Jak začít investovat do komodit [2024]

Jak začít investovat do komodit: jaké jsou způsoby a jak opravdu začít. Výhody a nevýhody obchodování s komoditami najdete v tomto článku.

Spekulace a burzovní obchody mohou někdy být vnímány poněkud kontroverzně. Nevěřte ale Marxovi ani Engelsovi, kteří obchodování komodit považovali za nástroj k ožebračení chudého lidu.

Komoditní burzy existovaly v nějaké formě už před naším letopočtem a vznikly z ryze praktických důvodů.

Zemědělcům a prvovýrobcům umožňují dopředu zafinancovat jejich činnost. Například pěstování jakýchkoliv plodin je z hlediska cash flow velmi nevděčná záležitost.

Aby zemědělec v létě sklidil, musí dopředu zaplatit spoustu nákladů a lidských sil.

Výdělek ale inkasuje až když je úroda u zákazníků, což nastává někdy i po dlouhém třičtvrtě roce.

Kde do té doby vzít peníze? Právě na burze!

Díky burzovním kontraktům lze snáze zajistit nadprodukci, která historicky sloužila k výživě obyvatelstva i mimo venkov a dnes umožňuje průmyslovou výrobu potravin pro vnitřní i exportní trh. Už na podzim si odběratel na burze koupí dostatečný objem např. pšenice.

Peníze z tohoto kontraktu inkasuje farmář a použije je na veškeré činnosti nutné pro její pěstování. Po žních pak obilí putuje k odběrateli, který má dávno zaplaceno. Jako bonus se případná slabá úroda a navýšení ceny po žních nemusí hned promítnout do ceny finálních výrobků.

Burza tak tlumí výkyvy cen a farmáři, těžaři i velkoodběratelé se takto zajišťují proti přírodním a ekonomickým cyklům, které jsou v jejich oboru neoddělitelnou součástí byznysu.

V reálu tedy burza komodit opravdu slouží nikoliv ke šponování cen, nýbrž k tomu, aby výrobci mohli vyrábět a odběratelé měli zajištěné dodávky.

Reální výrobci a odběratelé komodit se nazývají anglicky hedgers. Primárně jim nejde o zisky ze spekulací, ale o zajištění výroby nebo budoucích dodávek komodit. Tržní pohyb na burze je pro ně samozřejmě též důležitý, ne ale tolik protože svůj hlavní zisk realizují přímo na výrobě.

Přečtěte si, jak začít investovat do komodit níže.

 

Obchodování s komoditami je otevřené pro každého

Dobrá zpráva je, že vydělávat na komoditních trzích může kdokoliv. Nemusíte být ani farmářem ani průmyslníkem abyste se dostali na burzu.

Každý občan má několik možností, jak začít obchodovat s komoditami a stát tzv. traderem, který přichází na burzu spekulovat.

Hlavní rozdíl mezi traderem a hedgerem spočívá v tom, že trader fyzickou komoditu nedodává ani nehodlá převzít.

Jak je ale možné obchodovat komodity, pokud je nemáme ani nechceme?

Každý kontrakt má stanovenou dobu expirace, do tohoto dne je komodita vaším majetkem (nebo závazkem) pouze na papíře. Jako trader tak musíte uzavřít obchod před tímto datem.

Jinak hrozí, že budete opravdu muset komoditu převzít nebo dodat. To už je samo o sobě noční můra, kterou ještě umocňuje pákové obchodování při němž je hodnota kontraktu daleko větší než váš obchodní kapitál. Po expiraci tak po vás protistrana může požadovat několik milionů dolarů…

 

 

Pákové obchodování

Komodity se obchodují pomocí páky a zálohy neboli tzv. marginu. Zjednodušeně řečeno: při nákupu určitého množství kontraktů je vám z účtu blokováno jen malé množství peněz (margin).

Kolik přesně, to záleží na pákovém poměru, který nabízí konkrétní broker. Může to být cokoliv od 1:10 až po 1:20. V praxi tak můžete mít základní kapitál ve výši několika tisíc dolarů ale nakupovat kontrakty v desítek tisíc.

Zisk či ztráta se počítá z celého kontraktu. Pohyb ceny dobrým směrem vám přihrává velké peníze. Při ztrátě to ovšem funguje opačně.

Proto je důležité používat tzv. stop-loss, který ukončí každý obchod na předem nastavené hodnotě ztráty. Bez něho můžete skončit s úplně vybíleným kapitálem. Stop-loss tomu poměrně účinně brání.

Způsoby, jak začít investovat do komodit jsou podrobněji popsány níže.

 

Co to vlastně je komodita a kolik jich je?

Komodita je v podstatě obecný název pro surový nebo nezpracovaný materiál nutný pro další výrobu. Většinou jde o produkt zemědělské prvovýroby nebo těžby nerostných surovin.

