Registr dlužníků: Jak zjistíte, zda jste v registru dlužníků (jak se do registru dostanete a jak z něj ven)

Registr dlužníků_Jak zjistíte, zda jste v registru dlužníků

Registr dlužníků aneb jak se do něj dostanete. Vzali jste si půjčku a zpozdili se s úhradou splátky? Hrozí vám v případě nezaplacení nějaký postih?

Ano, věřitel vám může v případě nedodržení termínu splatnosti účtovat úroky z prodlení nebo smluvní pokutu, byla-li sjednána ve smlouvě o poskytnutí úvěru případně ve všeobecných podmínkách. Současně s tím vám může hrozit zesplatnění celkové dlužné částky s požadavkem na okamžitou úhradu.

Porušíte-li smluvní podmínky například zmíněnou pozdní úhradou nebo dokonce tím, že nezaplatíte vůbec, přistupuje věřitel (poskytovatel nebankovní půjčky) mimo jiné k zápisu dlužníka do tzv. registru dlužníků.

Registr dlužníků

Kdo může být zapsán v registru dlužníků

Dlužníkem se zápisem v registru se může stát fyzická osoba, fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba neplnící své závazky.

Jaké existují registry dlužníků

V současné době neexistuje pouze jeden registr, kde by bylo možné dohledat ucelené informace o dlužnících a jejich nesplacených závazcích. Registry zpravidla obsahují informace o historii platební morálky, důvěryhodnosti a bonitě dlužníka (zákon č. 634/1992 Sb., § 20z bod 1).

Existují registry, které shromažďují pouze negativní informace o dlužnících, ale současně s nimi jsou tu i další registry, které evidují i pozitivní informace, ze kterých vyplývá, že dlužník své závazky i přes prvotní zaváhání, plní.

3 registry vládnou všem: BRKI, NRKI a SOLUS

Kromě Bankovního registru klientských informací (BRKI) a Nebankovního registru klientských informací (NRKI) existuje ještě sdružení SOLUS, které provozuje další oficiální registry.

Aktuálně se můžete setkat s registry tohoto typu:

 • Bankovní registr klientských informací (BRKI)
 • Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
 • Pozitivní registr (POR)
 • Centrální evidence exekucí (CEE)
 • Registr plátců DPH (seznam nespolehlivých plátců)
 • Centrální registr úvěrů (CRÚ)
 • Insolvenční rejstřík (IR)

Doplňkové registry:

 • Registry třetích stran (R3S)
 • Registr neplatných dokladů (ND)
 • Registr platebních informací (REPI)

Kdo využívá registrů dlužníků

Registry dlužníků v praxi využívají převážně bankovní společnosti, nebankovní poskytovatelé půjček, ale rovněž společnosti, které nabízejí koupi zboží, materiálu a služeb na fakturu, na splátky nebo formou leasingu (finanční, operativní).

Solus subjekty

Obsah registrů má převážně informativní charakter, dále slouží k ověření údajů, které žadatel uvádí v žádosti o půjčku, úvěr nebo hypotéku.

V neposlední řadě plní funkci postihu dlužníka, který je po splatnosti. Ve vymáhacím procesu jde o argument věřitele, který má odradit dlužníka od nezaplacení.

Vaše finanční kondice jakožto žadatele o půjčku je jedním z faktorů, který rozhoduje o jejím poskytnutí nebo zamítnutí. Poskytovatel půjčky je povinen si prověřit vaši schopnost splácet (zákon č. 257/2016 Sb.).

Získejte peníze zdarma jako bonus
V tomto článku najdete spousty tipů na nejlepší weby, kde dostanete peněžní bonusy při založení účtu

 

Jak zkontrolujete, jestli jste v registru dlužníků? Zažádejte o výpis

Možnost nahlédnout do registru máte samozřejmě i vy, ať už jste bez závazků, se závazky ve splatnosti nebo po splatnosti.

U vámi vybraného registru můžete zažádat o výpis prostřednictvím e-mailu, datové schránky, poštou, přes prémiovou SMS, přes aplikaci v telefonu, on-line na webových stránkách registru (formulář) nebo osobně.

Poskytnutí výpisu z registru je zpoplatněno, výše poplatku se liší registr od registru. Ceny výpisů se pohybují zhruba od desítek korun do stovek korun českých za pořízení a doručení.

