Obchodování s komoditami [2024]: průvodce pro začátečníka

Obchodování s komoditami: zde naleznete kompletního průvodce, jak obchodovat s komoditami. Přečtěte si všechny možnosti, výhody a nevýhody a na co dát při obchodování s komoditami pozor.

Obchodování s komoditami je staré jako lidstvo samo. Odpradávna lidé obchodují s prostředky své obživy, prodávají své přebytky a to ne vždy formou bartrového obchodu.

Již ve starém Sumeru se výměnou za domácí zvířata platilo hliněnými žetony.

Komoditní trh jak jej známe dnes se však poprvé objevil v revolučním roce 1848 na chicagském Board of Trade, který dodnes patří k nejoblíbenějším trhům obrovského množství spekulantů s komoditami.

 

Obchodování s komoditami: Unikátní průvodce vám ukáže, jak obchodovat s komoditami

 

Co jsou a kde se vzaly komodity?

Komodity se vyskytují všude kolem a v mnoha případech si to ani nepřipouštíme.

Jde například o běžné suroviny, které používáme k výrobě svých potravin: maso, mléko, cukr, káva nebo které potřebujeme pro svoji přepravu: ropa, plyn, uhlí, atd.

Komodity jsou velkými společnostmi nakupovány na komoditních burzách, na nichž je stanovena jejich cena, a následně se postupným procesem dostanou až ke koncovým spotřebitelům.

Komodita jako taková je základní produkt, surovina, která se používá pro další obchod, a je obvykle základním stavebním prvkem dalších výrobků nebo služeb.

Například káva, cukr a mléko jsou komodity, které v konečném důsledku vedou k tomu, že vám ráno na stole může stát voňavý nápoj, který vás probudí do nového dne.

Obchodování s komoditami (cukr)

Výhodou komoditního trhu je, že na něm lze směnit komodity, které mají jasně definovanou standardizovanou cenu, což znamená, že dřevo z Asie bude stát stejně jako dřevo z Evropy.

Na počátku obchodu s komoditami docházelo k jejich fyzickému obchodování.

To je dnes již naštěstí nahrazeno obchodováním online, při němž vás brokeři ochrání před tím, aby vám před domem zastavil kamion například s kakaem, které jste nestačili prodat.

 

Jak se dělí komoditní trh?

Vzhledem k tomu, že komodit z různých odvětví lidské činnosti je na světě opravdu obrovské množství, snažili se je tvůrci trhu již na počátku rozdělit do několika hlavních kategorií, které by celé obchodování zjednodušily.

Proto dnes rozlišujeme 4 hlavní komoditní kategorie:

 1. Zemědělské komodity (např. káva, cukr, pšenice, mléko, atd.)
 2. Hospodářská zvířata (např. živý skot, ale i maso, kozy, ovce, apod.)
 3. Kovové komodity (např. zlato, stříbro, platina, ale i hliník, atd.)
 4. Energetické komodity (např. ropa, plyn, uhlí, apod.)

V některých případech můžete narazit také na pojem tvrdé a měkké komodity. Mezi měkké komodity se řadí zemědělské produkty a zvířata, tvrdými jsou naopak kovy, ale i ropa. Je jasné, že se některé komodity těší většímu zájmu nakupujících než jiné.

 

Nejobchodovanější komodity

Nejvíce obchodů se uskutečňuje bezkonkurenčně s ropou, která je předmětem zájmu jak velkých společností, tak drobných traderů.

Mezi komodity, se kterými se nejvíce obchoduje patří např:

 • Ropa
 • Zemní plyn
 • Zlato
 • Kukuřice
 • Měď
 • Sója
 • Stříbro
 • Pšenice
 • Cukr
 • Káva

 

Klikněte na komoditu v tabulce: získejte více informací, založte si účet a začněte obchodovat.

 

Jaké komodity z jednotlivých kategorií jsou obchodovány nejčastěji?

Jak již bylo zmíněno, celosvětový zájem o ropu je obrovský, jde také o nejčastěji obchodovanou energetickou komoditu, která má vysokou volatilitu.

Používá se nejen pro výrobu pohonných hmot, je také velmi důležitou surovinou při výrobě hnojiv, některých plastů, kosmetiky, textilií a dalších.

Jak obchodovat s komoditami jako je ropa

Mezi nejčastěji obchodované zemědělské komodity patří cukr a káva. Právě káva je druhou nejčastěji obchodovanou komoditou hned po ropě.

