10 tipů, jak získat sponzora

Jak získat sponzora

Jak získat sponzora? Není to lehké, ale je to možné. Přečtěte si tyto tipy, se kterými bude získání sponzora rozhodně snazší. Jak na to najdete zde.

Když dojde na získání sponzora, máme pro vás špatnou i dobrou zprávu. Špatná zpráva je, že získat dobrého sponzora není jednoduché – jinak by ho ostatně měl každý. Dobrá zpráva je, že když se necháte inspirovat následujícími kroky, vaše šance na získání sponzora výrazně vzrostou.

 

10 tipů, jak získat sponzora

 

1) Vytvořte seznam potenciálních sponzorů

Ještě než se rozhodnete zažádat o sponzorování, prvním důležitým krokem je vytvořit seznam společností a jedinců, kteří by mohli mít zájem váš sponzorovat. Nejlepší sponzoři jsou zpravidla takoví, kteří by mohli zastávat názor, že vaše potenciální publikum bude mít přínos pro jejich firmu či organizaci.

Jinými slovy, měli byste znát cílovou skupinu, kterou dokážete oslovit, abyste podle toho byli schopní určit, jací sponzoři by mohli mít zájem s vámi spolupracovat.

 

2) Udělejte si pečlivý průzkum

Než někoho oslovíte, rovněž si udělejte pečlivý průzkum. Vyhledejte statistiky prodeje svých sponzorů a jejich marketingové cíle. Nezapomeňte ani na případné překážky, kterým by v současnosti mohli čelit. Součástí vašeho výzkumu by mělo být i to, jaké lidi v minulosti vámi vyhlídnutí sponzoři finančně podpořili.

Snažte se co nejlépe porozumět tomu, jaké produkty či služby váš potenciální sponzor nabízí, abyste se ujistili, že daný produkt nebo služba bude v souladu s vaším cílovým publikem.

 

3) Vžijte se do vašeho sponzora

Jak získat sponzora? Je důležité se zamyslet i nad hlediskem vašeho potenciálního sponzora. Málokdo vás bude sponzorovat z dobroty duše, každý od toho něco očekává, a čím dříve se s tím smíříte, tím lépe si povedete.

Položte sami sobě otázku:

‚Kdybych byl XY, proč bych měl sponzorovat právě sám sebe?‘

Nebojte se si sepsat pár individuálních důvodů pro každého sponzora, aby všichni z nich věděli, jaké výhody pro ně bude představovat, když se vás rozhodnou sponzorovat.

Forma odměny pro sponzora se liší podle situace, ale mezi nejčastější patří například uvedení loga, názvu firmy nebo jména sponzora, veřejné poděkování, propagace na sociálních sítích, přednostní nákup na případné zboží, speciální lístky na pořádanou akci, atd.

To již závisí na podobě projektu, pro který sponzoring vyhledáváte.

 

TIP: Ušetřete spousty peněz
Přečtěte si zde ty nejlepší způsoby, jak ušetřit peníze ještě dnes.

 

4) Pořiďte si webovou stránku (a účty na sociálních sítích)

Ano, správa webu je časově nákladná a ne každý si umí zacházet s rozhraním webu. Ale pokud chcete navýšit své šance na úspěšný sponzoring, měli byste mít vlastní webovou stránku, která bude sloužit jako vaše prezentace – toho, kým jste, co děláte, co umíte, proč jste výjimeční, v něčem dobří, atd.

Stejně tak je vhodné udržovat účty na sociálních sítích, jako je Twitter nebo profesionálnější LinkedIn, kde se můžete nejenom propojit s potenciálními sponzory, ale také uveřejňovat krátké příspěvky o své nejnovější činnosti či pracovních úspěších.

Jak získat sponzora na sociálních sítích

Popřípadě pokud na to máte finanční prostředky, můžete si na spravování webu či vašich účtů na sociálních sítích někoho najmout, ale je pravda, že většina lidí shánějících sponzoring si tyto záležitosti musí obstarat takříkajíc na vlastní pěst.

 

5) Mějte jasnou představu, co potřebujete

Jestliže chcete mít šanci získat od někoho sponzoring, musíte vyhlížet jako člověk, který jasně ví, co dělá. S tím souvisí i to, že byste měli přesně vědět, kolik peněz potřebujete. Také je nutné být schopný vysvětlit, na co ony peníze potřebujete v případě, že se vás na to sponzor zeptá – a pravděpodobnost, že tak učiní, je tím větší, čím je větší částka, o kterou žádáte.