Pro obchodování na burze je důležitá určitá stejnorodost komodity, která umožňuje uzavírat kontrakty po celém světě. V praxi to znamená, že na burzu putují například kontrakty kukuřice z několika světových regionů, přičemž není potřeba je nějak odlišovat.

Nejběžnější druhy obchodovaných komodit
 • Energetické – ropa, plyn, topný olej
 • Zemědělské – kukuřice, pšenice, ječmen, rýže, kakao, sójové boby
 • Kovy – zlato, stříbro, měď, platina
 • Dobytek, maso
 • Dřevo

Pokud tipujete, že nejvíce obchodovanou komoditou je ropa, tak máte pravdu. Její nevýhoda pro drobné tradery ale spočívá ve značné závislosti na politických rozhodnutích a mezinárodní situaci.

Jak obchodovat s komoditami jako je ropa

Nejméně zrádné jsou naopak zemědělské plodiny typu kukuřice, pšenice či sójových bobů.

Zajímavá může být též káva či cukr. Vyhnout se ale doporučuje méně likvidním trhům, což jsou zejména kontrakty na živý dobytek, maso atd.

Při větším objemu obchodu se zde nemusí najít protistrana, která kontrakt na burze převezme a vy se například stanete reálným majitelem početného stáda krav někde na americkém středozápadě.

 

Jaké vlivy ovlivňují vývoj cen komodit?

Dá se říct, že komoditní trading je oázou klidu pro všechny, kteří mají plné zuby naškrobených kravaťáků a umíněných politiků. Politická či obchodní rozhodnutí mají samozřejmě vliv na celou ekonomiku.

Komoditní trh je ale z velké části pořád založen na zemědělské výrobě. Té pořád ještě šéfuje hlavně počasí a příroda.

Budete tak sledovat vývoj úrody v různých částech světa, lokální povodně, sucha a podobné jevy. Tyto faktory jsou ale velmi těžko předvídatelné. Vývoj komoditních trhů tak bývá o něco více volatilní než například akcie za klidných časů.

Na druhou stranu je zde velice dobře možné pozorovat určité přírodní cykly, které se pravidelně odráží na poměru nabídky a poptávky v zemědělství. Obecně se dá říct, že komodity jsou, i přes svůj ryze pragmatický základ, spekulantským rájem.

Volatilita trhů je většinou „tak akorát“. Děje se toho dost zajímavého, aby se dalo vydělat, zároveň to ale není taková divočina jako například Forex.

 

Jak začít investovat do komodit (komodity pro začátečníky)

Z technického hlediska nepotřebujete nic než peníze. Trading je stejně jako investování běžně dostupný každému plnoletému zájemci. Nepotřebujete ani živnostenský list ani jiné úřední posvěcení vaší činnosti. Pro začátek vám stačí pouze:

 • Minimální kapitál – liší se u různých brokerů, nároky mohou být mnohde velmi nízké. Mnohé společnosti nabízí obchodování v malých objemech. Smysluplný začátek ale u klasických kontraktů vyžaduje okolo pěti tisíc dolarů
 • Otevřít si komoditní účet u brokera – díky němu dostanete přístup na komoditní burzy

 

Přehled brokerů pro obchodování s komoditami

eToro logo Plus500 logo
Výhoda lze kopírovat úspěšné obchodníky široký výběr instrumentů
Min. vklad 100 USD 100 USD
Čeština ANO ANO
Recenze RECENZE ZDE RECENZE ZDE
Web

{etoroCFDrisk}% retail CFD účtů přichází o peníze

 

 

5 možností obchodování s komoditami

Obchodovat na komoditní burze pak už můžete pohodlně přes internet prostřednictvím následujících nástrojů.

 

Komoditní futures

Futures byly dříve jedinou cestou, jak začít obchodovat s komoditami. Vstupem do burzovního odchodu pomocí futures ve skutečnosti uzavíráte klasickou nákupní nebo prodejní smlouvu jejíž naplnění je ale plánováno v budoucnu (datem expirace).

Zavazujete se k určitému datu převzít nebo naopak dodat určité množství komodity.

Pokud nakoupíte a necháte to být, tak po expiraci opravdu můžete očekávat zásilku zrní. To ale nechceme, a tak ještě před expirací všechno prodáme a inkasujeme zisk, pokud tedy cena od našeho nákupu vzrostla.

Obchodovat se ziskem ovšem lze i když cena padá. Tzv. shortování je spekulace na pokles dané komodity. Stačí komoditu nejdříve prodat (i když žádnou nemáte). Při uzavírání obchodu naopak nakoupíte, čímž se obchod vypořádá.

 

Komoditní opce

Poněkud modernějším způsobem tradingu komodit jsou opce (options).