Obchodníci milují nejen její chuť a aroma, ale také její cenu.

Další velmi důležitá součást oblasti zemědělských komodit je cukr, který se kromě slazení využívá také k výrobě etanolu. A díky tomu zajímá mnohé obchodníky.

Oblasti kovových komodit jednoznačně vévodí zlato, které je investory pokládáno za jistou investici i v dobách, které se nezdají být příliš stabilními.

Zlato je oblíbená komodita pro obchodování

Cílem dlouhodobých investic bývá často ale také stříbro, jehož cena je mnohem variabilnější než u zlata, a měď, jež se používá v mnoha odvětvích průmyslu, například strojírenství či výrobě elektrických strojů a přístrojů, a proto je poptávka po ní stabilně vysoká.

 

Kdo se podílí na obchodech na komoditních trzích?

Hlavními a nejdůležitějšími subjekty jsou výrobci komodit, tedy ti, kteří dodávají komodity na trh. Bez nich by žádný trh s komoditami vůbec existovat nemohl.

Jde především o zemědělce, důlní a těžařské firmy, které v mnoha případech prodávají kontrakty na komodity ještě předtím, než je vyrobí.

Další velmi důležitou skupinou vyskytující se na komoditních trzích jsou zpracovatelské průmyslové společnosti neboli koneční spotřebitelé.

Ti poptávají a nakupují konkrétní komoditu, kterou potřebují jako surovinu pro svoji výrobu.

Likviditu na trhu zajišťují tradeři a další spekulanti, kteří investují do svých předpokladů, jakým směrem se cena jednotlivé komodity pohne. Jde jak o drobné obchodníky, tak o gigantické hráče.

 

Na jakých burzách můžete s komoditami obchodovat?

Kromě již zmíněné Chicago Board of Trade (CBOT), která patří k nejstarším burzám na světě, existuje i celá řada dalších komoditních burz, které se obvykle specializují na konkrétní kategorie komodit.

Například kovy lze obchodovat na London Metal Exchange (LME), kávu například na Intercontinental Exchange (ICE).

Kromě již zmíněných patří mezi nejznámější a největší komoditní burzy na světě například:

 • New York Board of Trade (NYBOT)
 • Tokyo Commodity Exchange (TOCOM)
 • New York Mercantile Exchange (NYMEX)
 • Chicago Mercantile Exchange (CME)
 • Brasil Bolsa Balcao SA (B3)
 • Euronext NVG
 • a další

Úkolem komoditní burzy je usnadnit nákup a prodej kontraktů s hodnotou pevně svázanou s cenou konkrétní komodity.

Stejně jako na jiných typech finančních trhů i zde stojí proti sobě nakupující a prodávající. Každý má samozřejmě o ceně konkrétního kontraktu úplně jinou představu.

Makléři jednotlivých brokerů dříve nakupovali a prodávali kontrakty svých zaměstnavatelů osobně.

V současné době již převážná většina obchodů probíhá elektronicky, což je jednodušší a levnější. Přesto by každý obchod měl mít stále téměř totožné standardizované parametry.

Mezi ty patří jednoznačné určení ceny a množství komodity, která bude obchodována v jednom kontraktu.

Dále se při obchodu dohodne také datum dodání, v některých případech spíše finančního vypořádání a kvalita dané suroviny.

 

Jaké faktory ovlivňují nabídku a poptávku po komoditách?

Většina konkrétních komodit je ovlivněna změnou faktorů, které jsou pro ně typické.

Například na cenu zemědělských komodit má vliv počasí, cenu zlata ovlivňuje kolísání amerického dolaru, atp.

Mezi faktory ovlivňující poptávku po jednotlivých komoditách patří samozřejmě také jejich aktuální dostupnost, případně vládní intervence, válečné konflikty, výrazné změny v chování spotřebitelů, apod.

Právě tyto vlivy se můžete pokusit předvídat při obchodování s komoditními CFD, které vám mohou pomoci potencionálně vydělat na rostoucím i klesajícím trendu.

Stačí jej jen správně odhadnout.

Komodity jsou na mezinárodních trzích obchodovány v amerických dolarech (USD).