Popřípadě pokud žádáte o sponzoring nikoliv finanční, ale v podobě poskytnutí materiálů či jiných věcí, i tehdy byste měli být schopní do detailu popsat, na co dané materiály potřebujete a jakým způsobem je hodláte využít.

 

6) Použijte místní média

Vedle sociálních sítí se nemusíte bát rozhodit sítě i v místních médiích, které vám rovněž mohou pomoct najít sponzora či sponzory. Zkuste oslovit místní noviny, časopisy, zpravodaje a další. Požádejte je o propagaci vaší snahy nalézt sponzoring.

Místní média by mohla na nabídku kývnout zejména v případě, že se vaše činnost nějakým způsobem váže k dané oblasti a mohla by na ni mít pozitivní dopad nebo zvýšit její věhlas ve světě.

 

7) Jak získat sponzora? Využijte osobní kontakty

Online komunikace nebo místní média nejsou jediné způsoby, jak získat sponzora. Ještě lépe se vám může osvědčit využit vaše existující osobní kontakty. Podělte se o svou myšlenku či nápad s každým člověkem, jemuž důvěřujete. Nikdy totiž nevíte, kdo může pracovat pro společnost, která by vás mohla sponzorovat nebo znát člověka, který by vám mohl pomoct.

Nejdůležitější ale je se jich zeptat. Pokud je nepožádáte, aby se nezamysleli nad tím, jestli neznají případné vhodné sponzory, většina vašich známých se tou otázkou zabývat nebude, protože mají dost svých vlastních starostí a nezbývá jim čas uvažovat nad vašimi záležitostmi.

Výhodou osobních kontaktů pak je, že jsou mnohem častěji nakloněni vám pomoct, jakkoliv jen mohou.

 

Chcete zdarma 300 nebo raději 500 Kč?
Nejnovější přehled, kde dostanete peníze zdarma najdete zde.

 

8) Zapojte do hry charitu

Jak získat sponzora přes charitu? Může se to zdát samoúčelné, ale účel někdy světí prostředky. Pokud tomu podoba vašeho projektu, na který sponzoring spotřebujete, aspoň trochu odpovídá, zkuste navázat spolupráci s charitami.

Spojení s charitou je faktorem, který může pozitivně ovlivnit rozhodnutí mnoha možných sponzorů, jestli s vámi budou spolupracovat nebo ne. Jednoduše protože pomoc charitě, o níž se navíc dozví veřejnost, jim přidá na věhlasu.

Jestliže se vám spolupráci s charitou podaří navázat, ujistěte se, že sponzoři o dané charitě vědí co nejvíc. A zapamatujte si, že sponzoři stále přesto sponzorují v prvé řadě vás, a nikoliv charitu, tak spolupráci s charitou berte jako doplněk, nikoliv záchrannou berličku.

 

9) Plňte své sliby

Mohlo by se to zdát jako samozřejmé, ale divili byste se, kolik lidí na to zapomíná. Když už svému sponzorovi něco přislíbíte, je také nutné to splnit. A to v termínu, který jste předtím vytyčili. Ať už to znamená jeho zpětnou propagaci nebo cokoliv jiného, na čem jste se předtím dohodli.

Nechcete přece ztratit svou důvěryhodnost anebo dokonce čelit případným právním problémům.

 

10) Nezapomeňte na smlouvu

Když už je řeč o plnění slibů, způsob, jak nejlépe zaručit, že sponzoring bude probíhat ke spokojenosti obou stran, je uzavření smlouvy. V ní jasně vytyčíte, jakou podobu bude sponzoring mít, kolik vám sponzor poskytne, v jakém termínu, jednoduše jaké jsou jeho závazky vůči vám.

A vy na oplátku stanovíte, jaké výhody (jestli nějaké) sponzoring poskytne člověku, který vám finanční prostředky poskytne. Samozřejmostí je vyhotovit dvě totožné verze smlouvy, nechat je obě strany podepsat a následně každé z nich dovolit si jednu kopii ponechat ve svém vlastnictví.

Jak vydělat peníze?

Podívejte se na více než 90 tipů na vydělávání peněz. Znáte je všechny?
Více informací