Index VIX [2024]: vše o indexu strachu, nervozity a volatility na trzích

Co je index VIX, co ho ovlivňuje a jaké jsou jeho slabiny? Přečtěte si vše o indexu strachu, nervozity a volatility zde.

Index VIX je měřítkem aktuální míry strachu a nervozity panující na finančních trzích. Je také nazýván indexem volatility a je rozhodně považován za její měřítko.

Do jeho výpočtu se používají put i call opce na index S&P 500 s průměrnou expirací 30 dní.

Právě volatilita těchto opcí je pro hodnotu indexu VIX stěžejní.

 

Co je to volatilita?

Volatilita znamená prakticky míru změny určitého aktiva. Informuje o tom, jak často a jak výrazně se mění cena.

Nízká volatilita znamená, že se cena podkladového aktiva mění pozvolna a výkyvy nejsou tak výrazné.

Naopak vysoká volatilita informuje o tom, že cena aktiva se mění prudce a hodnoty změny jsou vysoké.

V závislosti na změně volatility se mění také hodnota indexu VIX. Při nízké volatilitě hodnota tohoto indexu klesá, naopak při vysoké volatilitě roste.

Společně s volatilitou roste také míra rizika investice do podkladového aktiva. Při vysoké volatilitě je vysoké i riziko, při nízké volatilitě, je riziko investice nízké.

Volatilitu lze rozdělit na 2 typy:

  • historickou,
  • implikovanou

Historická volatilita obsahuje informaci o pohybech podkladového aktiva v minulosti, implikovaná volatilita naopak hovoří o budoucnosti.

Index VIX je počítán z volatility implikované, s níž je také kalkulováno ve většině finančních výpočtů.

 

Jak se volatilita měří?

Historickou volatilitu lze jednoduše vyčíslit statistickými výpočty s cenami za konkrétní uplynulé období.

Je možné spočítat průměr, směrodatnou odchylku i další statistické ukazatele. Právě hodnota směrodatné odchylky koreluje s volatilitou neboli vyčíslením rizika.

Implikovanou volatilitu lze naopak odvodit od hodnoty ceny opcí, což jsou deriváty, jejichž cena je přímo závislá na pravděpodobnosti růstu ceny akcií.

Má-li akcie potenciál růstu v konkrétním období, zvyšuje se cena call opcí na její akcie, protože se také zvyšuje pravděpodobnost, že v období do konce expirace přinesou investorovi zisk.

Díky tomu, že jsou opce dostupné na volném trhu, lze je použít k předpovědi volatility konkrétního podkladového aktiva. V tomto případě jde o budoucí neboli implikovanou volatilitu.

Oba typy volatility mají svojí vypovídající hodnotu a závisí pouze na investorovi, zda s ní dokáže pracovat nebo její sdělení bude ignorovat.

tržní volatilitou lze nakládat podobně jako s technickou analýzou. Znalému pomůže, neznalého spíše odradí.

I v tomto případě platí, že než se pustíte do jakýchkoliv obchodů, měli byste si vytvořit dostatečnou informační základnu a vědět, co děláte.

 

Index VIX – měřítko strachu

Index VIX vznikl v roce 1993 a jeho prvotním podkladovým aktivem bylo 8 nejčastěji obchodovaných call i put opcí na index S&P 100 – OEX.

V současné době vyjadřuje index VIX míru volatility call i put opcí na index S&P 500, se kterými se obchoduje na chicagské burze – Chicago Board Options Exhange CBOE.

Jeho hodnoty prakticky ukazují 30denní budoucí volatilitu na trzích prezentovaných indexem S&P 500.

 

Jaký je vztah indexu VIX k opcím a akciovým indexům?

V případě akciových indexů platí, že jakmile index VIX klesá, bude růst hodnota indexu S&P 500 a naopak. Z tohoto pohledu funguje index VIX jako jakýsi ukazatel strachu a narůstající paniky na burzách.

K akciovým indexům má inverzní vztah, a jakmile jeho hodnota dosáhne extrému, jednoduše to znamená, že panika na světových trzích dosahuje svého maxima.

Jinými slovy, kdo již mohl, panice podlehl a trhy dosáhly svého minima. Všichni, kdo již mohli, své cenné papíry prodali. Půjdeme-li trochu za oponu situace, znamená to také to, že trhy by v nejbližší možné době mohly začít růst.

