Velká Woltair recenze [2024]: experti na tepelná čerpadla a fotovoltaiku?

Woltair recenze: Proč (ne)využít služeb Woltair? Podívejte se na výhody a nevýhody těchto expertů na tepelná čerpadla a fotovoltaiku.

Příroda a ekologický život se dostává v posledních letech do popředí.

Jedním z propagátorů dekarbonizace na českém trhu je firma Woltair, která svým zákazníkům nabízí fotovoltaiky a tepelná čerpadla. Ty nejenže šetří naši matičku Zemi, dokonce i naši peněženku.

Přemýšlíte nad nákupem ekologického zdroje tepla? Woltair recenze vám přináší odpovědi.

Vyplatí se vám nákup fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla? Jaké jsou Woltair recenze a jaké nabízí služby?

 

Woltair recenze aneb opravdu experti na tepelná čerpadla a fotovoltaiku?

Woltair logo

Pokud si vyberete některé z cca 450 tepelných čerpadel skladem (7 značek) naistaluje jej Woltair do 30 dní. Pokud to společnost nestihne má zákazník nárok na 50% slevu.

Tepelné čerpadlo – co to je?

Tepelné čerpadlo získává teplo ochlazením země, vody nebo vzduchu. Vniklé teplo posléze může ohřívat jinou látku – např. užitkovou vodu v topné soustavě.

Tepelné čerpadlo ale nefunguje samo o sobě, k jeho provozu je potřeba malé množství elektrické energie. 

Firma Woltair ale dokáže vytvořit soběstačnou domácnost v kombinaci s fotovoltaikou. Jejich pracovníci vám poradí, zda se toto řešení vyplatí i pro vás.

 

Účinnost tepelného čerpadla

Jak již bylo řečeno, tak tepelné čerpadlo ke svému provozu potřebuje určité množství energie, není tedy samostatné a potřebuje i příjem elektřiny ze sítě distributora, fotovoltaiky, případně jiného zdroje.

Woltair recenze tepelných čerpadel

Pro lepší funkčnost čerpadla je potřeba zateplený dům. V případě tepelných ztrát z důsledku nesprávné izolace dochází k vyššímu výkonu čerpadla, a tím i vyšší spotřebě elektřiny.

Při správném servisu si ale můžete užívat tepelné čerpadlo i více než 20 letzáruka je u Woltair 10 let.

Návratnost tepelného čerpadla

Návratnost investice do tepelného čerpadla se liší dům od domu. Záleží na zateplení baráku, velikosti, ale i počtu obyvatel.

Dalším důležitým aspektem je předešlé vytápění, jestliže topíte plynem, ušetříte asi 50 % vašich nákladů na energie, v případě elektrického vytápění pak ušetříte klidně 75 % nákladů.

Návratnost investice při přechodu z elektrokotle v domě s vysokou energetickou náročností je cirka 2,5 let, zatímco u plynového kotle je to zhruba 8 let.

Naopak v novostavbě s nízkou energetickou náročností se může návratnost vyšplhat klidně i ke 13 rokům.

Ve Woltair kalkulačce si můžete spočítat, kolik přesně by stála montáž tepelného čerpadla vás, návratnost investice i kolik ušetříte oxidu uhličitého za rok.

 

Důležitá čísla

– Cena tepelného čerpadla cca. 25 000 Kč – 360 000 Kč

– Ušetření 50 % nákladů oproti plynu, 75 % oproti elektřině

– Návratnost se pohybuje zhruba kolem 2,5-13 let

 

Výhody a nevýhody tepelného čerpadla

Výhody Nevýhody
Nezávislost na přírodních zdrojích (uhlí/zemní plyn) Potřeba elektrické energie k provozu
Ekologie U některých kusů vyšší hlasitost
Úspora elektrické energie
Dotace od státu snižující počáteční investici
Skoro bezúdržbové
Snížení nákladů na energie až o 75 %

 

Fotovoltaika – co to je?

Fotovoltaická elektrárna neboli solární elektrárna vytváří elektrickou energii ze slunce. Při tomto procesu dopadají fotony slunečního záření na solární články.

Tyto fotony obsahují obrovské množství energie, díky čemuž uvolňují elektrony – hlavní součást elektrického napětí.

Po uzavření elektrického obvodu se ze získaných elektronů vytvoří elektrická energie. Tento proces se nazývá fotovoltaický jev.

V případě, že by se zužitkovalo veškeré sluneční záření k výrobě elektrické energie, pokryly by se lidské potřeby 6000krát.

