Jak na efektivní Money Management [2024]: průvodce

Co je to money management a jaké má pravidla, jak ho sestavit a dodržovat, na co dát pozor a čemu se vyhnout? Vše o money managementu najdete zde.

Jak na efektivní Money Management? Aneb řiďte své finance disciplinovaně

Každý investor si na počátku svého obchodování vytváří vědomě či nevědomě strategii svého chování na burze. Pokud je tento krok vědomý, je to ta lepší varianta.

Ale ani nevědomě vytvářená strategie nemusí být apriori špatná, jestliže odpovídá přesvědčení investora.

Základem úspěchu při investování je totiž zůstat sám sebou ať se děje co se děje. Každý obchodník je individuum, jemuž vyhovuje jiná strategie a každý má jinou úroveň sebedisciplíny.

Tam, kde bude jeden vydělávat, může jiný při využití stejné strategie prodělat, protože z obchodu například vystoupí dříve.

Každý má totiž svůj individuální money management, který by měl včas rozpoznat a později se jím důsledně řídit. A právě tento systematický přístup by měl být společný všem úspěšným traderům.

Jak si vlastní efektivní money management nastavit a proč se vyplatí jej dodržovat?

 

Efektivní money management stojí za každým úspěšným traderem

Optimální nastavení money managementu je jedním z nejdůležitějších úkolů tradera, který je však často opomíjen a není mu přikládána taková pozornost, jakou by si zasloužil.

Přitom právě kvalitní money management je tím, co odlišuje úspěšného obchodníka, od toho, který po několika neúspěších raději smaže u brokera svůj účet.

 

Co znamená, když se řekne money management?

Především systematické a cílené řízení obchodních pozic, stanovení systému pro nakládání s finančními prostředky a nastavení vlastních pravidel a kontrol dodržování plánu.

Samozřejmě motivací pro nastolení money managementu je zejména maximalizace zisku při současné minimalizaci obchodního rizika a případných finančních ztrát.

Dobře stanovený money management se pozná zejména podle jasného nastavení maximálních ztrát na obchod v horších časech.

Omezení ztrát má na úspěch obchodování velmi zásadní vliv a je znakem úspěšného obchodníka.

Umíte-li obchodovat i ve slabších časech a přijmout svoji prohru, budete pravděpodobně úspěšní i v době růstu trhu.

Prostřednictvím odpovídajícího nastavení money managementu můžete získat při svém obchodování stabilní výsledky a potřebnou jistotu, která vám usnadní i vstup do riskantnějších pozic, které na druhou stranu mohou přinést enormní zisky.

 

Mnoho investorů si důležitost money managementu uvědomí pozdě

Vy mezi ně ale patřit nemusíte. Myslete na nastavení své strategie již na počátku svého obchodování.

Jedině tak předejdete tomu, aby se váš pracně budovaný investiční účet ze dne na den scvrkl na několik drobných.

Zkušený trader se pozná podle toho, že jeho zisky jsou poměrně konzistentní a netrpí nenadálými výkyvy.

Umí totiž dobře regulovat své riziko a v nepříznivých dobách z nevýhodných transakcí včas vystoupit.

Začátečník, který ztratí při obchodu větší množství finančních prostředků naráz, je ochoten naopak přistoupit na ještě větší riziko, aby je co nejrychleji dostal zpět.

Forex trader používá platformu k forex tradingu

To je ale cesta k ještě větším ztrátám a prakticky začarovaný kruh, z něhož vede cesta pouze skrze zrušení účtu anebo nastavení kvalitního money managementu, v němž si jasně stanovíte přípustnou maximální ztrátu a jakmile se některý obchod začne vyvíjet nepříznivě, ztrátu přiznáte a zrealizujete.

Tento přístup vyžaduje nejen velké odhodlání a disciplínu, ale také již od počátku jasně stanovená pravidla, která budete dodržovat.

I úspěšní investoři museli projít celou řadou neúspěšných obchodů. Zásadní rozdíl ale byl v jejich přístupu, poučili se z nich.

A díky dodržování již od počátku dobře nastaveného money managementu se obrnili trpělivostí a po několika neúspěších na své konto připsali ziskové obchody, které jejich ztráty vykryly.

 

Jak sestavit kvalitní money management plán a dodržovat ho?

Při přemýšlení nad nastavením své individuální investiční strategie by každý trader neměl zapomenout na několik zásadních bodů:

 

Určete si maximální míru rizika, které jste ochotni podstoupit

Udělat to můžete například prostřednictvím procentuální kvantifikace extrémně rizikových obchodů. Rozmyslete si, jakou část svých obchodních prostředků jste schopni riskovat a v extrémním případě o ně přijít.