Komodity se obchodují v USD

A právě tato měna je tou, která světem komodit hýbe více, než se na první pohled může zdát. Jestliže hodnota amerického dolaru vůči jiným měnám klesá a tato měna tedy oslabuje, ceny komodit jsou zákonitě vyšší. Silný dolar naopak přináší levnější komodity.

Z rostoucí ceny dolaru profituje především zlato, které považováno za zajišťující investici.

Když klesá hodnota dolaru a na světových trzích dochází k prudkým bouřím, cena zlata se obvykle zvyšuje a to mnohonásobně více než v případě jiných komodit.

 

Jak začít obchodovat s komoditami?

Chcete-li se pustit do obchodu s komoditami, máte několik možností. Asi nejjednodušším způsobem, který ale přináší nejvíce komplikaci je přímý nákup fyzických komodit.

Samozřejmě můžete najít zemědělce nebo výrobce cukru či producenta benzínu, od něhož koupíte konkrétní komoditu.

Jsou zde ale 2 kameny úrazu. Tito velcí producenti obvykle prodávají v předem daném množství, které je pro běžného smrtelníka obrovské.

A právě toto množství suroviny je potřeba někde uskladnit. Jestliže nemáte obrovskou skladovací halu, zřejmě pro vás tento způsob nákupu komodit nebude tím pravým.

 

Pro drobného tradera je mnohem efektivnější obchodovat s komoditními futures nebo opcemi

Při nákupu futures si zavazujete prodávajícího, že vám v konkrétní den prodá konkrétní množství dané komodity.

Samozřejmě, že ji v tomto případě nechcete fyzicky koupit, jde vám spíše o spekulaci na růst či pokles její ceny. V období mezi koupí kontraktu a vypršení smlouvy můžete kontrakt se ziskem nebo s prodělkem prodat.

Při obchodování s futures lze uplatnit pákový efekt a znásobit svoje možnosti v pozitivním i negativním směru.

Stejně jako futures umožňují obchodovat s komoditami, aniž byste museli přímo nakupovat zboží, i opce. I na ně lze použít pákový efekt.

Použít můžete 2 druhy kontraktů: call (nákupní) a put (prodejní). Koupí call opce získáváte právo koupit v budoucnu komoditní futures za předem stanovenou cenu.

Což mimo jiné znamená, že bude-li v budoucnu vyšší cena, prodáte svoji call opci se ziskem.

V případě put opce platí pravý opak, zisk vás čeká v případě, že cena komodity klesne pod cenu, za kterou jste put opci pořídili.

 

Jak začít investovat do komodit: Zkuste komodity prostřednictvím CFD

S komoditami lze obchodovat nejenom pomocí futures a opcí, využít můžete další deriváty, mezi něž patří také CFD (Contracts for Difference).

Ty vám dovolí spekulovat na pokles či růst cen komodit bez nutnosti je vlastnit.

Po konci platnosti smlouvy získáte nebo zaplatíte rozdíl mezi cenou v době, kdy jste CFD kontrakt kupovali a prodávali.

Vstup do pozice i výstup z ní je u CFD kontraktů ve srovnání s futures a opcemi více přímočarý, což je jednou z příčin, proč je tento nástroj tak často využíván.

S CFD kontrakty lze navíc obchodovat prakticky celý všední den a potencionální zisk lze realizovat na základě růstu i poklesu trhu.

Navíc můžete uplatnit pákový efekt, který vám může pomoci znásobit potencionální profit z vaší investice.

Při obchodování s komoditami prostřednictvím CFD musíte ale na druhou stranu počítat s náklady ve formě swapů, tedy poplatků za držení pozice i přes noc, spreadu, tedy minimálního rozdílu mezi kupní a prodejní cenou, a v neposlední řadě také s provizemi pro brokera, které jsou obvykle přímo úměrné velikosti vaší transakce.

Obchodujte s komoditami podle úspěšných
Víte, že u tohoto brokera (recenze zde) můžete snadno kopírovat obchody těch nejlepších obchodníků s komoditami?

 

Jak obchodovat s komoditami aneb zkuste akcie

Další možností je nákup akcií společností zabývajících se např. těžbou nebo zpracováním komodit. Může se jednat o těžaře zlata či ropy, pěstitele dobytka, zpracovatele kávy, cukru apod.

Akcie těžařských firem aneb jak obchodovat s komoditami

 

Komodity přes ETC (Exchange Traded Commodities)

Další volbou pro obchodování s komoditami je prostřednictvím ETC produktů, které se týkají přímo určitých komodit nebo komoditních indexů.