Tato vize ale samozřejmě není proveditelná, fotovoltaické elektrárny jsou ale schopné zařídit samostatnost některých rodin.

 

Z čeho se skládá fotovoltaika

Běžná fotovoltaika se skládá se tří základních prvků – fotovoltaických panelů, střídače a baterie.

Fotovoltaické panely jsou pospojované fotovoltaické články, které přeměňují fotony na elektrony. Střídač je srdcem celé elektrárny, ten vede proces přeměny a v baterii se ukládá vytvořená energie.

Baterie nemusí být nutně součástí fotovoltaiky. Záleží jen na vás, jak se rozhodnete zacházet s přebytečnou energií.

Woltair recenze fotovoltaiky

Ve slunných dnech totiž elektrárna vytvoří daleko více energie, než jste schopni spotřebovat.

Baterie vám pak ušetří energii na večery nebo pochmurné dny, kdy výroba pokulhává. Další možností je ohřívání vody, přebytečná energie vám ohřeje boiler, dokonce bazén.

Případně můžete vytvořenou energii prodávat distributorovi. Počítejte ale s tím, že ji od vás bude kupovat jen za zhruba polovinu prodejní ceny.

 

Funkčnost fotovoltaiky

Otázka baterie nás možná přivádí k funkčnosti. Je pravda, že sluneční záření dokáže vyprodukovat mnoho energie, k tomu je ale potřeba přímé světlo.

V případě zamračeného dne se výroba snižujev noci stagnuje a v zimě Woltair počítá s tím, že majitelé fotovoltaiky budou alespoň občas odebírat energii z distribuční sítě.

Zimní měsíce mají přeci jen krátké dny, lidé tráví v domácnostech více času, takže spotřebují i více elektřiny.

fotovoltaika Woltair kalkulace

Sluneční elektrárna je celkem ztrátová, stále nedokážeme spotřebovat veškerou energii obsaženou v paprsku a promrháváme tak jeho potenciál.

Z množství energie slunečního záření dokážeme vytvořit jen 20 % energie elektrické.

 

Návratnost fotovoilaiky

Mnoho lidí by si mohlo říct, že výpočet návratnosti solární elektrárny je jednoduchý.

Elektrárna vyrobí řekněme 2,6MWh elektřiny za rok, odběrová cena elektřiny je třeba 4,75 Kč/kWh, pak při využití 70% vyrobené energie ušetříte 9 000 Kč za rok.

Slibovaná životnost je 25 let, takže celkově ušetříte zhruba 200 000 korun (se započítáním snižování účinnosti – cca. půl procenta za rok).

fotovoltaika Woltair kalkulace ihned

Tento výpočet ale není konečný, teď přichází to těžké, nesmíte zapomenout na inflaci, a tedy zvyšování cen za energie – rázem se návratnost zvýší o polovinu – zhruba na 400 000 korun.

Tato čísla jsou samozřejmě orientační, záleží na velikosti domu a počtu panelů, schopnosti využívat solární energii, vlastnictví baterie a reálné spotřebě vytvořené energie.

Pro přesnější informace je tedy vhodné vyzkoušet Woltair kalkulačku, ta dokáže vypočítat cenu fotovoltaiky i její návratnost ve vaší domácnosti.

 

Důležitá čísla

– Životnost panelu je cca. 40 let, záruka 25 let

– Cena za fotovoltaiku průměrně 500 000 Kč, po dotaci 300 000 Kč

– Průměrná dotace 200 000 Kč

– Návratnost cca. 5 let

– Ušetření cca. 9 000 Kč ročně na energiích

– Celkově ušetření cca. 500 000 Kč na energiích

 

Výhody a nevýhody fotovoltaiky

Výhody Nevýhody
Šetrné k životnímu prostředí Elektřina k dispozici jen za příznivého počasí a ve dne
Částečná energetická samostatnost (možná i úplná) Účinnost výroby energie cca. 20 %
Ušetření peněz za energie Účinnost solárních panelů je ovlivnitelná (světová strana, znečistění, zasněžení, část dne, roční období atd.)
Ochrana proti blackoutu Solární panely zabírají mnoho prostoru
Dotace od státu Otázka, co s přebytečnou energií?
Dlouhá doba záruky – panel 25 let
Dlouhá životnost – panel klidně i 40 let
Minimální údržba
Poměrně brzká návratnost investice (cca. 5 let)

 

Proč se obrátit na společnost Woltair

Woltair, dříve vystupující pod názvem Topite.cz., je jedno z nejsilnějších jmen na poli české dodávky tepla. Více než 3000 domovů již využívá přístroje dodané tímto profesionálem.

