Váš broker je Market Maker! Je to problém?

Pojem Market Maker je v investiční a tradingové sféře skloňován de facto od té doby, co retailoví investoři a obchodníci začali být na finančních trzích aktivní.

Ačkoliv se ale toto téma řeší už řadu let, mnoho lidí je stále tímto konceptem zmateno a market making bývá velmi často zmiňován především v negativním slova smyslu.

Co to ale opravdu znamená? A je to pro běžného člověka riziko?

Obecně řečeno, market maker, neboli tvůrce trhu, je klíčový hráč, který se podílí na vytváření trhů a zajišťuje, aby kupující a prodávající měli vždy možnost obchodovat se svými aktivy.

Na dnešních finančních trzích hraje tvůrce trhu důležitou roli při udržování likvidity a hladkého průběhu obchodování.

Populární argument, proč část investorů a traderů, považují market making za negativní věc, je předpoklad, že broker tvoří protistranu otevřeného obchodu.

Tedy pokud je klient ve ztrátě, broker je v zisku. Tím pádem má broker motivaci podporovat ztrátovost svých klientů.

Toto je ale velmi povrchní pohled na věc, který ignoruje mnoho aspektů této problematiky.

Navíc pokud se pohybujeme v rámci evprosky regulovaných brokerů, takovýto příklad zneužití pravomoci by byl z hlediska dohledu právních orgánů těžko proveditelný.

Pro představu, jak brokerský model opravdu funguje, přinášíme příklad XTB:

Obchodní model používaný společností XTB kombinuje rysy modelu agenta a tvůrce trhu (market maker), v němž je společnost jednou stranou transakcí uzavřených a iniciovaných klienty.

U transakcí s nástroji CFD založenými na měnách, indexech a komoditách zajišťuje XTB část transakcí s externími partnery.

Na druhou stranu všechny transakce CFD založené na kryptoměnách, akciích a ETF, stejně jako CFD nástroje založené na těchto aktivech, provádí společnost XTB přímo na regulovaných trzích nebo v alternativních obchodních systémech – není tedy tvůrcem trhu pro tyto třídu aktiv.

Market making ale není zdaleka hlavním zdrojem příjmů XTB. Tím jsou výnosy ze spreadů na CFD instrumentech.

Už z tohoto hlediska je tedy pro samotnou firmu lepší, aby klienti byli výděleční, a obchodovali dlouhodobě.

Navíc je zde často opomíjený fakt, že někdy může být role market makera pro společnost ztrátová, tedy představuje určité riziko i pro brokera samotného.

V ideálním případě by objem klientů, kteří daný instrument shortují (sází na jeho pokles) přesně pokryl objem klientů, kteří ho longují (sází na jeho růst) a XTB by bylo pouze prostředníkem, který tyto klienty propojí.

Z podstaty věci ale vždy bude více obchodníků na jedné nebo druhé straně.

V takovém případě se broker může postavit na stranu s nižším objemem a dorovnat potřebný kapitál, aby všichni klienti byli schopni svůj obchod otevřít.

Role market makera tak není žádné podvodné schéma, ale proces, který je v brokerském byznysu potřebný, aby mohla být kompletně pokryta poptávka klientů.

Je však nutné dodat, že toto jsou případy opravdových regulovaných brokerů.

XTB je burzovně obchodovaná společnost, u které jsou všechny potřebné informace veřejně dostupné a snadno dohledatelné. Na neregulované entity je vždy potřeba dávat pozor.

Podívejte se na rozhovor, kde se obchodní ředitel XTB Vladimír Holovka rozhovořil o market makingu i jiných aspektech brokerského byznysu: https://youtu.be/6nRONA2IrOg?t=3611