Nezisková organizace: k čemu slouží a jak se zakládá

Nezisková organizace_k čemu slouží a jak se zakládá

Nezisková organizace: jak se neziskové organizace dělí, k čemu slouží, proč existují a jak vytvořit neziskovou organizaci. Vše se dozvíte zde.

Každý už se někdy setkal s pojmem nezisková organizace, ale mnoho lidí stále přesně neví, co si pod tím představit. Zejména pokud s činností neziskových organizací nikdy nepřišli do kontaktu osobně nebo přeneseně přes rodinu či známé.

Byla by chyba předpokládat, že nezisková organizace nemá žádné zisky. Ačkoliv tomu název napovídá, skutečnost je jiná. Nezisková organizace může vytvářet zisky. Ale na rozdíl od běžných společností je nerozděluje mezi majitele, pracovníky, investory a další lidi, kteří v organizaci pracují či se jiným způsobem podílejí na jejím chodu.

Případné zisky pracovníci vloží zpět do vchodu organizace a využijí je k dosažení jejích cílů. Díky tomuto základnímu kritériu je rámec neziskových organizací široký, protože do něj může spadat celá řada organizací, které se neorientují na zisk.

Protože cílem neziskových organizací není zisk a výdělek, nemusí se bát riskovat a mohou si dovolit hledat inovativní postupy. Když například chtějí vyřešit určitý problém, jemuž se věnují, mohou experimentovat a vyzkoušet neověřené postupy, které mohou, ale také nemusí být efektivní.

Neziskové organizace tak snáz než tradiční společnosti mohou dosáhnout průlomu v určité oblasti, ačkoliv se jejich činnost často odvíjí metodou pokus/omyl.

 

Jak se neziskové organizace dělí

Dělení neziskových organizací podle zaměření je nemožné, protože jich existuje opravdu mnoho a každá má trochu jiný program i vytyčený cíl. Neziskové organizace tak jde nejlépe dělit na dvě základní skupiny.

První z nich jsou nevládní neziskové organizace. Do jejich zřízení a chodu tedy nezasahuje stát ani vládní orgány. Může jít o nejrůznější spolky, nadace a nadační fondy, církve a další náboženské společnosti, a tak dále.

Na druhé straně tohoto spektra stojí příspěvkové organizace státu či obcí nebo krajů.

Jak již zaznělo výše, dělení podle zaměření nefunguje – zato dělit organizace dle cíle jejich činnosti lze. Opět zde existují dvě kategorie.

Veřejně prospěšné organizace vznikají proto, aby pomohly uspokojit potřeby veřejnosti, prospívaly jí (od toho jejich název). Zato vzájemně prospěšné organizace slouží k podpoře určité skupiny občanů, které spojuje sdílený zájem nebo jiná kritéria – osud členů, tělesný nebo duševní stav, sociální postavení či věk.

 

TIP: Takto ušetříte spousty peněz
Přečtěte si zde ty nejlepší způsoby, jak ušetřit peníze ještě dnes.

 

K čemu neziskové organizace slouží

Každá nezisková organizace je jiná a zobecnit okruh jejich činnosti by bylo velmi krátkozraké. Situace se liší stát od státu. Neziskové organizace v České republice se nejčastěji věnují humanitární pomoci, sportu, kultuře, ochraně životního prostředí a zdravotnictví.

Nezisková organizace řeší problém

Příkladem neziskových organizací z oblasti sportu je Fotbalová asociace České republiky (FAČR) a Český atletický svaz. Z humanitárních organizací na sebe poutá pozornost například organizace Člověk v tísni.

 

Proč neziskové organizace existují

Zjednodušeně řečeno, neziskové organizace existují proto, aby pomáhaly. Záleží pak na konkrétní organizaci, komu nebo čemu chce pomáhat.

Některé si kladou za cíl pomoct určité skupině lidí (například seniorům, dětem nebo postiženým lidem). Jiné organizace neochraňují lidi, nýbrž zvířata anebo přírodu.

Nezisková organizace může postupovat dle libosti – zaměřit se na skupinu, jíž pomáhá, anebo se snažit nalézt řešení na jeden konkrétní palčivý problém (například domácí násilí vůči ženám).

Nezisková organizace pomáhá ženám

Neziskové organizace slouží jako alternativa vůči ziskovým společnostem i státním. Berou na sebe závazky vůči občanům, které by dle jejich mínění měl plnit stát, ale buď tak nečiní anebo v nevyhovující míře. Proto se k práci v neziskové organizaci mnohdy váže idealismus a nadšení pro věc, neboť pracovníci organizace věří v užitečnost činnosti, jíž se věnují.

