Fingood jako alternativní investování [rozhovor se spolumajitelem]

Fingood.cz je jedna z nejrychleji rostoucích P2B crowdfundingových platforem na tuzemském trhu.

Mezi investory si získala popularitu díky snadnému způsobu investování v kombinaci s vysokým zhodnocením a velmi dobrým zajištěním.

Nyní jsme vyzpovídali Vítka Endlera jednatele a spolumajitele této platformy.

Vít Endler Fingood

Do Fingoodu jste nastupoval v době, kdy platforma spíše hibernovala než performovala. Co se od Vašeho nástupu změnilo?

Do Fingoodu jsem se dostal de facto díky Filipu Majarovi z Busyman, které spojuje angel investory. Ten mi Fingood představil. Mým prvním krokem byla vstupní analýza, při které jsem zjistil, že platforma zdaleka nedosahuje svého potenciálu, který byl obrovský. Po mém nástupu se nám za tři roky podařilo zejména podchytit technické řešení platformy, které bylo tristní.

Hlavně jsme ovšem aktivovali investorskou databázi. Z původních 300 investorů, kdy z nich byla cca třetina aktivní, jsme nyní na počtu 7600 investorů. Znatelný posun nastal taky u četnosti investic. “Původní” Fingood odfinancoval za 4 roky zhruba 20 mil. korun. My jsme od té doby, tedy za necelé 3 roky, dokázali odfinancovat projekty za 846 mil. korun. Každý měsíc představujeme 8 – 10 nových investic a průměrně profinancujeme 60–80 mil. korun měsíčně.

V čem se Fingood liší od ostatních konkurenčních P2B platforem?

Pokud bych měl zmínit naše hlavní silné stránky, tak je to rychlost a transparentnost celého našeho procesu. Zvláště pro podnikatele je rychlost stěžejním prvkem. Investoři zase oceňují naši otevřenou komunikaci. To bych vypíchl jako základní stavební kameny našeho růstu.

Nesmím ovšem opomenout zajištění investic. V tomhle ohledu patří mezi nejlepší v tuzemsku. V současné době máme 90 % našich úvěrů zajištěno zástavou movitého nebo nemovitého majetku a zbylých 10 % tvoří “papírové zástavy”. Celou platformu budujeme od začátku tak, aby byla co nejbezpečnější pro investory a aby i v případě možného nesplacení úvěru získali zpět celou investovanou částku nebo alespoň její část. To vše je doplněno o nadstandardní a pevně stanovené zhodnocení 7–12 % ročně.

 Co se děje v “zákulisí”, než samotný projekt představíte investorům? Jak provádíte analýzu jednotlivých projektů?
Máme ohromnou výhodu v našem seniorním obchodním týmu. Ten, díky svým dlouholetým zkušenostem, dokáže vybrat projekty, které má smysl představit našemu oddělení risku. To následně dělá celkovou analýzu businessu. Zajímají nás především finanční a businessové ukazatele, a to v poměru 40/60. Naši “riskaři” také kontrolují odhady zajištěných investic.

Jakmile risk dokončí svoji práci, putuje kompletní analýza k investiční komisi, která má rozhodující slovo ve finálním schválení projektu. Posledním krokem je pak umístění projektu na naši platformu.

Do jakých společností mohou investoři na Fingoodu investovat?

Fingood je nastaven na financování SME podnikatelského segmentu. Ke každému projektu přistupujeme individuálně. Paleta nabízených společností je pestrá. Od developerských projektů, k tradičním značkám jako je Remoska nebo Jarošovský pivovar až například po krematorium.

Jaká je vaše míra defaultu a co se stane, když některý z projektů přestane splácet?

Máme za sebou už přes 190 úspěšně zafinancovaných úvěrů v celkové hodnotě okolo 846 mil. korun. Naše míra defaultu dosahuje jen 2,87 %.

Samozřejmě se vždy snažíme získat pro naše investory co nejvíce peněz zpět, proto má náš collection proces několik fází. Náš systém automaticky informuje podnikatele těsně před splátkou úvěru a v případě nezaplacení pak několik dní po termínu, poté následuje telefonické upozornění na dlužnou částku, případně osobní návštěva klienta a individuální řešení jeho situace.

Pokud ze strany společnosti nedojde k zaplacení ani druhé splátky, přecházíme k zesplatnění úvěru a celý proces předáváme specializované právní kanceláři. Ta pak využívá našich zajišťovacích instrumentů.

Primárně se snažíme vždy dohodnout s daným podnikatelem. Až pokud to není možné, tak dochází k prodeji zástavy a tyto peníze pak vracíme investorům.

Jaké jsou hlavní výhody Fingoodu a kolik si u vás investoři “vydělají”?

Jsme ohromně demokratická platforma. Investice u nás začínají od 1000 Kč a je jen na každém investorovi, zda investuje tisíc, deset tisíc nebo milion korun.

Investoři nás mají v oblibě zejména proto, že nabízíme pevně stanovený výnos od 7 do 12 %, a to s akceptovatelnou až nízkou mírou rizika. V současnosti zveřejňujeme nejčastěji úvěry s výnosem 11–12% p.a. a dobou splatnosti od 12 do 24 měsíců, a to vše s velmi solidním zajištěním.

Na základě čeho stanovujete úrokovou sazbu?

Vycházíme především z metody risk based pricing a k tomu se díváme na to, zda daný projekt bude nabízenou úrokovou sazbu schopen splácet. V příštím roce ovšem očekáváme mírný pokles těchto sazeb.

Proč by si lidé pro své investice měli vybrat právě Fingood?

Lidé by měli především investovat, jakkoliv smysluplně. To je základ. Pokud už se k tomuto kroku rozhodnout, tak je Fingood skvělým dílem do investičního portfolia. Je protipólem k dlouhodobým aktivům jako jsou nemovitosti a akcie. Fingood lze používat k pravidelnému zhodnocení peněz a ideální tyto peníze .

Fingood se dá využít jako skvělý zdroj pasivního příjmu. To proto, že každý měsíc vyplácíme zhodnocené peníze na investorské účty. Kromě výborně zhodnocených peněz může investory také těšit dobrý pocit, že pomohli české ekonomice a konkrétní české firmě.

Jaké jsou Vaše plány pro další rozvoj?

Když navážu na profinancované projekty, tak letos míříme na 1 miliardu a příští rok máme v plánu přidat další 1,2 miliardy.

To se neobejde bez dalšího technického posílení. Náš IT tým nyní pracuje na přepisu celé platformy, tak aby byla schopna odbavit desetitisíce investorů a stovky zpracovaných úvěrů.

Cílem je do roku 2025, tedy za cca 3 roky, profinancovat 7-8 miliard, a to díky desítkám tisícům investorů.

Chystáte se v rámci svých plánů také expandovat někam mimo tuzemské trhy?

Ano, zahraniční expanze je směr, kterým se chceme ubírat. Prvním krokem je zisk licence od EU, kterou budou muset mít všichni poskytovatelé crowdfundingu.

Získání této licence je pro nás tématem číslo jedna a plně a přípravy na licenční řízení jsou u nás v plném proudu. Navíc Fingood patří mezi jednu z mála crowdfundingových platforem, která drží licencí Platební instituce malého rozsahu, ta nás limituje objemem poskytnutých úvěrů a také nám neumožňuje zahraniční expanzi.

Na tuto licenci pak naváže právě naše expanze do zahraničí. Chceme naši službu rozšířit do 4–5 evropských zemí.