Opačná situace nastává, je-li index VIX na svých nejnižších hodnotách. Trh je nasycen, investoři jsou spokojeni a neplánují žádné neočekávané akce.

V některých případech to obvykle také znamená, že se v brzké době může udát něco, co klidné vody rozbouří.

Shrnuto a podtrženo, jakmile je index VIX vysoko, znamená to, že je čas akcie, komodity, opce, indexy a další aktiva nakupovat, je-li nízko, nastává čas na prodej.

Index VIX využívají v mnoha případech také obchodníci s opcemi. Výkyvy volatility mají totiž na opční trh poměrně zásadní vliv.

Vysoká volatilita podkladového aktiva totiž zákonitě znamená vyšší hodnotu jeho opce. Důvodem je zvyšující se možnost toho, že opci bude možné prodat ještě před její expirací.

 

Jak ovlivňuje hodnota indexu VIX cenu opcí?

Poměrně zásadně. Při zvýšené volatilitě cena opcí roste, protože ten, kdo ji vypisuje je nucen podstupovat vyšší riziko.

Vysoká cena pro kupující je ale vyvážena poměrně velkou pravděpodobností, že opce bude expirovat v kladných hodnotách.

To je také důvod pro to, proč jsou put opce dražší než opce typu call. Koupí opce typu put se investor jednoduše jistí proti nežádanému propadu ceny podkladového aktiva.

Jestliže pokles totiž opravdu nastane, cena put opce ještě naroste z důvodu růstu volatility.

Jestliže bude ale cena akcií růst, volatilita se snižuje, což v případě call opcí znamená stagnaci či pokles hodnoty. Situace je tedy přesně opačná.

Nízká volatilita bude bránit nárůstu vnitřní hodnoty call opce.

 

Existují i další indikátory tržní nervozity navázané na jiné indexy

Zatímco index VIX indikuje vývoj indexu S&P 500, můžeme najít i jiné podobné indikátory navázané na jiné indexy.

Například VXN ukazuje míru volatility indexu Nasdaq 100, existuje ale také indikátor volatility pro index Dow Jones Industrial Average označený jako VXD.

Původní základ výpočtu indexu VIX, tedy opce na index S&P 100 jsou v současné době podkladem pro výpočet dalšího volatilního indexu VXO.

Stejně jako další prvky technické analýzy není ani index VIX bez chyb.

Přesto je poměrně spolehlivý. Vyjma jeho extrémních hodnot, které se mění v závislosti na aktuální situaci a nelze je považovat za stálé.

V případě indexu VIX se za extrém běžně označují hodnoty nad 30 bodů.

Vládne-li na trhu chaos, jaký nastal například v nedávné době vlivem koronavirové pandemie, mohou hodnoty indexu VIX dosahovat i nad 40 bodů.

Naopak jestliže se nic zásadního neděje a trhy jsou klidné, hodnoty indexu VIX se mohou pohybovat klidně pouze okolo 10 bodů. Extrémní minimum ale zároveň může představovat i jakýsi klid před bouří.

Jakmile hodnota indexu VIX poklesne pod 20 bodů, je načase zpozornět.

 

Index VIX: graf a hodnoty

 

Jakými slabinami trpí index VIX?

Zatímco index VIX předpovídá volatilitu na příštích 30 dní, mnoho opcí má splatnost v řádech několika měsíců. To značně zkresluje vypovídající hodnotu indexu.

Mezi další nevýhody patří například i zahrnutí několika tržních sektorů pod jediný index.

Výsledná volatilita je tak průměrem sektorů, které spolu vůbec nemusí souviset. Například akcie společností technologického sektoru mají obvykle vyšší volatilitu než jiné sektory. Přesto je však jejich hodnota zprůměrována.

Z tohoto úhlu pohledu lze konstatovat, že v některých případech nemusí být závislost indexu VIX na hodnotách některých akcií, na něž jsou vydávány opce, tak významná.

 

Jaká je tedy vypovídající hodnota indexu VIX?

Index VIX neukazuje pouze negativní korelaci mezi ním a akciemi. Z jeho hodnot lze odhadnout také budoucí pohyb podkladového aktiva, tedy indexu S&P 500.

Jelikož je index VIX odvozen od implikované volatility, tedy té očekávané do budoucna, poukazuje hodnota indexu na předpokládaný denní pohyb indexu S&P 500 a tedy budoucí situaci na akciových trzích.

