Obchodování s opcemi [2024]: Kompletní průvodce

Co byste měli vědět o obchodování s opcemi předtím, než se začnete?  

Jak fungují opce? Proč se vyplatí s nimi obchodovat? A co potřebujete vědět, než se s nimi pustíte do křížku? Možná se vám na první pohled obchodování s opcemi zdá jako nepřekonatelný problém.

Jestliže si ale ujasníte způsob jejich fungování a pochopíte jejich základní podstatu, budete moci i vy těžit ze všech jejich výhod. Takže vzhůru do toho.

 

Průvodce o obchodování s opcemi

 

Co je to opce?

Opci lze nejlépe přirovnat k předkupnímu právu, které znáte i z běžného života. Jestliže si pořídíte opci, máte v budoucnu možnost koupit dané finanční aktivum za předem dojednanou cenu.

Jde o možnost, ne o povinnost. Je tedy pouze na vás, zda této možnosti využijete nebo necháte opci vyexpirovat.

Opci lze uzavřít prakticky na cokoliv, na různé druhy služeb, dodávku výrobků v průmyslu a podobně. Obvykle jde o oboustranně výhodný kontrakt.

Jestliže kupující cítí nejistotu na trhu, ale aktuální cena se mu zdá zajímavá, nekoupí konkrétní aktivum, ale pouze jeho opční kontrakt, za který sice musí zaplatit poplatek (opční prémii – strike), ale ten mu obvykle za eliminaci budoucího rizika stojí.

Opční kontrakty lze využít i na nákup finančního aktiva, například akcií, komodit, indexů, volatility, měn a podobně. Základem obchodů s opcemi jsou 2 druhy opcí:

  • CALL opce
  • PUT opce

Oba lze prodávat i nakupovat v režimu short  a long.

 

Obchodování s opcemi:

Detailní pohled na CALL opci

Call opce nabízí možnost nakoupit finanční aktivum za předem stanovenou cenu. Tato možnost je časově omezená a po uplynutí doby platnosti expiruje.

Kupující se zároveň zavazuje zaplatit za nákup tohoto opčního kontraktu uhradit prodávajícímu poplatek (opční prémii).

Call opce jsou v oblasti virtuálního obchodování nejčastěji využívány na spekulace na růst cen akcií.

Díky možnosti využít opce zaplatíte méně a máte možnost vytvořit si v budoucnu obchod s větším objemem.  I v oblasti opcí můžete využívat short a long příkazy.

Long call opce

Nákupní call opce dokáže kupujícího ochránit vůči růstu ceny konkrétního finančního aktiva.

V určitém okamžiku, kdy je cena podkladového aktiva dle vašeho názoru výhodná, nakoupíte call opci.

V případě, že bude cena podkladového aktiva růst, opci uplatníte a aktivum nakoupíte za předem dojednanou výhodnou cenu.

Následně je prodáte za aktuální tržní cenu a tím pádem realizujete svůj zisk.

Bude-li naopak cena aktiva klesat, opci nevyužijete a akcie, komodity, měnové páry a podobně nakoupíte výhodněji za aktuální tržní cenu.

Přitom samozřejmě musíte počítat se ztrátou prostředků vynaložených na opční prémii neboli strike.

Abyste si mohli z koupě opcí připsat zisk, potřebujete, aby jejich cena vzrostla alespoň tak, aby uhradila opční prémii.

Short call opce

V tomto případě nevystupujete jako kupující, ale jako prodávající. Jste to tedy vy, kdo za celý kontrakt získá opční prémii.

Abyste si mohli připsat zisk, jde vám o to, aby se tržní cena dostala pod cenu dojednanou v opci a kupující tak od vás nakoupenou opci nevyužil a raději nakoupil za aktuální tržní cenu.

 

Detailní pohled na PUT opci

Put opce opravňuje svého majitele prodat podkladové aktivum za předem stanovenou cenu. Stejně jako v případě call opce trvá toto právo jen po omezenou dobu a poté expiruje.

Za nákup předkupního práva je i v tomto případě nutné zaplatit opční prémii.

Prostřednictvím put opcí je možno velice efektivně spekulovat na pokles trhů.

Jestliže chcete provést krátkodobý obchod založený na poklesu a nechce se vám shortovat klasicky akcie, případně využívat finanční páku, je opce tím pravým produktem.

Lze díky ní vstoupit do krátké pozice, tedy začít pozici prodejem a vystoupit z ní koupí. Ve srovnání s call opcí dosáhnete zisku v případě poklesu ceny akcie.

Long put opce

V případě long put opce si pořizujete záruku na odkup finančního aktiva za konkrétní cenu. S nadějí tedy budete očekávat pokles ceny aktiva.

Jakmile se cena dostane pod nákupní cenu opce a vyrovná strike, nakoupíte finanční aktivum, akcie, komodity, měnové páry apod. a poté je se ziskem prodáte za v rámci opce předem sjednanou vyšší cenu.

Samozřejmě, začne-li cena vašeho finančního aktiva růst, jste v tomto případě ve ztrátě dané pouze opční prémií a opci nevyužijete.

Short put opce

Tento druh opce z vás opět činí prodávajícího, tedy vypisovatele, který by rád získal opční prémii.

Tedy doufá, že kupující své put opce nebudou chtít využít z důvodu růstu cen jeho finančního aktiva a opci nevyužije. Výhodnější pro něho bude prodat své akcie za aktuální tržní hodnotu.

Vy si v tomto případě připíšete zisk, kterým je strike neboli opční prémie.

Plus500 – CFD obchodní platforma

 

Jaký je rozdíl mezi uplatněním a přiřazením opce?