Výpis z centrální evidence exekucí a další doplňkové služby registrů dlužníků

Kromě zápisu dlužníka do registru, správy klientských informací o závazcích (BRKI, NRKI) a zpracování výpisu na vaši žádost nabízejí registry také doplňkové služby v podobě výpisu z centrální evidence exekucí, kterou provozuje a spravuje Exekutorská komora ČR, dále výpis z insolvenčního rejstříku, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti ČR, monitorování osobních dat na internetu z důvodu ochrany nebo také výpis z registru finančních poradců.

Některé registry navíc provozují finanční blogy nebo poradny.

Jak se dostanete do registru dlužníků? Zápis do registru

Do registru dlužníků vás může zapsat registrovaný uživatel, u něhož jste v prodlení se splacením závazku. Pravidla registrů pro zápis dlužníka jsou různá.

Některé registry umožňují zápis v případě 2–3 nesplacených splátek po sobě jdoucích, u jiných naopak probíhají zápisy a aktualizace jednou měsíčně. Rovněž není výjimkou zápis do registru v době kratší jak 30 dní ode dne splatnosti závazku.

Můžete se setkat i se zápisem do registru dlužníků 1–2 dny po splatnosti. Děje se tak v okamžiku, kdy je termín splatnosti určen na konec měsíce, a vy platbu neuhradí s předstihem, aby došlo k jejímu řádnému připsání na účet věřitele.

Jaké údaje o vás registr dlužníků obsahuje?

Bankovní a nebankovní registry klientských informací obsahují a dále spravují následující identifikační údaje o dlužnících:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Místo narození
 • Adresa
 • Smluvní vztahy s věřiteli
 • Finanční závazky
 • Uzavřené úvěrové smlouvy
 • Výše úvěru a splátek
 • Historie platební morálky
 • Zajištění závazků
 • Žádosti o nový úvěr

Co je Solus

Doba evidence v registru dlužníků

Údaje uvedené v registrech zůstávají standardně po dobu trvání závazku dlužníka a dále zhruba 1–3 let po úhradě dlužné částky (zákon č. 634/1992 Sb., § 20z bod 11). S překvapením ovšem můžete zjistit, že některé registry evidují údaje o dlužnících po dobu trvání smluvního vztahu s finanční institucí, která vás do registru zapsala a další 4 roky po jeho ukončení.

Vymazání z registru dlužníků

Registry umožňují písemné podání žádosti o opravu chybných údajů v zápisu dlužníka. Po obdržení vaší žádosti se registr spojí s finanční institucí, která vás zapsala a potvrdí-li se chyba v zápisu, dojde k opravě údajů nebo případnému vymazání. K chybnému zapsání a evidenci může například dojít z důvodu odcizení identity.

4 možnosti, jak si půjčit peníze
Znáte všechny možnosti, jak si půjčit peníze? Přečtěte si více zde.

 

Minimální výše dluhu pro zápis do registru dlužníků

Limit v podobě minimální částky pro zápis do registru obvykle uváděn není, proto byste možnost zápisu do registru neměli podceňovat a bagatelizovat, co do výše vámi nesplněných závazků. V registrech se objevují závazky v řádu miliónů, statisíců, desítek tisíc, ale také sta korun. Orientační minimální výše dluhu po splatnosti, u kterého vám hrozí zápis do registru, je 500 Kč.

Nesouhlasíte se zápisem do registru dlužníků? Požádejte o výmaz

Máte-li závazky ve splatnosti, a přesto jste vedeni v registru dlužníků, máte právo vznést námitku u provozovatele registru (zákon č. 634/1992 Sb., § 20z bod 9) a žádat o vymazání. Nedošlo-li k prodlení závazku je provozovatel povinen všechny údaje, které se vás týkají, vymazat, a to bez zbytečného odkladu. Namítáte-li oprávněnost zápisu v registru, doporučujeme tak učinit písemnou formou.

Podvodný registr dlužníků CERD

Dejte si pozor na podvodný registr CERD (Centrální registr dlužníků ČR), za kterým stojí firma registrovaná v USA. Ačkoli se jeho název může jevit jako důvěryhodný, nejedná se o žádný oficiální registr dlužníků v Česku. Varoval před ním Úřad pro ochranu osobních údajů a také Česká obchodní inspekce, od které dostal pokutu.

Jak se vypořádat s dluhy? Podívejte se na pár tipů, jak si vylepšit rozpočet.