Jejich práce ročně ušetří 6 300 CO2. Ve zkratce nabízí komplexní řešení realizace fotovoltaiky a tepelných čerpadel.

 

Co je Woltair?

Woltair je inovativní firma, která kloubí nejnovější technologie s precizní tradiční prací. Jejich vize je jasná – dekarbonizace naší planety a zajištění tepla a elektrické energie pro domácnosti.

Proto v Evropě zajišťují zdroje tepla a elektřiny v podobě fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel, ale i nabíjecích stanic pro elektromobily.

Woltair je komplexní servisem s vlastním montážním týmem, který vám zajistí služby od A do Z. Jejich tým čítá nad 150 zaměstnanců skládající se jen z expertů na obnovitelné zdroje.

 

Historie Woltair

Startup vznikl v roce 2018 díky třem topenářům Karlu Náprstkovi, Jiřímu Švédovi a Danielovi Heclovi.

Původní vizí bylo vytvoření pouhého srovnávače a databáze řemeslníků pod jménem Topíme.cz.

Tři roky úspěšně fungovali na trhu a vytvořili dynamickou společnost, která mísí tradiční řemeslo s digitalizací.

Postupně se začali více a více zajímat o matičku Zemi, zahájili dodávku fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel.

Rok 2021 byl pro společnost přelomový, vedení začalo s distribucí do ciziny, v prvé řadě do Polska, díky tomu se Topíme.cz. přejmenovalo na mezinárodní Woltair.

Pod tímto názvem již firma funguje dodnes.

 

Co Woltair nabízí

Poradenství i projektování

Woltair zaměstnanci vytvoří nejvhodnější projekt pro váš dům.

Woltair porovnávač

Woltair spolupracuje se všemi předními výrobci fotovoltaiky a tepelných čerpadel.

V jejich seznamu naleznete natolik známá jména, jakými jsou například BOSCH, NIBE, Buderus, Daikin, De Dietrich nebo Growatt.

Woltair vybírá pro zákazníka to nejlepší na trhu právě pro jeho potřeby. Nemusíte tak volit z omezené nabídky a můžete si porovnat produkty na českém trhu.

Zařízení dotací

Ekologie se dostává do popředí novinových článků a diskuzí již mnoho let.

Ani Česká republika není pozadu a vytvořila projekt Nová zelená úsporám, který má finančně (průměrně 200 tisíc kč) pomáhat zájemcům o obnovitelné zdroje, zateplení a další ekologické kroky v domácnosti.

Woltair spolupracuje s Českou spořitelnou a Stavební spořitelnou České spořitelny, takže dotace vyřeší za vás.

Demontáž starého kotle

Nemusíte řešit váš starý kotel, Woltair jej odmontuje a nahradí novým zdrojem tepla.

Instalace nového zdroje vytápění, elektrické energie nebo nabíjecí stanice pro elektromobily

Samotná realizace je samozřejmostí, firma Woltair má najaté vyškolené profesionály.

Pravidelný servis

Woltair chodí na pravidelné roční prohlídky, aby si zajistili správný chod jimi namontovaných přístrojů.

Proto vytvořili servisní kalendář, kde si můžete naplánovat vhodné datum a čas, kalendář vám pak připomene, že se prohlídka blíží.

 

Závěr Woltair recenze

Výhody Nevýhody
Nestranné srovnání produktů na trhu Kritika nedodržování termínů ve Woltair recenzích. Z toho se Woltair poučil a nyní nabízí instalaci tepelného čerpadla do 30 dnů, jinak dostanete 50% slevu.
Komplexní služby
Pravidelný servis
Vyřídí dotace za vás
Inovativní přístup – např. chytrý servisní kalendář
Ekologická společnost se snahou o dekarbonizaci planety
Poradenský servis
Vhodná kombinace fotovoltaiky s tepelným čerpadlem a vytvoření samostatné domácnosti

Woltair recenze na internetu jsou ve výsledku kladné. Obecně se hodnocení pohybuje mezi 3-5 hvězdičkami.

Kritizují jen časovou vytíženost firmy, kvůli přetlaku objednávek, montáž se tak někdy mohla prodloužit.

Na druhou stranu Woltair nyní nabízí závazné termíny (např. instalace tepelného čerpadla do 30 dnů apod. Zákazníci naopak chválí práci i služby firmy Woltair.