Nastavený strop nikdy nepřekračujte. Jedině tak se budete i při svých ztrátových obchodech cítit komfortně.

 

Nepřeceňujte vlastní síly

Typickým znakem začátečníků je extrémně agresivní obchodování. Počáteční sebevědomí však může být rychle usměrněno.

Jestliže jste si určili procento finančního kapitálu, který můžete riskovat a několika málo obchody o něho hned přijdete, pravděpodobně jste podcenili riziko a přecenili vlastní síly anebo rizikový kapitál není dostatečný.

Neriskujte hned zpočátku zbytečně moc. Raději nabírejte zkušenosti a u každého obchodu se ujistěte, že víte, co děláte a proč do pozice vstupujete.

 

Každý se může mýlit, i vy

Čím rychleji si tento fakt přiznáte, tím lépe pro vás. Přiznat si, že se mýlili a včas vystoupit z nevýhodného obchodu, dokážou jen ti nejlepší.

Naproti tomu začátečníci budou do poslední chvíle doufat, že se karta obrátí v jejich prospěch, až už jim nezbydou žádné prostředky na investování.

Nepropadejte zdánlivému přesvědčení, že chování finančních trhů můžete ovlivňovat nebo dokonce předvídat. Nemůžete.

Vždy se budou chovat způsobem odpovídajícím momentální sociální a politické situace, bez ohledu na vaše mínění.

 

Zbavte se svých ideálů a reflektujte na reálnou situaci

Jasně si již na počátku obchodování stanovte své investiční cíle. Než je začnete realizovat, raději je ještě několikrát prověřte a ujistěte se, že jsou reálné a lze jich v určitém čase dosáhnout.

Vzdušné zámky spojené s agresivním způsobem obchodování ještě žádnému investorovi stabilní zisky nepřinesly.

Při stanovování vlastní investiční strategie se zkrátka vyplatí být alespoň trochu konzervativní a držet se při zemi.

 

Počítejte s tou nejhorší situací a smiřte se s ní

Většina investorů vstupuje do pozice za účelem zisku, to je jasné. Ne všichni ale počítají také se ztrátou. Když ale přijde, je to pro ně mnohem bolestnější a hůře se z ní vzpamatovávají.

Abyste mohli ztráty alespoň trochu předvídat, zajímejte se o chování finančního aktiva, do něhož vkládáte své prostředky, v minulosti.

Na finančních trzích sice neplatí, že to, co se stalo v minulosti, se stane i v budoucnu, lze ale vysledovat alespoň způsob reakce vašeho investičního cíle na různé události a podle něho odhadnout jeho budoucí chování.

A samozřejmě se na něj včas připravit, například nastavením inteligentních příkazů pro omezení ztráty.

V každém případě však počítejte s tím, že o všechny prostředky, které jste investovali, můžete ze dne na den přijít.

Proto investujte jen tu část svého jmění, jejíž ztráta neohrozí vaši existenci.

 

Využívejte inteligentní pokyny a řiďte jejich prostřednictvím své riziko

Před vstupem do pozice si jasně určete body, v nichž z ní budete vystupovat. A to směrem nahoru ale i dolu.

Budete-li ke svým obchodům přistupovat takto systematicky, pomůže vám to udržet si v obchodování disciplínu, i když vás pohltí představa ohromných zisků.

Také budete snáze přemýšlet o poměru zisku a rizika obchodu a snáze si uvědomíte všechny souvislosti.

K omezení výstupních bodů vám pomohou inteligentní pokyny, zejména stop loss. Ten vám pomůže omezit vaše ztráty v době, kdy nebudete mít zrovna čas obchodovat aktivně.

 

Po velké ztrátě se zbrkle nepouštějte hned do dalších obchodů

Každou ztrátu, osobní i finanční, je potřeba vstřebat. To nejhorší, co můžete udělat, je snažit se ji vymazat dalšími riskantními obchody. S největší pravděpodobností, vaše ztráta ještě naroste a vy se z toho budete vzpamatovávat o poznání hůře.

Odpočiňte si, vypněte a rozhodně se nesnažte vše získat rychle zpět. Doba po utrpěné ztrátě je ta nejhorší, kterou si můžete vybrat, pro realizaci dalšího obchodu.

Snažte se nejprve dostat do emoční i finanční pohody a k dalším obchodům přistupovat vyrovnaně. Jedině tak máte šanci ztrátu vyrovnat a budovat stabilní ziskové portfolio.