K tomu se váže mimo jiné i to, že neziskové organizace působí v oblastech, kde by se soukromým firmám nevyplatilo podnikat. Jednoduše protože by z toho neměly dostatečný zisk. Neziskové organizace tedy takříkajíc zalepují díru na trhu či ve společnosti.

Neziskové organizace rovněž slouží jako svého druhu útočiště pro lidi, kteří se v nich sdružují. Poskytují svým členům prostor, aby prosazovali své názory a nápady. Jsou ztělesněním náboženských, kulturních, ideologických, globálních, regionálních, etnických, či jiných zájmů a postojů lidí.

Členové organizací její zájmy následně rozvíjejí a snaží se je prosadit, aby danou situaci zlepšili – například tak, že se snaží upoutat pozornost veřejnosti a upozornit je na práci, kterou organizace odvádí.

 

Kolik neziskových organizací existuje

Neziskových organizací existují v celém světě statisíce. Jen v rámci České republiky v roce 2015 působilo přes 132 tisíc neziskových organizací, které se následně na zaměstnanosti v ČR podílely celkem ze dvou procent.

Hodí se ovšem poznamenat, že většina těchto neziskových organizací byla státních a nestátní organizace tvoří z celého počtu menší procento.

Seznam neziskovek naleznete zde.

 

Jak vytvořit neziskovou organizaci

Konkrétní postup při vytváření neziskové organizace v České republice by si zasloužil samostatný článek. V této sekci se tak nezaměříme na konkrétní detaily (například kam odevzdat oficiální dokumenty), ale zmíníme pár základních principů a kroků, které by měl člověk při zakládání neziskové organizace vzít v potaz.

Pokud již nemáte jasně vytyčenou činnost organizace, můžete začít tak, že prostudujete seznam existujících neziskových organizací a budete hledat mezeru na trhu.

Co v České republice chybí? A jakých organizací je naopak mnoho? Odpovězte sami sobě na tuto otázku, než budete pokračovat.

Následně zvolte typ vaší organizace. Konkrétní typy (spolky, nadační fondy, atd.) jsme již zmínili výše. Vytvořte si plán činnosti – co chcete dělat a jak toho plánujete dosáhnout. Zaměřte se na cíl vaší organizace – co byste rádi ve společnosti změnili? Napište, jaké služby bude organizace nabízet.

Jak ji budete propagovat, aby se o ní dozvědělo co nejvíce lidí, včetně potenciálních investorů. Přemýšlejte nad tím, jak organizace bude fungovat na každodenní bázi, jak si na tom vedete z hlediska financí, jestli budete potřebovat kapitál do začátku. Nezapomeňte na to, že nezisková organizace také bude vyžadovat nové členy. Jak je získáte? A kolik by jich mělo být?

To všechno jsou důležité otázky, na které byste neměli zapomenout.

Nezisková organizace_vybrat tým

Dalším krokem je začít vytvářet váš tým. Pro začátek můžete zkusit oslovit pár podobně naladěných kamarádů. Anebo si dejte inzeráty online či je pošlete do vysokých škol. Mnoho studentů rádo dělá stáže u neziskových organizací, protože to vypadá dobře na jejich resumé anebo jsou jednoduše nadšení ohledně toho, že mohou někomu jinému pomoct.

Jakmile máte základní tým, rozdělte povinnosti tak, aby měl každý jasně vytyčeno, co bude dělat. Pravidelně se scházejte jako celý tým, abyste si udržovali přehled o tom, jak se činnost vaší organizace vyvíjí a jestli se vám daří držet předem vytyčeného směru a cíle, který jste pro organizaci v jejích začátcích stanovili.

Samozřejmě je třeba vybrat název vaší organizace a zaregistrovat ji u státu. Jakmile dojde k vyřízení patřičných dokumentů, začněte s ještě intenzivnější propagací organizace. Prostudujte si nabídku dostupných grantů. Kdo ví – třeba zjistíte, že máte na některý z nich nárok!

Vést neziskovou organizaci není jednoduché, ale nabízí to i mnohá pozitiva, která členové neziskových organizací oceňují. Jestliže tedy chcete vytvořit vlastní neziskovou organizaci anebo se aspoň přidat do již existující organizace, nebojte se a směle se do toho pusťte!

TIP: Chcete zdarma 300 nebo 500 Kč?
Nejnovější seznam, kde dostanete peníze zdarma najdete zde.