trhu, je jednoduše použít „dlouhodobý přístup“ a méně často se dívat na své investice.

nejlepší obchodní platforma

Když je negativní výkonnost trhu vše, o čem slyšíte, zvýšení frekvence, s jakou kontrolujete své investice, poslouží pouze ke zvýšení úzkosti.

Navzdory mnoha důvodům, proč neinvestovat, historie ukázala, že z dlouhodobého hlediska si trhy vytyčily pozitivní cestu z těchto negativních období a investoři, kteří zůstali v klidu, byli následně odměněni.

Tím, že nebudete každý den kontrolovat zůstatek svého portfolia, zvýšíte pravděpodobnost, že „neutečete z trhu“ a následně sklidíte ovoce ve formě výnosů z investic v dlouhodobém horizontu.

Přestat, či nepřestat investovat?

Přemýšlíte o pauze od investování?

Pokud jste nervózní z volatility trhu a uvažujete o přeměně svých investic na hotovost, je důležité si uvědomit, že to přinese do vašeho portfolia několik nových rizik.

I když převod na hotovost může být bezpečný, ponechání si hotovosti po delší dobu nakonec sníží vaši kupní sílu.

I při mírné míře inflace 5 % ztratíte během pěti let 25 % své kupní síly.

Inflace je vážnou hrozbou pro váš dlouhodobý plán, ale je méně zřejmá, protože nominální hodnota vašich aktiv neklesá.

Zde je několik otázek, které je třeba zvážit, pokud uvažujete o odchodu z investice:

 • Jaký je můj plán návratu na finanční trhy?
 • Jaké jsou daňové důsledky mého rozhodnutí?
 • Kam mám mezitím nasměrovat své úspory?
 • Jak dlouho si mohu dovolit být mimo trh a zároveň zajistit, aby mé cíle byly stále dosažitelné?
 • Kdy budu vědět, že je bezpečné se vrátit?
 • Jak mohu zajistit, že se v budoucnu nebudu nadále stahovat z trhů?

Vždy, když se rozhodnete „stáhnout z finančních trhů“, je důležité mít jasný plán, jak naložit z hotovostí, kterou získáte a také vědět, za jakých podmínek se na finanční trhy vrátit.

XTB recenze obchodování s akciemi

Tip: Nevíte-li si rady, vždy můžete využít pomoc investičního poradce. Mnoho poradců prošlo několika tržními cykly a dříve zažilo obtížná období.

Mít objektivního poradce, který se může podělit o své odborné znalosti a poskytnout vám rady v těžkých časech, může být nesmírně důležité pro udržení vašeho plánu na správné cestě.

S emocemi v investování může pomoci poradce

Bez ohledu na to, jak se trhy chovají, váš poradce s vámi může pomoci porozumět, předvídat a překonávat jedinečné investiční výzvy, kterým budete v průběhu času čelit.

Klíčovou rolí poradce je nasměrovat vás k pečlivému zvážení vašich dlouhodobých cílů a toleranci k riziku a zaujmout holistický pohled na vaše bohatství spíše než s každou investovanou korunou zacházet stejně.

Pokud jde o naše emoce, někdy má třetí strana jasnější pohled na realitu než vy sami.

S jakou platformou začít investovat?

Investovat můžete i sami bez poradce.

Pokud si na investice raději dohlížíte osobně, můžete zvolit prověřeného brokera XTB. S ním můžete obchodovat akcie a ETF s 0% poplatky.

Dáváte-li však přednost spíše pasivnímu investování, vyzkoušet můžete automatizovanou platformu Portu.