 

Jaká pravidla by měl dodržovat úspěšný komoditní obchodník?

Abyste byli na trhu s komoditami úspěšní, je potřeba stejně jako na ostatních druzích trhů s finančními aktivy dodržovat několik pravidel.

 

1) Vzdělávejte se

V první řadě je nutné neustále zvyšovat svoji informovanost a přehled. Bez pravidelného a nekončícího sebevzdělávání z vás zkrátka nikdy úspěšný obchodník nebude.

Rozšiřováním svých obzorů zároveň eliminujete riziko, kterému se při tradování vystavujete, na minimum.

Jako zdroje informací velice dobře poslouží různé webináře, živé semináře, články, kurzy, samozřejmě odborné publikace a další.

Velice dobrým způsobem pro rozvoj vašich obchodník kompetencí je využití bezplatného demo účtu třeba u tohoto obchodníka v češtině, na kterém si zároveň můžete ověřit svoji obchodní strategii.

 

2) Analyzujte

Jestliže zpětně nepochopíte, proč jste v konkrétní transakci měli úspěch či si naopak připsali ztrátu, do dalšího obchodování se nepouštějte.

Analýza všech vašich transakcí by se měla stát alfou omegou vašeho úspěchu.

Jako tradeři s komoditami byste měli porozumět fundamentální analýze, makroekonomickým údajům i tržním cyklům, které jsou základem pro dlouhodobou analýzu trendů.

Přátelit byste se měli také s technickou analýzou, která může přinést zajímavá data klíčová pro vaše rozhodnutí.

 

3)  Obchodujte pouze s prostředky, které si můžete dovolit ztratit

Díky pákovému efektu při obchodování s komoditami můžete velké peníze získat, ale také ztratit. Proto byste jako začátečníci měli být obezřetní a jasně si definovat maximální možnou ztrátu.

Pro obchodování na finančních trzích je dobré si také vyhradit určitou část úspor, o které můžete přijít, aniž by to zásadním způsobem ovlivnilo váš životní komfort.

Vstupujte tedy jen do pozic, jejichž velikost by pro vás v případě ztráty nebyla likvidační.

Důsledně používejte inteligentní příkazy, zejména příkaz Stopp Loss, který omezí vaši ztrátu na přijatelnou úroveň. A mějte jasně danou strategii.

Nevstupujte do pozic náhodně. Každý obchod byste měli být schopni zdůvodnit a měl by z hlediska vašeho dlouhodobého přístupu dávat smysl.

 

4)  Využijte komodity k diverzifikaci svého portfolia

Jedním z užitečných pravidel úspěšného obchodníka je vyhnout se investici do jediného produktu. V případě jeho krachu přijdete o všechno. Riziko je potřeba rozdělit.

Vybudujte si tedy portfolio, které bude obsahovat různě druhy finančních produktů a bude odolné vůči nenadálým výkyvům trhu.

Komodity mohou sloužit buď jako hlavní finanční aktivum nebo doplněk k obchodování s jinými aktivy, který má snížit vaše riziko na nejmenší možnou míru.

S pšenicí se obchoduje online poměrně často

FAQ: Nejčastější dotazy

Jaké komodity jsou vhodné pro začátečníky?

Začátečníkům nelze okamžitě doporučit konkrétní komoditu. Je třeba dané komodity nejdříve nastudovat, zjistit co ovlivňuje jejich cenu a lépe je poznat. Pak si začátečník může vybrat. Případně si může začátečník vyzkoušet obchodování na demo účtu u tohoto brokera.

Jaké jsou obchodní hodiny pro obchodování s komoditami?

Většina komodit se obchoduje na komoditní burze Chicago Board of Trade (CBOT) v USA, kde jsou obchodní hodiny stanoveny od 9:30 do 16:00 US času. Komodity však lze obchodovat také mimo tyto stanovené hodiny a to od 18:00 do 17:15 příštího dne.

Co je lepší – Forex nebo komodity?

Obchodovat měny nebo komodity? Forexu jsme podrobněji věnovali zde, přečtěte si celý článek a srovnejte si výhody a nevýhody forexu spolu s tímto příspěvkem o obchodování s komoditami a jejich plusy a mínusy. Závěr si snadnou uděláte sami.

 

77 % účtů retailových investorů přichází o peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.