Na rozdíl od futures kontraktů tady nejde prvoplánově o obchodování reálných kontraktů ale o jistou formu předkupního práva, které můžete využít anebo nemusíte. Jak to funguje?

Každá opce je definována několika parametry:

 • Strike – předem dohodnutá kupní nebo prodejní cena komodity
 • Expirace – datum do něhož je možné opci využít
 • Prémie – poplatek, za který si opci dohodnete

Opce mohou být ze začátku poněkud složité na pochopení, princip je ale snadný. Vyjednáte si předkupní právo na kontrakt určité komodity, za něj zaplatíte poplatek (prémie).

Opce zároveň definuje i cenu kontraktu (strike), tu ale zatím neplatíte. Naopak čekáte na vývoj trhu. Pokud se komodita prodává dráž, než máte dohodnuté v opci, tak se vyplatí opci využít.

Zaplatíte strikovou cenu a obdržíte kontrakt, jehož hodnota na burze je nyní daleko vyšší. Tímto způsobem můžete vydělat. Pokud se naopak trh pohnul špatně, tak opci necháte expirovat a kontrakt neplatíte, jedinou ztrátou bude prémiový poplatek.

Komoditní opce se opět dělí na dva typy:

 • Call opce – dávají právo kontrakt koupit, slouží tedy pro spekulace na vzestup burzovní ceny
 • Put opce – dávají právo kontrakt prodat, můžete tak spekulovat na pokles komodity

 

Komodity prostřednictvím akcií

Existují i jiné možnosti, jak začít obchodovat s komoditami. Jednou z nich je nákup akcií firem, které se pohybují v určitém oboru zemědělství nebo průmyslu.

Výhodou tohoto řešení je možnost dlouhodobé investice a případně inkasování dividend. Mějte ale na paměti, že akcie jakékoliv firmy nebudou nikdy úplně přesně sledovat vývoj komodit, které dodává na trh.

Jak začít investovat do komodit jako je káva

Hospodaření firmy i vnější ekonomické faktory mohou mít na cenu akcie daleko větší vliv, což se nemusí projevit vždy pozitivně. Velké společnosti z komoditních sektorů mnohdy nepatří mezi růstové akcie.

Při krátkodobém tradingu to ale nemusí příliš vadit, na výkyvech ceny můžete naopak často vydělávat.

 

Komoditní ETF fondy

Jak začít investovat do komodit? Fondy jsou zajímavou možností investice do komodit pro opatrné investory. Nároky na kapitál jsou nižší i rizika mohou být poněkud menší než u klasických futures.

Nabídka komoditních fondů je přitom neuvěřitelně široká. Některé z nich jsou založeny přímo na hodnotě určité komodity, jiné zase na mixu akcií společností z určité branže a další tyto přístupy kombinují.

Nevýhodou ETF fondů mohou být poněkud větší roční náklady, které se pohybují obvykle kolem 1 % z investované ceny. Fond totiž musí neustále prodávat a nakupovat expirující kontrakty, což stojí nějaké peníze.

Jako investor ale toto nemusíte vůbec řešit. ETF tak můžete držet jako dlouhodobou investici. Fondy přitom pokrývají prakticky všechny komodity od zemědělských až po plyn, ropu a další.

 

Komoditní CFD

Další moderní možností, jak začít obchodovat s komoditami, jsou CFD, neboli rozdílové kontrakty.

Princip jejich obchodování se blíží klasickým futures. Výhodou ale jsou výrazně menší kontrakty, které umožňují obchodovat s řádově menším kapitálem. CFD je totiž pouze derivátem.

Broker v tomto případě nakoupí samotnou komoditu a zprostředkovává její obchodování pomocí CFD, které má zlomkovou hodnotu. Jeden kontrakt se tak může rozdělit mezi více traderů s malým kapitálem.

Můžete spekulovat na růst, pokles a dělat všechno stejně jako s futures. Nevýhodou mohou být poplatky za obchod, neboť broker provozuje obchody s CFD jako výdělečnou činnost, která má navíc značné náklady na organizaci.

Výhody CFD oproti futures:

 • Nižší nároky na kapitál
 • Možnost obchodovat široké spektrum komodit a jiných nástrojů

Nevýhody:

 • Vyšší poplatky
 • Vyšší volatilita

 

Jak začít investovat do komodit pomocí CFD?

Klikněte na oblíbenou komoditu v tabulce, založte si jednoduše účet a vložte min. vklad ve výši 100 USD

 

Jak začít investovat do komodit aneb co na závěr

Komoditní trh patří k nejstarším finančním trhům na světě. Stejně jako akcie je dlouhodobě velmi otevřený drobným soukromým investorům.

Jedná se ale už o poněkud rizikovější investici. Přesto může být klasické komoditní obchodování považováno za vhodnou součást běžných investorských aktivit, které mohou přinášet zajímavé zhodnocení majetku.