 

Naučte se pracovat s finanční pákou

Finanční páka je dobrým sluhou, ale zlým pánem. V rukou nezkušeného investora může napáchat mnoho škod, využije-li ji však konzervativně smýšlející obchodník, který ví, co dělá, může mu pomoci znásobit zisky.

Prostudujte před jejím prvním použitím její možnosti a snažte se dobře porozumět jejímu mechanismu.

 

Přemýšlejte o svých obchodech dlouho dopředu

Nepřisuzujte příliš mnoho důležitosti momentálnímu úspěchu či prohře v jediném obchodě.

Snažte se na své investování nahlížet z dlouhodobého hlediska a nastavit si strategii, která bude úspěšná. A držte se jí. Nelámejte její pravidla jen kvůli jedinému obchodu.

K úspěchu může vést jedině dlouhodobě vyrovnaný přístup investora.

 

Jak si pořídit akcie a neplatit za poplatky?
Zde najdete několik tipů, jak koupit akcie (v některých případech i bez provize).

 

Co byste měli mít na paměti, než začnete investovat?

Především byste se před vstupem do každé nové pozice měli ptát sami sebe, zda víte, co děláte a pokud si odpovíte záporně, podrobit svůj plánovaný krok dalšímu zkoumání.

Pro investora není nic horšího než neuvážené vstupování do náhodných obchodů bez cíle.

Před každou investicí byste si měli promyslet její důsledky a uvědomit si míru svého rizika. Dobré je také vědět, o jakou část vašeho kapitálu vás může případný neúspěch připravit.

S tím souvisí také ovlivnění emocemi. Ptejte se sami sebe, zda do pozice vstupujete po reálném uvážení anebo jste pouze emotivně podlehli vidině rychlého zisku.

Zároveň si hlídejte, zda nebyl již překročen některý z vašich limitů. A samozřejmě kontinuálně zkoumejte vlastní strategii a podrobujte ji pravidelné revizi.

Je úspěšná? Nebo vás naopak vede tam, kde být nechcete? Vyhovuje vám? Nebo byste ji radši změnili?

Právě pravdivé odpovědi na tyto otázky vám pomohou dobře nastavit vlastní money management a řídit své riziko i míru svého zisku.

 

Čemu byste se v rámci nastavení kvalitního money managementu měli vyhnout?

Především si dejte pozor na zbytečně vyhrocené emoce v případě již otevřených pozic.

Nenechte se strhnout euforií ani vidinou ztráty a nevystupujte zbytečně brzy z obchodů, které mohou časem růst, jen to není v současné době patrné.

Jestliže si nejste jisti, zda momentální situace odpovídá maximální míře vámi definovaného rizika, raději si dejte na čas a zkoumejte vaší strategii.

Rozhodně nepodceňujte diverzifikaci vašeho portfolia. Rozložíte jí pravděpodobnost ztráty, ale i zisku.

Jestliže již některou pozici uzavřete ve ztrátě, snažte se ji analyzovat, poučit se z ní a dlouho se jí nezaobírejte. Čím rychleji se vzpamatujete, tím lépe pro vás.

Do dalších obchodů pak nevstupujte bez jasně definovaných hranic ztráty, která je pro vás ještě přijatelná.

Ta je pro každého investora jiná, optimálně by se však u každého měla pohybovat v řádech jednotek procent celkového objemu finančních prostředků určených k investování.

Broker na akcie Amazon, Apple, Netflix a další

Nevstupujte do pozice zbytečně, i když se na trzích nic neděje. Přílišná horlivost a aktivita může škodit zejména v době stagnace trhů. To, že neotevřete pozici, nutně neznamená prohru, možná se tím uchráníte před významnou ztrátou.

Jako správný obchodník s jasně definovaných money management byste se měli obrnit trpělivostí a vyčkávat, dokud se neobjeví opravdu výhodná příležitost ke vstupu do konkrétní pozice.

Tou mohla být v nedávné době například výrazná tržní deprese objevující se v souvislosti s koronavirovou krizí. Kdo ji využil, profitoval.

Dejte si také pozor na to, jak velké pozice v závislosti na svém majetku otevíráte a nepřeceňujte své finanční možnosti.

A především držte se své strategie a předem stanoveného money managementu opravdu důsledně. Zbytečně neriskujte.

Jedině tak si připravíte půdu pro dlouhodobé investování se stabilním růstem zisků.

Nechcete money management řešit?
Nechte money management na odbornících. Např. s Portu investování řeší hlídané automatizované řešení a nemusíte se o nic starat.