Platí, že čím nižší hodnota indexu VIX aktuálně je, tím nižší denní pohyb lze aktuální den očekávat.

Volatilita indexů, akcií a dalších finančních aktiv roste v dobách panujícího strachu a nejistoty.

Jejich cena v tomto období padá poměrně rychle, protože investoři panikaří a trhy se jako lavina valí vlna prodeje.

Z tohoto důvodu jsou také prodejní pozice označovány jako short, tedy krátké.

Naopak nákupní pozice, do kterých investoři vstupují v období klidu s předpokladem, že je budou držet dlouho, jsou nazývány long, tedy dlouhé.

Protože i pohyb cen akcií a index vzhůru bývá postupný a pomalý.

 

S čím musíte počítat, chcete-li obchodovat index VIX?

Jedním z hlavních problémů, které může investory při obchodování indexu VIX potkat, je contango. Tato situace postihuje více méně všechny ETF trhy kopírující ceny futures kontraktů.

Jde o to, že aktuální cena aktiva je níže než očekávaná cena futures kontraktů. Rozdíl bývá o to vyšší, čím více do budoucna futures míří.

V případě indexu VIX je potřeba s contangem a jeho negativním vlivem počítat v každém případě.

Při nákupu futures na index VIX platí, že čím delší bude jejich expirace, tím vyšší cenu musí investor zaplatit.

To mimo jiné znamená, že aby se vůbec dostal v budoucnosti alespoň na nulu, je potřeba, aby hodnota indexu VIX výrazně vzrostla, tedy nastala nejistota na trzích.

S tímto předpokladem také většina investorů do futures na VIX vkládá svoje prostředky.

 

Obchodování indexu VIX jako CFD

I v případě indexu VIX se nabízí možnost obchodování prostřednictvím CFD (Contract for Difference).

V případě indexů obecně je vhodné zvolit tzv. kontinuální CFD, které se vypočítávají z hodnoty nejbližšího likvidního futures v souladu s předem daným algoritmem a nemají datum expirace.

Při jejich využití k investicím do indexu VIX se nabízí mimo jiné možnost pákového efektu, který snadno znásobí vaše zisky, pro nezkušené investory ale představuje značné riziko.

Při obchodování indexu VIX prostřednictvím CFD je dobré mít na paměti, že tento index je prakticky reverzní k chování trhu, to znamená, že jakmile klesá, trh posiluje.

CFD umožňují spekulovat na výši změny, která je logicky větší při vyšší volatilitě, tedy vyšší hodnotě indexu VIX a menší stabilitě trhu.

Z toho jasně vyplývá, že investice do indexu VIX prostřednictvím CFD je ideální realizovat v době sociální a finanční nestability a brát je jako možnost zajištění svých prostředků v nejisté době.

 

Vyzkoušejte si obchodování s CFD indexy

Klikněte v tabulce na oblíbený index, založte si účet, vložte na něj peníze a začněte obchodovat.

 

Zvýšená volatilita a očekávaný pohyb indexu VIX vlivem Quadruplewitching

Situace nazvané quadruple, případně triple či double witching nastávají vždy v konkrétní dny roku. Jde o den, kdy nastává současná expirace několika trhů naráz. Trhy jsou v tomto případě myšleny 4 derivátové nástroje:

  • opce na akciový index,
  • akciové opce,
  • futures na akciový index,
  • akciové futures na jednotlivé akcie.

Smlouvy na indexové a akciové opce vyprší každý třetí pátek v měsíci. Tento stav je nazýván double witching.

Nastane-li současná expirace 3 trhů ze 4, je to označováno jako triple witching.

Situace pojmenovavá quadruple witching, kdy vyprší všechny 4 trhy naráz, nastává každý třetí pátek měsíců března, června, září a prosince.

Právě toto období může vést ke zvýšené volatilitě na trzích a v jejím důsledku také k nárůstu objemu obchodů. Ten ale vyplývá také z finančních kompenzacích ziskových smluv na futures a opce.

Pojem quadruple witching začal existovat po počátku obchodování jednotlivých akciových futures na konci roku 2002. Do té doby byl maximálním expiračním dnem triple witching.

TIP na obchodování s indexy
Využijte největší investiční sociální platformy, kde lze nejen obchodovat indexy, ale také kopírovat obchody populárních investorů.

Přečtěte si o platformě eToro více zde.