Uplatnění opce je prakticky využití práva kupujícího otevřít pozici na konkrétním trhu za podmínek dojednaných při nákupu opce.

V případě, že máte nakoupenou call opci, měli byste tohoto svého práva využít v době, kdy se cena aktiva nachází nad realizační cenou opce.

V případě, že bude cena klesat, je samozřejmě výhodnější opci neuplatnit.

Stejné je to i v případě put opce. Jestliže bude cena finančního aktiva pod nákupní cenou opce, využijete ji.

Jestliže naopak vzroste, zřeknete se svého práva, připíšete si ztrátu v podobě opční prémie a vstoupíte do krátké pozice za vyšší cenu.

Opci tedy vždy uplatňuje kupující, tedy její majitel, prodávající neboli vypisovatel její vždy přiřazen.

obchodování s opcemi_předem dojednaný kontrakt

 

Na jakých hodnotách se běžně pohybuje expirace opce?

Den expirace je v případě obchodování s opcemi poslední den, kdy lze ještě uplatnit své právo nakoupit nebo prodat podkladové aktivum za podmínek dojednaných v opci.

Doba expirace se u jednotlivých opcí liší. Obecně platí, že čím delší dobu platnosti opce, má, tím je dražší.

Nejčastěji se lze setkat s expirací v řádech měsíců (od 1 do 12), narazit ale můžete také na opce s týdenní platností.

Na některých burzách lze obchodovat i s opcemi, které expirují po jediném dni.

 

Co je to tzv. open interest a jakou informaci poskytuje?

Při obchodování s opcemi se často setkáte s termíny, které popisují aktuální dění na trhu s těmito deriváty a ze kterých si můžete udělat obrázek o aktuální situaci.

Jedním z nich je tzv. open interest, tedy počet otevřených opčních kontraktů konkrétního podkladového aktiva za jeden obchodní den.

Tento parametr je počítán zvlášť pro každé aktivum, expiraci i opční prémii a denně je aktualizován.

Velikost open interest se odvíjí od aktuální tržní poptávky po opcích daného finančního aktiva a prakticky není omezován.

Lze z něho vyčíst především likviditu konkrétního titulu. Právě ta aktiva, která mají nejvyšší open interest, jsou nejlikvidnější a je o ně na trhu tedy největší zájem.

Další den se ale může vše změnit. Open interest nemá informační kapacitu vyčíslit změny trhu.

 

S jakými typy opčních kontraktů lze obchodovat?

Obchodování s opcemi: Kromě call a put opcí existují i další typy opčních kontraktů, které lze obchodovat. Označují se jako americký a evropský typ. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Zatímco v případě americké opce můžete svůj kontrakt uplatnit kdykoliv před jeho expirací, evropskou opci je možné uplatnit pouze v den její expirace.

Americká opce má tedy co se týče finančního vyrovnání mnohem větší možnosti a její držitel nemusí uplatnit své právo pouze v předem daný čas, ale prakticky kdykoliv po dobu držení opce.

Na tento typ opcí narazíte především na burzách s finančními deriváty, na ETF trzích a při obchodování s akciemi.

Prakticky lze konstatovat, že americké opce se uplatňují na podkladová aktiva disponující reálnou fyzickou hodnotou.

Evropské opce jsou obvykle ve srovnání s americkými cenově výhodnější. Evropský typ opce je obvykle využíván pro obchody s aktivy, která fyzicky neexistují.

Typicky jde o tržní indexy. Rozdíl je dán také způsobem vypořádání.

V případě americké opce jde nejčastěji o vypořádání fyzické, kdy je kupujícímu doručeno podkladové aktivum, například akcie.

Evropský typ opce je vypořádáván hotovostně. To znamená, že hodnota opce je po dni expirace připsána na účet v hotovosti.

 

Obchodování s CFD opcemi
Přečtěte si zde o brokerovi, který obchodování s CFD opcemi a dalšími instrumenty podporuje.

 

Jaké jsou výhody a nevýhody obchodování s opcemi?

Jednou z hlavních předností obchodování s opcemi je možnost využití finanční páky, ale pro kupujícího téměř bez rizika.

Za opční prémii, která je obvykle zlomkem ceny akcií, můžete ovládat poměrně velké množství finančního aktiva za několikanásobně vyšší cenu.

Kupující má v případě využití opcí prakticky neomezenou možnost zisku a jasně danou výši ztráty – opční prémií.

Prodávající má naopak výši zisku opční prémií omezenou, ale výše ztráty (v případě že protistrana opci uplatní) je neomezená.

Opční prémie, kterou platí kupující prodávajícímu je bohužel nevratná a to i v případě, že nakonec své právo nákupu nevyužijete.

Ve srovnání s Forexem, je opční trh tedy z hlediska poplatků více finančně náročnější, poskytuje však výrazně nižší riziko.

Obchodovat s opcemi lze také s poměrně omezeným počtem finančních instrumentů.

Na druhou stranu ale máte k dispozici poměrně široké portfolio nástrojů a strategií, které můžete při obchodování s opcemi uplatnit.

To vše při minimální časové náročnosti a s předem jasně daným maximálním rizikem.

Opcemi lze například zajistit i pokles cen akcií, které držíte dlouhodobě a považujete je za investici. Dokonce se nemusíte namáhat ani zvlášť s každým titulem a můžete rovnou zajistit celé vaše portfolio.

Opce: Plus500 – CFD obchodní platforma

TIP: Kromě obchodování s opcemi můžete také vyzkoušet obchodování na forexu nebo akcie.