Pojištění pro případ smrti [2024]: na co dát pozor?

Pojištění pro případ smrti mnoho lidí opomíjí, ačkoliv jde o velice rozumný krok, který je vhodné podniknout. Zejména pokud máte vlastní rodinu, která by se v případě vaší nenadálé tragické smrti mohla dostat do finančních problémů.

V České republice naštěstí existuje více možných nabídek pojištění pro případ smrti, podívejme se tedy společně na některá z nich. Nejdříve se ale zaměřme na více detailů ohledně pojištění.

 

Proč uzavřít pojištění pro případ smrti?

O smrti v dnešní společnosti lidé neradi hovoří, a kdyby mohli, s chutí by se jí vyhnuli. Takto to bohužel nefunguje a smrt dříve či později přijde pro každého člověka. Ne vždy však v případě přirozené sešlosti věkem.

I v dnešní době může člověk zemřít v důsledku nehody, úrazu nebo smrtelné nemoci. A to bez ohledu na to, kolik je mu let, či jak dobrému zdraví se předtím těšil.

Proto je vhodné se nad pořízením pojištění zamyslet, zejména v případě, že na vás závisí někdo jiný.

>>Jedno z nejlepších životních pojištění je Mutumutu, se kterým získáte 30 % pojistného zpět. Psali jsme o něm zde.

 

Komu se pojištění pro případ smrti doporučuje sjednat

Pojištění pro případ smrti je primárně orientované na živitele rodin či jednoduše na lidi, na jejichž příjmu závisí jeden nebo více osob (ať už jde o staré rodiče, partnera, děti,…).

Ještě prospěšnější je pojištění v případě, kdy má daná rodina jiné finanční závazky, například splácí hypotéku.

V případě, že tak dojde ke smrti živitele rodiny, pojištění dokáže překlenout období, během něhož by rodina mohla čelit finanční krizi a pomůže jí se peněžně vzpamatovat.

Pojištění pro případ smrti poskytuje zabezpečení i pro blízké osoby

 

Na jakou částku se pojistit s pojištěním pro případ smrti

Odpověď záleží na tom, jak rozsáhlou máte rodinu, jaký je její finanční stav a jestli má nějaké náklady navíc, kromě běžných životních útrat (například jestli splácí půjčku).

Také velmi záleží na tom, jestli jste jako zřizovatel půjčky jediná výdělečná osoba v rodině, či do rodinného rozpočtu přispívá ještě někdo další.

To vše řečeno, podle průměrných výpočtů každopádně platí, že částka pojistného by se měla svou výší vyrovnat až třem ročním příjmům pojištěného člověka.

 

Cena pojištění pro případ smrti
>>Nezávazně spočítat cenu životního pojištění můžete na těchto stránkách.

 

Při sjednávání pojistné smlouvy pro případ smrti berte v potaz:

  • Kde mohou rizika nastat (práce, běžné aktivity, sport apod.) a jak (smrt s následkem dopravní nehody, úrazu či nemoci)
  • Koho byste chtěli zaopatřit – obmyšlená osoba (určená osoba, komu bude vyplacena dohodnutá částka v případě smrti) – děti, manžel(ka), partner (ka), rodiče, sourozenci apod.) a jakou výši částky by mohli obmyšlené osoby potřebovat.

 

Jak probíhá pojistné plnění při smrti

Pojistná událost nastane smrtí nebo prohlášením za mrtvého.

Ten, kdo oznamuje pojistnou událost, vyplní a odešle oznámení, kde přiloží úmrtní list nebo pravomocné prohlášení za mrtvého, doklad prokazující příčinu smrti, kopie všech dokumentů od Policie ČR a jiných orgánů, které smrt šetřily.

Pokud nastane pojistná událost (smrt), pak obmyšlené osoby mají nárok na vyplacení pojistného plnění podle výše sjednaných částek ve smlouvě.

Obmyšlený může být jak fyzická, tak právnická osoba a může být v pojistné smlouvě zmíněná nejen jménem, ale identifikovaná také vztahem k pojištěnému (např. bratr).

Pojistná náhrada se nemusí danit a není předmětem případného dědického řízení.

 

Jaké pojištění smrti je to správné aneb na co si dát pozor

Pojištění si sjednejte na nejširší výklad, tzn. pro případ smrti z jakékoliv příčiny jako je to např. u Mutumutu.

U některých pojišťoven se totiž může lišit pohled na pojistnou událost (smrt). Buď klasifikují smrt zapříčiněnou nemocí nebo následkem úrazu.

 

Výluky aneb na co se pojištění pro případ smrti nevztahuje

Pojištění nekryje události vzniklé před sjednáním pojištění a také v důsledku sebevraždy.

 

Kde sjednat férové pojištění pro případ smrti?

Sjednejte si životní pojištění Mutumutu zde, které kromě smrti vyplácí plnění za pracovní neschopnost formou měsíční renty. Tato renta z pojištění vyrovná váš příjem, když nemůžete víc než 2 měsíce vydělávat.

Navíc na vás nečekají žádné skryté podmínky ani zbytečné poplatky a dostanete až 30% odměnu z ceny pojistného.

 

 

Další pojištění

Mezi další pojištění, které je zapotřebí nejen pro vás, ale také pro vaše děti či zvířata při způsobení neúmyslné škody, patří pojištění odpovědnosti za škody.

Pojištění pro případ smrti může pro vás a vaše blízké zásadní. Jestli chcete mít klidné spaní a ujistit se, že vaši rodinu v případě nejhoršího nepostihnou finanční problémy, tento typ pojištění by pro vás mohl být tím pravým.